\

NIEUWS/AGENDA laatste update: 30 januari 2018

Huis 'in de bergen', Ruinerwold, een van de theologische schooltjes voor 1854 van de Afgescheidenen van 1834. (Crayontekening van Hein Kray, 1953)


NIEUWS:


In de stilte van de nacht
Ruinerwold in de jaren 1940-1945

Op 3 mei 2017 is het boek IN DE STILTE VAN DE NACHT, Ruinerwold in de jaren 1940-1945 gepresenteerd en uitgegeven.
Het boek telt 45 hoofdstukken, verdeeld over 464 bladzijden en is voorzien van ruim 500 foto’s. Het boek wordt uitgebracht in full colour in A4-formaat.

Het boek is imiddels uitverkocht. Het is uiteraard wel in te zien in ons archief.


Graven Ruinerwold nu online.

Op de nieuwjaarsvisite van de Stichting Historie van Ruinerwold is de nieuwe graven-site gelanceerd.
Alle graven van de vier begraafplaatsen van Ruinerwold zijn vanaf nu ook online te vinden. Bezoek hiervoor de website http://www.historieruinerwold.nl/cgi-bin/graven.pl
Mede dank zij de inspanningen van de werkgroep “Uut de tied komen” van een paar jaar geleden en van de website www.graftombe.nl, die de foto’s ter beschikking stelde, hebben we deze website op redelijk korte termijn kunnen realiseren.
De gegevens zijn nog niet volledig. Graven vanaf 2011 zijn nog niet opgenomen en van de graven tussen 2006 en 2011 zijn nog geen foto’s aanwezig. Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag.
Met deze nieuwe site is er weer een mooi stuk geschiedenis van Ruinerwold online te vinden.

http://www.historieruinerwold.nl/cgi-bin/graven.pl

Fotoarchief SHR Online

Een reeds lang gekoesterde wens van ons is eindelijk in vervulling gegaan: De foto’s van SHR (althans voorlopig een deel ervan) staat nu online, met de omschrijvingen erbij.

Klik hier om naar deze beeldbank te gaan.

Er is een mooi zoekmechanisme omheen gebouwd, waarmee je kunt gaan zoeken binnen de foto’s, b.v. op een achternaam, of b.v. op straatnaam en huisnummer.

Door middel van een aantal extra opties kun je de resultaten van het zoeken beter maken, zoals alleen zoeken binnen straat en huisnummer, of alleen zoeken naar exact het gevraagde woord. Dit alles staat op de begin-pagina aangegeven.

Ook kun je foto’s van een bepaalde rubriek of subrubriek opzoeken, zoals b.v. van een bepaalde vereniging of van een bepaald ambacht.

Na de eerste zoekopdracht verschijnt een scherm met daarop alle foto’s die aan de zoekopdracht voldoen. U kunt dit scherm op twee manieren gepresenteerd krijgen:
- Als Gallery. Alle foto’s verschijnen, drie naast elkaar.
- Als Lijst-weergave. De foto’s verschijnen dan onder elkaar, naast de foto’s staat de beschrijving.
U kunt eenvoudig wisselen van Gallery naar Lijstweergave (knop bovenaan en onderaan de lijst).

Als u in bovengenoemd overzicht op een foto klikt krijgt u de foto groter te zien en tevens alle informatie die over de foto is opgeslagen.

Voorlopig staat, zoals gezegd, nog maar een deel van de foto’s online, we zijn druk bezig dit verder aan te vullen.

Als u opmerkingen over een foto’s hebt kunt u dit aangeven door onderaan op de foto-pagina op de knop “Formulier voor aanvullende informatie” te drukken.
Dan kunt u doorgeven wat er volgens u niet klopt bij de beschrijving, of wat er ontbreekt.
Wij hebben heel graag dat u aanvullingen en correcties aan ons doorgeeft, dan wordt de kwaliteit van de beeldbank alleen maar beter.

Veel plezier met het bezoeken van onze beeldbank

Vragen:

Vraag: Als ik zoek op Larijweg 14 krijg ik veel meer foto’s te zien dan ik had gevraagd.
Antwoord: Je moet twee dingen doen om alleen de foto’s van Larijweg 14 op te vragen.
- Ten eerste moet je bij veld 2 (Zoeken in veld) aangeven “Plaats.dorp + Straatnaam + Huisnummer”.
- Ten tweede moet je bij veld 3 het vinkje weghalen. Dan worden b.v. de huisnummers 141 en 114 niet meegenomen.

Vraag: Ik zie dat er van de Hesselterweg maar 1 foto staat vermeld.
Antwoord: We zijn druk bezig alle foto’s die in ons bezit zijn op de beeldbank te plaatsen. Dit is echter een giga-klus, die veel tijd in beslag gaat nemen.

Vraag: Ik zie dat er van mijn vereniging helemaal geen foto’s aanwezig zijn op de beeldbank
Antwoord: Als u op een woensdagochtend met uw verenigingsplakboek naar ons archief komt (aan de Buitenweg, in de oude school) kunnen we bepaalde foto’s scannen en die daarna op de beeldbank plaatsen.

Vraag: Ik ben bewoner van het pand Larijweg 21, maar zie dat er bij de foto nog een vorige bewoner vermeld staat.
Antwoord: Klik onder aan het foto-scherm op de knop “Formulier voor aanvullende informatie” en geef de juiste gegevens door (liefst ook vanaf wanneer u daar woont), dan kunnen we de tekst aanpassen.

Vraag: De foto die getoond wordt heeft een te lage kwaliteit om hier een mooie afdruk van te maken.
Antwoord: Op het archief van onze stichting kunt u tegen een kleine vergoeding een goede afdruk krijgen van de foto. Wij zijn iedere woensdagochtend geopend. Als u van ver komt kunt u natuurlijk ook even mailen.

Nieuwe uitgave:

“UUT DE TIED KOMEN”


Dit boek voorzag blijkbaar in een grote behoefte, het is inmiddels uitverkocht.


- Tekst Thomasvaer en Pieternel staat nu op de website.

- Het nieuw periodiek is verschenen: zie periodiek

- Een groot deel van het Foto-archief is nu on-line te bekijken !!

- Nieuw: Inhoudsopgave van alle periodiekeen van 1984 tot en met 2007 vind u hier.


OPROEP:

Oproep van het bestuur van de Stichting Historie Ruinerwold

De stichting Historie Ruinerwold probeert zaken uit het verleden en het heden te bewaren voor de toekomst. Het gaat met name om foto’s en verhalen en documenten. Maar ook bijvoorbeeld gegevens over wie er op de kerkhoven zijn begraven etc.

Er is zoveel wat vastgelegd en bewaard moet worden. Maar zonder extra hulp krijgen we het niet voor elkaar. Bij elke dag uitstel bestaat de kans dat we het verleden kwijt raken.

Bent U de persoon die ons helpen kan;

Daarom plaatsen we hierbij een oproep; bent U degene die ons kan helpen. Hier noemen we een aantal zaken waar we medewerkers voor zoeken. U hoeft niet beslist lid te zijn/worden van het bestuur. Medewerkers hebben we nu ook al. Maar niet genoeg.

