THOMASVAER EN PIETERNEL


Hieronder de tekst van Thomasvaer en Pieternel, zoals die op 6 januari 2014 door Jannie Timmerman en Albert Jalvingh is voorgedragen:

Thomasvaer en Pieternel over 2013

Pieternel: Goeien aovend beste meinsen
Wij wilt begunnen um oe mit mekaar het allerbeste veur 2014 toe te weinsen.

Thomasvaer: Het is dit keer al veur de tiende keer verdorie
dat Thomasvaer en Pieternel heur jaorverslag presenteert veur de Historie.
Ook het ofgelopen jaor is er weer genog gebeurd
mar sommige verhalen hebt wij ook wel wat opefleurd.

P. De jaorwisseling is zunder nare incidenten verlopen.
Houwen zo dat willen wij hopen.
De cardidschietwedstried
is iets van de leste tied.
De golden wisselpulle beschikbaar esteld deur Ruinerwold Info is een fel begeerde bokaal
Wilson Lubbinge en Alwin Luten gungen er dit keer mit an de haal

T. Een stroomstoring in een januarinacht
is iets waor Erik v.d. L. van de Drentse Koe nog vake an hef edacht.
Hij kwam te strukelen in de stal
en meuk een lelijke val
Een gebreuken been was het resultaat zowaor
mar gelokkig is hij now goed weer klaor.

P. Domeneer K. van Bleidenstein
vundt die stroomstoring ook niet fijn.
Dizze man die toch graag licht in de duusternis geven mag
raakte now echt even van slag
Zo was in Da s Mooi te lezen
dat het veur een domeneer ook altied niet zo eevoudig is um het licht te vienden hef hij hier wel bewezen.

T. Albert Eggen zung bij kerkkoor Con Amore meer dan 60 jaor zowaor
Het koor gaf een optreden in de Schiphorst ter ere van zien 100 ste jaor.

P. Johan en Diane Jongman woont nog niet zo lange an de Scholtieskamp alhier.
Daor woont ook Hotze en Carla W. en een dier.
Dat dier is een hond,wij neumt hum mar Loebas en daor bint ze geregeld mit an de wandel,zo ook dizze keer.
Zij kwamen hun nije buren tegen en kregen het o.a. over het weer.
Diane stelde veur dat ze mar even bij heur een koppien koffie gungen drinken um wat nader kennis te maken.

T. Hotze en Carla leken dat een goed plan mar wollen dan eerst wel even de hond naor huus brengen want as hij aandere honden zet dan wil hij die nog wel ies kraken.
De Jongmans zeden dat ze gien hond hadden en dat heur hond gerust mit kun gaon
Now dat hebt ze toen mar edaon.
Mar Jongman hadden dan wel gien hond,mar wel een poes
En Loebas er direct op of pardoes
en greep die katte in de bek en schudde hum hen en weer
en veur dat men der arg in had aodemde de katte al niet meer.
Het zal oe mar gebeuren
mar de Jongmans wollen der niet over zeuren
Zij hadden immers kunnen weten
dat die hond aandere dieren graag wol opeten.

P. Dat veule boerenhuzen niet allent geschikt bint um vee in te holden
dat is de leste tied wel bewezen in de Wolden.
Zo kwam er het ofgelopen jaor weer een nij bedrief tot staand
in het prachtige Haakswold 14 paand
Het achterhuus hef een ware metamorfose ondergaon
en now is hier kledingverhuurbedrief de Bonte Koe van start egaon