-Het boerderijenboek van Haakswold / Boerpad / Kraloo is inmiddels uitgegeven. Maar nu wordt er druk gewerkt aan een boerderijenboek van de overige boerderijen uit de oude gemeente Ruinerwold. Voor alle boerderijen uit deze buurtschappen moet informatie verzameld worden over b.v. de huidige en vroegere bewoning, door interviews of door archief-onderzoek. Wie lijkt dit wat en wil hier tijd aan besteden.

-We hebben in het archief veel krantenknipsels. Maar om hierin wat te vinden is het wel handig dat er een index in de computer staat, waarmee we snel wat kunnen vinden. Wie kan en wil er aan de slag met de computer?


Dit schilderij van de cooperatieve Melkfabriek Algemeen Belang uit de jaren 50 werd in opdracht van de Stichting Historie gerestaureerd door Cor Koppenol en hangt nu in Museumboerderij de Karstenhoeve in Ruinerwold.

.

Nieuwe aanwinsten in het archief :

Voor een ieder: Voor ons archief blijven aanvullingen erg belangrijk !!


Unieke foto's (glasplaten) van de familie Brouwer in Broekhuizen:
Thomasvaer en Pieternel over 2017
 
Tekst van Albert Jalvingh.
 
Voordracht van Albert Jalving en Jannie Timmerman-Wever op maandag 8 januari 2018 in de Buddingehof.
 
Pieternel:
Goeienaovend dames en heren,daor begunne wij toch mar mit
Want genderneutrale ankondigeningen bint toch wel zaken waor wij nog wel wat mit zit.
Mede namens Thomasvaer
weins ik jullie veule gelok in dit alweer even lopende jaor.
 
Thomasvaer:
Over het ofgelopen jaor
hebbe wij weer een verslag klaor.
Er is weer genog gebeurd
waorover aj hebt kunnen lezen of waorover wij hebt eheurd.
Soms hele aordige verhalen
mar ook zaken waorvan de betreffende personen lelijk hebt lopen balen.
 
P. Dat een vos niet altied slim bliekt te wezen
is bij boer de Leeuw in Broekhuzen wel bewezen.
Jan had zien schaopen een nei   stuk gros egeven
en had dat stuk mit gaas umgeven.
Mar Reintje de vos had dat bliekbaar niet tiedig opemarkt
en raakte hier in verstrikt ongemarkt.
 
T. Hij hef het mit de dood moeten bekopen zo zul blieken             
toen Jan bij de schaopen kwam kieken.
Buurman en jager G. had vake weinig succes mit zien vossenjacht
en stund dan ook raar te kieken toen zien buurman hum een dooie vos bracht.
 
P.  Naost een boek over de grafstenen
is er now ook een gravensite verschenen.
Veurig jaor hier bij oens optreden
gung Luit Oldenbanning er uutgebreid aandacht an besteden.
 
T.  Grietje J. van de Hesselterweg had wat mit een boom te stellen.
En zij vreug heur zeune Roelof of die hum wel wol vellen.
Die gung daor mit an de slag
op een bepaalde dag.
Het karwei koste toch wat meer tied dan hij had edacht
En toen hij het holt uuteindelijk op de karre had was dat toch ook wel een arg zwaore vracht.
In het half donker gung hij mit die vracht op huus an
en mar hopen dat hij niet tegen kwam een politieman.
 
P. Hij was net zowat bij zien huus an de weg mit die parebomen
toen is hum toch een politie achterop ekomen.
Hij mus stoppen dat kuj begriepen
en die agent gung de zaak ies even goed bekieken en Roelof begunde hum lelijk te kniepen.
Want hij kwam nogal wat gebreken tegen
en wol die karre eigenlijk ook wel graag ies wegen.
Mar hij kreeg allent een bekeuring veur het ontbreken van een net
en dat vult hum dus nog met.
Mar toch ook 130 euro was veur Roelof stark balen.
Zien moe had ook echt mit hum te doen en gung die boete toen mar betalen.
 
T. Mit het kuunstwark de Ontmoeting of ook wel de Wokkel genaamd
was het ofgelopen jaor ook weer wat an de haand.
De Wokkel van Blijdenstein
was de leste jaoren al aordig klein.
Enkele jaoren eleden hadden onverlaoten der al een stuk ofehaald.
Men hef daor toen al flink van ebaald.
Mar now hebt de dieven weer toe eslaon
want der bliekt niks meer van deWokkel te staon.
 
P.  Mar toch waren het dit keer gien dieven zoals men dacht
mar Gemeentewarkers die het naor de gemeentewarf hebt ebracht.
Men hoopt het kuunstwark in volle glorie te herstellen
mar mussen daorveur bliekbaar eerst mit de naobestaonden van de ontwarper bellen.
Het antwoord hef even op zich laoten wachten
mar zo het now liekt kunne wij komend veurjaor een nije roestkleurige staolen Wokkel verwachten.
 
T.  Henk K. kwam ies een keer bij zien buurman op bezoek
die Koop v. D. daor op die Buddingestraot hoek.
Bij Koop moet ie altied goed opletten wat hij verteld
mar dit keer stund Henk van zien gedrag versteld.
Hij zat mit een wasknieper an het oor naor de televisie te kieken.
Dat zul helpen tegen heufdzeerte had hum der ene verteld en het warkte bij hum zo leut hij blieken.
Het was een mal gezichte ,ja echt te dol
Mar Henk hold het denk ik veurlopig toch nog mar bij een paracetemol.
 
P.  Udi bestund  100 jaor en dat hef men goed laoten weten,
en dan bliekt dat dizze vereniging nog lange niet is versleten.
Nee zij hebt er in die honderd jaor misschien nog wel nooit zo goed veur esstaon.
Mit het huidige ledenbestand waoronder een beheurlijk aantal zeer goede jonge leden kunt ze de toekomst mit vertrouwen te gemoed gaon.
Um mit het jubileum alle leden een kaans te geven
had men veur een aantal eenakters ekeuzen waor men ziuch in uut kun leven.
 
T.  Veer veurstellings werden goed bezocht
De eerste zaoterdagaovend was zelfs binnen binnen de kortste tied uutverkocht.
Mit een van die stukkies hef men ook nog mee edaone an het deur het deur het Huus van  de Taol georganiseerde eenakterfestival.
En dat was ook lange niet veur niemendal.
 
 
P.  De veurronde in Alteveer leverde een eerste plaats op
en dat gaf recht op het speulen in de finale in Schouwburg Ogterop
Een overwinning zat er hier helaas niet in
mar een darde plekke was ook een prima ofsluting van de feestelijkheden niettemin.
 
T.   Wij hebt het al vaker vermeld
mar veur veule lezers van Da s mooi is er mar een artikel dat telt.
Kloosterziel zien artikels wordt veule elezen
en och het ene wordt wat meer as het aandere eprezen
Persoonlijk sprak mij het artikel over die kuunstmest aankoop arg an.
Van dat verhaal van die verkoopster die niet alle vertrouwen had in dizze man
 
P.  Zij had opdracht um personen die dergelijke hoeveulheden kuunstmest in februari kwamen halen
kritisch te bekieken bij het betalen.
Van kuunstmest kun ie namelijk ook bommen maken
En zo te zien vundt ze waarschijnlijk dat Kloosterziels haanden weinig mit boerenwark hadden te maken.
Kloosterziel kun dit natuurlijk wel beamen
Mar toen ze heurde dat het veur een pastorietuun was begunde ze heur haost wat te schamen.
 
T.  Roelie en Johannes v.d. Veen waren 65 jaor eleden in het huwelijk etreden.
Een feit waor wij hier toch ook nog even aandacht an wilt besteden.
Johannes is hier veural bekend as smid en constructieman
die humorrijk uut de hoek komen kan zo now en dan.
 
P.   Paosvuur braanden achter de  Karstenhoeve is een jaorlijks evenement
dat is inmiddels bij de meesten wel bekend.
Heel wat meinsen kunt hier hun snuiholt kwiet
op de deur de Karstenhoeve vastgestelde tied.
Doch de Karstenhoeve is niet de enige plekke waor zo n bulte komt te staon.
Ook Willem Rumph an het Boerpad lat de braand nog wel ies in een bulte takken gaon.
 
T.  Koop E. van die straote daor
had ook nogal wat takken dit veurjaor.
Hij denkt naor de Karstenhoeve brengen dat is ook nogal wat
ai het hier ook kwiet kunt worden an het Boerpad
Mit een dikke karre vol achter zien benz is hij op Willem zien bulte anereden
Mar waor hij niet op erekend had dat was dat die daor net stalmest had uutereden.
 
P.  Het worde een glibber en gliedpartij dat kui begriepen
en het duurde dus nogal even veur dat hij de karre leeg kun kiepen.
Koop dacht even snel van die takken of te wezen
mar um die auto en karre weer schone te kriegen hef hij flink an moeten pezen.
 
T.  In anloop naor de Tweede Kamer verkiezing
leek het LTO Zuudwest -Drenthe een goed ding
um alle politieke  partijen de kaans te geven
um te zien wat er al zo op diverse bedrieven valt te beleven.
Veule partijen kwamen naor hier
mar niet die partij van het dier.
Het was in die tied dat er pas een motie van o.a.die partij was die  het had ehaald
dat de koeien zomers verplicht naor buten mussen vrij vertaald
Mar nao een bezuuk an het bedrief van de familie Timmerman alhier wollen diverse kamerleden toch wel even kwiet
dat een dergelijke verplichting toch wel wat te wied giet.
 
P.  Wordt ie 50 jaor
dan hebt buren of vrienden vake een Abraham of Sara veur oe klaor
Sommigen vreugen zich of hoe dat bij oenze Koning zul gaon
zul daor ook een Abraham komen te staon?
Eline Vedder van LTO Zuudwest-Drenthe leek het wel wat um as boeren hier veur te zorgen.
En plaatste een oproep op Facebook de volgende morgen.
Hier werd vlot geheur anegeven
En zo kun het gebeuren dat boeren uut het hele laand dit wel wollen mit beleven.
 
T.  Bij een buurman van de Koning mus het gebeuren
Een reuzen Abraham bouwen van strobalen in verschillende maoten en kleuren.
Een bord mit het motto boeren voor Oranje
en een spandoek mit gefeliciteerd met uw 50 e verjaardag zorgden veur de neudige franje.
 
P.  2017 was veur de Historie hier een heel bizunder jaor
Het oorlogsboek In de stilte  van de nacht en een oorlogsmonument kwamen klaor.
Albert Boverhof kwam al fietsend deur Nederland op de gekste plekken oorlogsmonumenten tegen.
Waorumme niet op Runerwold?Mit die vraoge gung hij zich bij de Historie begeven.
Een werkgroep bestaonde uut Albert Boverhof, Frans Bork en Egbert Wever gungen hier mit an de slag
mit een resultaat dat er wezen mag.
 
T.  3 mei s middags werd deur nabestaanden van een Engelse bommenwerper een monument an de Hardenweg onthuld.
En die waren met het objekt zeer verguld.
Zes van de  zeuven inzittenden ligt op de begraafplaats van Blijdenstein.
Dat men die leste nog zul kunnen opgraven zul veur de naobestaonden wel fijn zijn.
 
P.  Jan Postma die destieds de bewuste persoon in opdracht van de Duitsers ter plekke had begraven
wus dacht hij nog precies de plekke an te wiezen en defensie kwam opdraven.
2 dagen graven zonder resultaat, ja defensie hef echt wel probeerd zo zul blieken
Ook de Historie mut hier uuteindelijk teleurstellend op terogge kieken.
 
T.  3 mei ‘s aovends presentatie van het oorlogsboek ,,In de stilte van de nacht ”.
Dit had heel wat meinsen naor de Buddingehof ebracht.
Het uutreiken van het eerste exemplaar van dit schitterende 464 pagina s tellende boek was een groots moment.
Dit exemplaar werd aan de nabestaanden van de neergestorte Halifax Do Appleyard en heur zeune toegekend.
Veur Jan Boverhof en zien kornuiten was hiermee een grote klus oferond.
Dat de hele druk al is uutverkocht komt veural deur de reclame van mond op mond.
 
P.  De melkkoeien bint bij de IJsboerderij verdwenen
umdat ze meer kunt verdienen an wezens mit twei benen.
De rek in de recreatie is er hier nog lange niet uut
Mit de dit jaor gedaone uuutbreiding kunt ze weer even veuruut.
De bezukers aantallen die blieft mar toenemen.
De parkeerruumte kan het zo gauw niet bijbenen.
 
T. Dit probleem oplussen liekt veur een leek makkelijk zat.
Mar deur bepaalde regels zit dit nog niet zo glad.
De Gemeente hef de recreatie hoog in het vaandel staon,
dan mag het toch niet zo wezen dat er deur heur beleid verkeersproblemen kunt ontstaon.
 
P.  Een sportief geklede dame van middelbare leeftied gung zich op een donderdagaovend in de bibliotheek begeven.
Zij zocht de hele bieb deur um iets geschikts te vienden um te lezen
Zunder veul te zeggen of te overleggen was ze hier op een gegeven moment wat uutekeken
en bleek ze naor het daornaost gelegen paand van de Historie uuteweken.
De dames van de bieb wussen niet goed wat ze van heur mussen denken
mar toen opeens gung die ene dame heur collega wenken.
 
T.  Zij keken mekare van verbazing an mit open mond
die dame had  namelijk overal sporen achter elaoten van druppels vocht op de grond.
Bij de Historie is ze mit die lui daor um de taofel egaone
en hef daor zaken edaone.
De dames van de Bibliotheek waren inmiddels de vloere an het lappen
en gungen dus ook richting  Historie stappen.
Daor zagen ze Hennie zitten op een stoel
mit een plassien er onder en zij denkt dat is goed foute boel.
 
P.  De dames keken mekare  verschrikt an mar verzamelden toch de moed
um heur te vraogen wiezend op die plas veul ie oe wel goed?
De dame in kwestie is nogal nuchter van aard
en pakte de sporttasse van de scholder heel bedaard
en toen bleek dat van een waterflessien in de tasse de ofsluutdoppe was los egaone
en daor was dat hele spoor deur ontstaone
 
T.  Waren 50 jaor eleden bij de oprichting van deTuinkring de tuunkeuringen de hoofdzaak
Tegenwoordig zorgt ook workshops en aandere aktiviteiten veur het neudige vermaak.
Ook het t Vonder wordt tegenwoordig jaolijks op neie bloemen in de bloembakken trakteerd.
Dit wordt deur de bewoners waoronder nogal wat oldleden arg waardeerd.
Het jubileum werd in de tuun van de karstenhoeve evierd.
Mar liefst 45 standholders hebt hier hun kraomen bestierd.
Het weer zat mit zo zul blieken
en mede hier deur kwamen der een 1000 meinsen iets kopen of allent mar kieken.
 
P.  Henk en Annie B. bint nogal ies geregeld mit een Kemper op pad.
Zij hebt al heel wat plekkies en geslaagde uutstappies ehad.
Verleden zomer hebt ze een aandere kemper ekocht
en hebt ze daor as eerste gebruuk een camping in Bremen mit bezocht.
Zij dachten ook heel mooi te kunnen fietsen in die buurt
mar dizze vekaantie hef mar arg kurt eduurd.
Het ansluten van het water en gas gung niet zo as het wezen moet
Ja het een en aander gung lange niet goed.
Uut de gaskrane kwam water en uut de waterkrane locht as ik mij niet vergis.
 
T.  Hoe dit now kun zij snapten het niet, mar zo tezien was  dizze aankoop  beheurlijk mis.
En toen ze der ook nog achter kwamen dat ze de battrijen van de fietsen waren vergeten
bint ze mar gauw weer op huus anegaone bij mien weten.
Die Kemperleverancier die zul er van lusten dat kui begriepen zo zul blieken
Mar thuus anekomen dachten ze laote wij toch eerst de gebruuksanwiezing nog ies even goed bekieken.
En toen bleek dat ze bepaalde handelingen niet hadden edaone
waordeur er het een en aander was misegaone.
Voor het gebruik eerst de gebruiksaanwijzing lezen
Bliekt een goed advies te wezen,dat is hier ook wel weer bewezen.
 
P.  Wij gaot now even pauzeren
En gaot oe straks deel twei presenteren.
 
P.  Bertus Redeker had er ongetwiefeld arg naor toe eleefd
mar hij hef de 25ste editie van de oldtimerdag niet meer beleefd.
Bertus was eigenlijk de grondlegger van dit jaorlijkse gebeuren.
Dat hij deur complicaties nao een operatie dit niet meer mee mug maken was veur veulen reden um hierover te treuren.
 
T.  De Apostelboom van Blijdenstein
inspireerde Ria Westerhuis heur dichtersbrein
um hier een mooi gedicht over te schrieven in het Dreints
Het plaatsen bij de boom was van het huus van de Taol een weins.
 
P.  Tot beste particuliere supermarkt van Drenthe uutereupen worden dat is nogal wat
mar der kwamen nog meer priezen op koetsier zien pad.
Zilver in de verkiezing afdeling vries-vers
en dat uut een gezelschap van 220 mededingers.
En dat was nog niet alles
Veur de MVO aword uit de regio Zwolle eindigden ze bij de leste zes.
MVO stiet veur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Veur dizze verkiezing waren ze deur de gemeente de Wolden opegeven.
 
T.  As ie op vakaantie gaot
is het verstaandig dai een adres veur de kiender achter laot.
Zo dachten ook Jan en Aly E. toen ze enkele dagen naor Doetichem zullen gaon um het er ies even lekker van te nemen
Samen mit zwaoger Bertus W. en zien vriendin gungen ze ieder in eigen auto daor naor toe begeven
Bertus veurop mit de Tom Tom die hun de weg zul wiezen.
Jan E. huld zien veurganger goed in de smiezen.
Mar toen opeens op een kruzing gung het mis.
Bertus stak over en Jan kun dit niet meer as ik mij niet vergis.
 
P.  En ja ie weet wel hoe dat dan soms giet
Zij raakten Bertus kwiet.
Jan  en Aly hadden wel het vakaantieadres an de kiender laoten weten
mar um het zulf mit te nemen dat waren ze vergeten.
Zij bint toen mar ies bij een cafe anegaon
en daor mit wat vage gegevens hun verhaal edaon.
De cafeholder dacht het te begriepenen en wees hun de weg naor de bestemming en wenste hun zegen.
Nao een posien kwamen ze Bertus en zien vriendin tegen.
Mar die zagen hun niet
en nao later bleek was ook de Tom Tom de weg kwiet.
En zo kwamen Jan en Aly nog eerste bij de kampeerboerderije an
Bertus en zien vriendin baalden daor toch wel wat van.
 
T.  Anna Sophie Huisman
hef al vaker bewezen dat ze heel goed ponnyrieden kan.
Het is heur lust en heur leven
en dat mut ook wel want um te lessen giet ze zich 7 keer in de weke naor Coevorden begeven.
Zij wil er alles an doen
om in de toekomst mogelijk nog ies an de Olympische speulen mit te doen.
 
P.  Egbert V. had zich op de TT arg goed vermaakt
en was diep onder de indruk van die snelheden daor eraakt.
Men wet wel dat het niet mag mar men wil het zo graag proberen
um op de terogweg het Rossie rieden te imieteren.
Egbert V. had zich al lange weten te beheersen richting de Wolden
Mar vanof  Pesse kun hij zich niet meer inholden.
Hij had ies even rondekeken
en gien politie te bekennen zo was hum ebleken.
Mar net veur de ofslag Runerwold gung het toch mis
Hij mus even argens vaort veur minderen as ik mij niet vergis.
 
T.  Hij worde deur de politie inehaald
en daor hef hij flink van ebaald.
Opeens was zien mooie TTdag naor de knoppen
Riebewies inleveren daor kwam de politie mit op de proppen
Egbert had meer dan 50 kilometer harder ereden dan is toeestaon
en now mus hij 3 maonden fietsen gaon.
En of dit alles nog niet arg genog was
er volgt zeker ook nog een flinke anslag op zien financiele kas.
 
P.  Henk en Maria K. wilt nog wel graag ie s een dag fietsen gaon
Soms kortbij mar ook wel wieder van huus vandaon.
Zo zullen ze mit Henk en Anja Z.een dag naor Giethoorn
Mar ja der kun ook zo mar weer een kleinkiend worden geboren.
Dus besleuten ze mar dichte bij huus te blieven
dan kunnen ze in geval dat hun dochter en man sneller gerieven.
 
T.  ‘s Middags onder het fietsen gung Maria heur mobiele over.
Oooo denkt Maria het is zo ver.
Het was inderdaod dochter Anita die heur gung bellen.
Zij had het een en aander te vertellen
Mar niet dat het kiend gauw gung worden geboren
mar dat ze lekker an het varen waren in Giethoorn.
 
P.  In Barghuzen is het ofgelopen jaor nogaol wat gebeurd
waorover is etreurd.
De Harm Vonkschoele is opholden te bestaon
en ook de beheerster van het dorpshuus is wegegaon.
Zij hef de ofgelopen 4 jaor verschillende activiteiten organiseerd
mar der mus vake geld bij zo hef de ervaring eleerd.
Een neie beheerster bliekt niet haalbaar meer te wezen
en now mut het bestuur en nog wat aandere vrijwilligers flink anpezen.
Wij zult mar hopen dat deur dit soort zaken
Barghuzen gien meer veurzieningen kwiet giet raken.
 
T.  Een groot aantal acteurs en actrices van zeer jong tot old
zorgden veur Boerendrokte op Runerwold.
Bij de Karstenhoeve was de klokke zo n 100 jaor terogge ezet
De angepaste kledij en dwaze improvisaties zorgden veur dolle pret
4 van die dagen bint er het ofgelopen jaor organiseerd
en der kwamen steeds meer bezukers op of zo hef de tied eleerd.
 
P.  De Blijdenstijnse domeneer
was bij de Boerendrokte ook flink in de weer.
Kloosterziel kwam niet allent as dominee om bijstand an de Karstens te verlienen
mar ook as dokter kwam hij hier veschienen.
De rolle van domeneer was hem op het lief eschreven
mar wat meer karkgang van de Karstens dat wol hij toch wel graag beleven.
Reinder Smit speulde een boerenknecht bij de fam. Karsten
Wat hum betruf kun de karke wel barsten
Dat lag niet an de domeneer zo wus hij te vertellen
mar de koster daor had hij nog wel een appeltien mit te schellen
Van de koster mus hij helemaole achter in de karke  zitten, echt waor
Umdat hij altied arg stunk naor pasvaor.
 
T.  Mar dat ze bij de Karstenhoeve de medewarking van Kloosterziel wel hebt waardeerd,
bliekt wel uut het feit dat de gehele z.g.n. Fam. Karsten ds Kloosterziel mit een onverwacht bezuuk an een karkdienst op Blijdenstein hebt trakteerd.
Ie hadden hum toen ies moeten zien toekieken
Mar dat hij over veul improvisatie talent beschikt dat zul ook hier wel weer blieken.
 
P.  Was er tot veurig jaor mit het weer altied wel wat
dit jaor had de Lummeldagen prachtig weer daor an het Boerpad.
Het deurzettingsvermogen van de organisatoren werd goed beloond
want zo n 500 gasten hebt het evenement bijewoond
De kiender kunnen heur op de veule springkussens e.d. geweldig uutleven.
De olderen kunnen in alle rust een happie en een draankien nemen.
 
T.  Een aantal vrouwen van Nu bint het ofgelopen jaor naor de rechtbaank in Assen ewest
In een aantal luxe auto s red men achter Gonny T. an want die wus in Assen de weg het best.
In Assen was echter een wegomlegging
en dat is altied een naar ding.
Mar Gonny wus ook nog wel een aandere weg naor de Rechtbaank
en die was ook niet zo arg laank.
De aandere chauffeuze s vertrouwden blind op Gonny s gevoel
En zo kwamen ze gezamenlijk an bij het gewenste doel.
 
P.  In de rechtbaank was de portier wel neisgierig via welke weg ze hier naor toe waren ekomen.
Hem werd verteld dat ze via die en die weg hier waren anekomen
Dat kan jullie nog wel eens duur komen te staon
Want zo wus die man te vertellen inrieden daor is niet toeestaon.
Now daor waren ze mooi klaor mit
nao dizze onfottuinlijke rit.
Gonny vuulde zich toch wel arg schuldig an dit gebeuren
Aanderen begunden al ies over het verrekenen te zeuren.
 
T.  Toen Bertha E. op de terugweg ook nog reed deur rood
was de kaans op een hele dikke bekeuring wel heel arg groot
Mar ja soms zit het mee en soms zit het tegen.
Tot op heden hef nog gien iene een bekeuring ekregen.
 
P.  Het karkkoor Con Amore hef een serenade egeven ter ere van Jan Schoemaker zien 100 jaor.
Dizze old heufdonderwiezer van hier was jaoren  dirigent ewest van hun koor vandaor
Ook veur aandere verenigingen stund Schoemaker vake klaor.
Hij oogste veur zien funkties vuele lof
en was ook mede grondlegger hier van de Buddingehof.
Het is wel bewezen dat hij stamt uut een stark geslacht
want ook zien va hef het tot dizze mijlpaal ebracht.
De 101 zal Schoemaker niet meer beleven
want vlak voor Kerst hef zien harte het begeven.
 
T.  de Oldtimerdag is al veule jaoren onder prima weersomstandigheden eholden.
En is ook mede hierdeur uutegruid tot een groots evenement in de Wolden.
Het was de leste jaoren gezien de weerberichten steeds nog wel mitevallen
Mar naor de berichten zul now de zulveren jubileum viering echt in het water vallen
s Morgens vrog was het ook beesten weer
mar een keer van start vult er gien druppel meer.
Er vul weer veule te genieten
En o.a. de veule vrijwilligers hebt s aovends nog lange kunnen naogenieten.
 
P.  Toen de vrouwen van Nu ofgelopen zomer een dag uut fietsen waren ewest
vermaakten de meesten zich opperbest.
Mar bij een tussenstop bij de Margieshoeve in Kallenkote was Aly B.wat opvallend stille en toch arg in de weer.
Gung ies staon en dan weer zitten een paar keer.
 
T.  Zij was wat kralen uut heur ring kwiet eraakt
Now het leek wel of ze wat diamanten die ze van Frans ekregen had was kwiet eraakt.
Hoe kan dat now ik had ze nog zo net
veur de zekerheid werd er ook nog even ekeken op het toilet.
Ook daor gien kralen te bekennen
en Aly mus mar berusten in het feit dat ze an een ring zunder kralen mus wennen.
 
P.  Mar bij een volgende stop op Nijevene kwam ze nao een toilet bezuuk terogge mit de mededeling van de kralen bint er weer heur ja echt
Zij kwamen via een broekspiepe in een schoe terecht.
Aly was zo bliede as een kiend dat is een feit
Veur de fietsgenoten zorgde dit veurval veur de neudige hilariteit.
 
T.  Glasvezel de Wolden is in de pers al vake de hemel ineprezen
Mar dat het altied lange gien halleluja is dat is inmiddels ook wel bewezen.
Bij het oversluten giet het altied lange niet goed
en bint de resultaten niet zo as ze wezen moet.
 
P.  De runerwoldse voetbal hef het ofgelopen jaor nogal wat mit moeten maken
Hoekstra hef deur veraandering van wark midden in het seizoen zien trainers-werkzaamheden moeten staken
de eigen Henry Spijkerman werd van het tweede elftal ofehaald
En wordt now as trainer van het eerste betaald.
Het ofgelopen seizoen eindigde men in de tweide klasse in de subtop,
mar dit seizoen was het veurlopig een dikke flop.
Mar de leste weken is het beter egaone
en hebt ze zelfs de koploper verslaone
De topscoorder van de leste jaoren Markus Koetsier is estopt en wordt node gemist
Hij maakte in zien Runerwoldse  tied  precies 100 doelpunten as ik mij niet heb vergist.
VVR hef Markus zien inbreng wel weten te waarderen
deur hum mit een wel heel speciale ofscheidswedstried te eren
 
T.  Zeg Pietenel heb ie ook wel eheurd dat Bert Neienhuus het huus van Klaas en Lydia van Dijk hef ekocht?
 
P.  Nee mar ik heb wel eheurd dat Klaas van Dijk het huus an Petra hef verkocht
Ja as de ene persoon bij de bevolking wat meer bekend is dan de aander dan krieg ie dat soort verhalen.
Mar Bert en Lydia mussen der op een gegeven moment wel wat van balen.
 
T.  Het TIP kantoor bij de Karstenhoeve is opeholden te bestaon.
De toeristische in formatie is naor de Coop egaon.
De Perenbomenwandeltocht en de fiets dreidaagse bint now deur Klok organiseerd
En mit succes zo wordt er algemien beweerd.
Mit de fietsdreidaagse had Klok speciale en niet al te dure menu s samemesteld
En daor is goed gebruuk van emaakt zo is mij verteld.
 
P.  Klok giet steeds weer neie evenementen opzetten
Zo ook een spooktocht waorin jong en old ies echt de zinnen kunnen verzetten.
Het waren lange niet allemaole  Runerwoldsen die dizze tocht hebt mitemaakt
Men had er dan ook veule reclame veur emaakt.
Meer dan 200 personen melden zich an
De bedoeling is een jaorlijks terugkerend evenement as het even kan.
 
 
T.  Het Ovenhuus bij de Karstenhoeve hef een neie bestemming ekregen
Sinje Kiel de markiezin van Drenthe giet hier now o.a. zanglessen geven.
 
P.  In het begun van Ben Hauwlo zien zunnewerings bedrief
zorgde zien breur Harm nog wel ies veur enig gerief.
Och ja ie weet wel hoe as dat giet 
sommige karweigies lukt gewoon allennig niet.
Harm deut dat mit veul plezier,
 mar woont toch wel arg wied van hier.
Ben had al ies naor een aandere oplossing ezocht
en hef op een gegeven moment een metalen hulpmiddel ekocht
Die kan het materiaol op de gewenste hoogte holden net zo as Harm dat deed bij mien weten
 
T.  Nao een tied zeg Harm tegen Ben ie vraogt mij ja nooit meer en ik deut het mit plezier dat moei toch weten.
Now zeg Ben  ik bin oe zeker niet vergeten
naor ieder karwei gao ie mit mij mit
Harm snapte der niks van hoe dat zit
Ben zeg ik zal het oe uutleggen heur
Ik heb een metalen hulpmiddel aneschaft en daor heb ik mit grote letters opeschreven BREUR.
 
P.  Volk ie magt now weer een posien plaatties kieken
Wat wij nog meer in t vat hebt zal daornao wel blieken.
 
P.    De touwtrekkers van de Kastelein
die krieg ie zo mar lange niet klein.
Dat hebt ze wel bewezen
deur twei jaor achter mekare kampioen te worden zo hebbe wij kunnen lezen.
Ook het tweide team wet zich vake danig te weren
en hef ook al menig tegenstaander  mit een nederlaag huuswaarts doen keren.
 
T.   Dat de krinloopwinkel de Wolden nei giet bouwen
wes er op dat ze hebt veule vertrouwen.
Ja de zaken loopt hier arg goed bliekt steeds weer.                      
An goederen kriegt ze steeds meer .
Zij bint zo zachiesan nogal kritisch op het angeboden spul.
Zo werd er van ene die al arg goeie spullen had inebracht  een nog goed ogend bedde eweigerd wat de betreffende persoon slecht bevul.
 
P.    Mar dat men soms toch nog niet kritisch genog bliekt te wezen
hef verkoopster Dina J. wel bewezen.
Toen ze op een stoel gung zitten um een koppien thee te nemen
gung die stoel het spontaan begeven
Dat was schrikken dat kui begriepen.
Mar hier uut bliekt ook dat men sommige dingen nog kritischer mut bekieken.
 
T.    As ie tegenwoordig subsidie  in  de recreatie sector wit binnen halen
dan moet ie wat aparts bedenken en dan wilt Provincie en Gemeente daor uut een Europees fonds graag an mit betalen.
Roelof D. van Boerpad en zien breur kwamen mit een idee
Zij wussen veur een aantal Ackerlodges wel een mooie stee.
Ien het open veld langs een boswal in de buurte van de Leisloot.
De kaans op rust is daor wel heel arg groot.
 
P.  Mar Thomasvaer wat moet ik mij bij Ackerlodges veurstellen?
 
T.  Now dat zal ik oe even vertellen.
As ie iets niet weet
dan gao ie gewoon even googelen een kwestie van een scheet
En daor stund dat het een soort paalwonings bint
Een soort uut de kloeten gewassen hutten die wij bouwden as kind.
Gemeente en Provincie bint enthousiast
en hebt D. mit een Europese bijdrage van 166.000 euro verrast.
De Gemeente had vertrouwen
dat D. ien 2017 wel kun bouwen.
Mar  ai der now langes ried
dan bliekt dat er nog steeds niks stied.
 
P.  Nee en dat kan ook nog wel even duren
want er bint bezwaoren van de buren.
Now ja buren,het giet um een dreital inwoners achter van de Haovelterweg.
Het is zo wied elopen dat de zaak lig now bij het gerecht
en dus kunt hier veurlopig nog gien vakaantiegangers terecht.
 
T.  Het Runerwoldse Zomerfeest had ondanks het wat late tiedstip de leste jaoren vake mooi weer ehad
Mar now kwam er toch minder mooi weer op hun pad.
De optocht dreigde in het water te vallen dit keer
Toch vult het toen nog arg mit mit het weer.
Veule actuele onderwarpen werden op heel verschillende manieren naor veuren ebracht.
Een actueel onderwerp was natuurlijk ook genderneutraal en daor was goed over naoedacht.
 
P.  De personen waren deur heur kledij zowel man as vrouw dus echt genderneutraal
en gungen mit een eerste pries an de haal.
De quizaovend was een nei evenement
en zorgde veur veule volk in de tent.
40 teams bunden de strijd mit elkaar an
De oldies van Kios kwamen nao spannende strijd bovenan.
 
T.  Inebreuken is er ook weer zat.
En die lui waren niet allennig ‘s nachts op pad
Anne en Aaltje de Leeuw en Albert en Klaasje Remmelts van het Oostende
werden midden op de dag de dupe van een roversbende.
Egbert en Hinnie W. gungen een veertien dagen de boerderije van kennissen in Almelo bewaken
Mar nao ene nacht gungen inbrekers hun eigen huus al kraken.
 
P.  W.R. werd s nachts deur vrumde geluden uut zien dromen ehaald
en kwam tot de ontdekking dat er mit een schijwerper bij zien huus worde estraald.
Willem worde zo kwaod van dit veurval
dat hij gebruukte woorden, zo zee zien vrouwe later die hij normaal niet gauw gebruken zal.
Direct werd 112 ebeld en de politie kwam al vrij gauw  van twei kaanten anereden
mar van de dader gien spoor tot op heden.
 
T.  Er zaten deur de zwaore nachtvorsten al niet zo veule paren an de bomen van de Larijweg
Mar een zwaore storm een weke veur de verkoop zorgde veur dubbele pech.
Veur de overgebleven paren werd flink betaald
mar toch werd de geldelijke opbregst van de leste jaoren lange niet ehaald.
De publieke belangstelling veur het hele gebeuren vult wat tegen
veural deur te verwachten regen.
Het was wel mooi veilingweer
en daor was de belangstelling dan ook groot dit keer.
 
P.  Leon Driessen die bizondere man die zo veul warmte uutstraald
hef de mijlpaal van 90 jaor ehaald.
Dizze man hef in zien leven heel wat mit moeten maken dat is wel bekend.
En is now deur zien familie en naosten dizze dag echt verwend.
Men hef hum van huus ehaald
en werd in de Polletuun deur verdere familie en bekenden onthaald.
Men had hier o.a. een lint espannen
en daor 90 herinneringen en weinsen an opehangen
Ook de Bergklanken hef hum een serenade ebracht
Dat ook het bekende duo Elly en Rikkert goeie bekenden van Leon bint was bij een ieder niet bekend en die hadden men hier dan ook niet verwacht.
Mede deur het mooie weer werd het veur hum een onvergetelijke dag
waor hij in dankbaarheid op terogge kieken mag.
 
T.  Ook in de karke van Blijdenstein was een expositie ter ere van hum inericht
mit deur Runerwoldse schilderessen gemaakte portretten van zien gezicht.
Ook in de karkdienst werd aandacht besteed an dit bizunder goeie mens
Dat het hum nog een posien goed mag gaon is ook onze wens.
 
P.  Het barmbeheer hebbe wij hier ook al ies vaker bij de kop ehad
Dat is ook wel een moeilijke en kostbare zaak veur de Gemeente makkelijk zat.
Mar het kan verkeren zee Brederode ook al
En wat is now het geval?
Er schient now een machine te wezen
die uut barmgrus waardevolle spullen kan persen zo hebbe wij kunnen lezen.
 
T. En zo is er weer een kringloop rond
En wordt het misschien nog wel wenselijk um die barmgrond te bemesten mit wat stront.
Want er mut wel beheurlijk aanvoer wezen um zo n machine te laoten renderen
en van mest wil het gruien dat valt heel makkelijk te beredeneren
 
P.  De stichting Historie hier hef een tiental schilderijen van de familie Seijdel ontvangen
en het leek hun mooi um die mit de kiekkiesdagen op te hangen.
Seijdel hef lange een bekende huusschilders familie in Runerwold ewest,ja die hebt heel wat varve en behang anebracht
Vroggere generaties hebt het ook tot kuunstschilder ebracht
Een tweital naozaten waren op de zundag aanwezig um de zaken toe te lichten zo zul blieken
Mar mede deur het arg mooie weer kwamen er op de zundag nogal wat minder meinsen kieken.
 
T.  Dat Jannes Kuik as welzijnswarker in de Wolden gung stoppen kwam veur veulen as een verrassing.
Mar gezondheidsproblemen lagen ten grondslag an dizze beslissing.
Hij was hier veur de herindeling de grote kracht achter o.a. de Miete en de volksuniversiteit.
Het organiseren van o.a. de rommelmarkt was gien kleinigheid.
 
P.  Ook hef hij er veur ezorgd dat heel wat meinsen in anraking kunnen komen mit de computer hier in Runerwold.
En zo was er wark zat veur hum veur jong en old.
Jannes wil now wat meer genieten van zien priveleven
Mar wij hoopt en verwacht dat hij toch ook nog wel wat van zien krachten an de Runerwoldse gemeenschap zal geven.
 
T.  Toen KIOS an het einde van het veurige seizoen
afscheid van trainer Adrie Kok en enkele dragende speulers ging doen
waren de verwachtingen veur het neie seizoen wat minder hoog gespannen.
De neie trainer Rob Verra had echter aandere plannen
Nao de eerste helfte van de veldcompetitie staot ze in de eerste klasse bovenan
en in de zaal kunt ze der ook wel wat van.
 
P.    Het hef even eduurd
mar Runerwold kreg now toch echt een neie buurt.
Ruinerwold Zuid het neie plan
Alle kavels kwamen hier snel an de man.
Jan en Cobien Wever en heur kroost bint as eerste bewoners de boeken inegaon.
En ook de fam. Marcel v. Spil hebt inmiddels hun intrede edaon.
 
T.  Snei op de zundag van het Karstrondtien zorgde wel veur een echte  karstsfeer
Mar het had wel tot gevolg dat het bezuuk de helfte was van veurige keer
Wel jammer want er was weer arg veule wark veur verricht
veule lokaties waren ook fraai verlicht.
 
P.  Ie moet mar op het idee komen um in een mestsilo te gaon wonen
Mar as het an de fam. Wever an de Larijweg lig gaot hier 2 vakaantiewonings in komen.
Wij hebt het al eerder vermeld dat wil ie subsidie beuren
er aparte dingen moet gebeuren.
Mar dat wonen in een mestsilo ook in die categorie past
hef oens toch wel wat verrast.
 
T.  As het tussen moeder en zeune figuurlijk wel ies botst,och dat komp wel vaker veur nietwaor.
Mar as ze letterlijk botst dan vraog ie oe toch wel of hoe kriegt ze het klaor.
Janny T. woont an de Larijweg en zeune Gert Jan woont in de boerderije er veur an Diekhuzen
s Morgens vrog gaot vake hun wegen kruzen.
Janny giet dan an Dekuzen de kalver verzorgen
en Gert Jan   giet de koeien voeren elke morgen.
En as ze now wel of niet locht an de fietse hebt dat weet ik niet
mar now ja locht an doen is bij meer meinsen niet van dizze tied.
Zij hadden het er wel ies over ehad dat ze mekaar niet ondersteboven mussen rieden
in dizze donkere tieden.
Zij overlegden de ene fietst langs de sloot en de aandere langs het laand
en dan is er niks an de haand.
Mar een paar weken eleden as ik mij niet vergis
gung het toch mis
Vlak bij de boerderije an Dekuzen zit een klein bochien in het pad en die gung Gert Jan ofsnieden
en gung zo in volle vaort tegen zien moe oprieden.
Gert Jan kwam in de sloot belaand
en mit Janny heur enkel was beheurlijk wat an de haand.
Gelokkig giet het now weer goed.
Mar ook zij weet now dat ze het locht van de fietse wel an doen moet.
 
P.  Dat het dorpshuus hier onder de bevolking arg leefd
hebt ze mit een inspreekaovend wel beleefd.
De bibliotheek hier in de Wolden kreg minder geld in de haand
en dat kan wel ies grote gevolgen hebben veur de Buddingehof-Bibliotheek baand.
Veul meer meinsen dan men had verwacht
hebt diverse veurstellen naor veuren ebracht.
Het bestuur is now drok an het prakkizeren
wat het opleverd? De tied zal het leren.
 
T.  Multie  Buldtie had weer een mooie Sunterklaosfilm in mekare ezet.
Een aantal Pieten en tante Ko zorgden veur de intocht al veur de neudige pret.
Tante Ko was vake mit zo n golfkarregien in de weer
en ontpopte zich ook as een echte knuffelbeer.
Bij de intocht stund een moeder mit een kiend wat mistroostig te kieken.
Het kiend was arg dwars de leste tied zo leut de moeder an tante Ko blieken.
 
P.  Now komt dat mit kiender in de Sunterklaostied wel meer veur.
Dizze jongen stelde zien moeder mit het leren fietsen zwaor teleur.
Mar nao een dikke knuffel van tante KO, ja ie geleufd het niet
zeg hij now bin ik groot en fietste zo mar weg subiet.
 
T.  Henk en Klazien Westerbeek waren jaoren goed op heur stee
in het broene cafe.
Dat zeune Chris now zo zachiesan de scepter giet zwaaien in de Kastelein
dat viendt ze vaste wel fijn.
Chris hef zich breed orienteerd
en hef bij verschillende horeca zaken wel wat eleerd.
Hij is minstens de veerde generatie Westerbeek die achter de bar giet staon.
 
P.  Vader Henk, opa Roelof en overgrootva Lute bint hum veur egaon.
Dat Roelof Westerbeek enkele jaoren in now  cafe Klok cafeholder ewest is is bij veulen nog wel bekend.
Mar echt hele olden onder oens hebt misschien Lute Westerbeek nog as cafeholder op Rogat ekend..
Dat een cafe niet altied groot hoeft te wezen
um te bestaon is hier wel bewezen.
 
T.  Wie zich in de karsttied bij aovend in Diekhuzen gung begeven
mut edacht hebben wat zulle wij now beleven.
Mut dit now een van de leukste dorpen van Drenthe wezen?
Mar mit de Karstversiering en verlochting was het mar een dooie boel dit jaor.
Hopelijk hebt ze volgende keer de verlochting en versiering wel op tied klaor.
 
P.  Jan en Gea Lubbinge bint now al 30 jaor in hun gruuntewinkel an Diekhuzen actief zo hij kunnen vernemen.
Mar Jan zien gezondheid hef het een beetien begeven
Hun dochter is uut nood wat gaon bijspringen
mar vindt now dat dit wark hef toch wel heel mooie dingen.
Jan en Gea hoopt nog wel een posien deur te kunnen gaon
mar zo het now liekt  dan zal er bijtieds een opvolgster klaor staon.
 
T.  Dominee redt schaap van wisse dood.
Dit zul mar zo een kop in een kraante kunnen wezen levensgroot.
Naost de pastorie leup dit naojaor een koppel schaopen te grazen
Now dat deut de herder van Blijdenstein goed dat zal oe niet verbazen.
Dat hij goed op zien zogenaamde schaopies past is wel bekend mar echt meinsen redden die eer giet hum wat te wied.
Mar toen hij bij een op de rogge liggend schaop kwam was hij nog net op tied.
En daor bliekt hij terecht trots op te wezen
zo hebbe wij in Da ‘s Mooi kunnen lezen.
 
P.  Concerten waren er in december ook weer zat.
Muziek en zangliefhebbers kunnen weer geregeld op pad.
In de Polletuun bint er concerten het hele jaor deur.
Ook de karke van Blijdenstein wordt steeds meer gebruukt hier veur.
 
T.  Wie gien concert meer zal geven
is Woldzang  dat zich nao een opleving de leste jaoren now toch hef opeheven.
 
P.    Het plaatsen van een monument is deur de naobestaonden van de Halifax arg waardeerd
Mar op het ende van het jaor werden ze nog op een verrassing tracteerd.
Op 29 december um 10 over 7 was het 74 jaor eleden dat die bommenwerper naor beneden was egaon.
En now was er  bij de Historie het idee ontstaon
um op dat tiedstip bloemen bij het monument te leggen en 7 keersies te laoten braanden en daor foto s van te maken.
En die  naor de naobestaonden  sturen mit de verwachting  dat die bij hun weer een geveulige snaore zal raken.
 
T.  Hinnie W. had een drokke dag ehad en had s aovends lekker en uutgebreid e eten
Waornao ze heur voldaon te ruste elegd had bij mien weten
Mar s nachts worde ze ineens lange niet goed
en gung naor het toilet mit spoed.
Daor kwam ze an het braken
en zul daorbij buten bewustzijn raken.
Egbert heurde een vrumd geluud
en die ook snel het bedde uut
In de WC anekomen schruk hij zich rot
Hinnie hung wezenloos mit heur heufd boven de WCpot
 
 
P.  Egbert gung gauw de WC deurspeulen
en gelokkig  gung Hinnie zich snel beter vulen.
Mar toen dacht ze heremientied
ik bin mien zo goed as neie kuunstgebit kwiet.
Zij wus zeker dat ze het nog uut de mond had edaone
Mar het was now toch mit de maaginhold richting riolering egaone
Tja daor zit ie dan lelijk mit
Gelokkig had ze al vrij snel weer een nei gebit.
En een gelok bij een ongelok, het is net of dit neie gebit
dudelijk beter in de mond zit.
 
T.  In Katholieke kringen
gebeurden veural vrogger nog wel ies rare dingen.
Mar ik heb now wat eheurd
waorvan ik mij of vraoge is dit echt gebeurd?
Mij worde verteld dat de Paus een vrouwe zwanger hef emaakt,echt waor
As ie dat heurt dan denk ie wat een schandaal mar ook hoe kreg hij het klaor?
 
P.  How how Thomasvaer het giet hier niet over de Paus van Vaticaanstad
Mar over de Paus van het vroggere pad.
Cornando de Vries dat is bij veulen wel bekend hef zich zulf tot Paus ekroond.
En mit zien bezigheden hef hij now zien vriendin mit een zwangerschap beloond.
Ja Thomasvaer dit is toch wel een wat aander verhaal dan ie hadden edacht.
Er is inmiddels een zeuntien geboren en die hef al op heel jonge leeftied een bezuuk an de Paus ebracht.
 
T.   Volk wij bint oenze verhaal weer kwiet
En eindigt zo as altied
Wij hebt probeert de zaken  oe zo realistisch mogelijk te laoten beleven.
As dat hier en daor niet helemaole is gelukt dan hope wij dat ie oens dat wilt vergeven.

 
naar boven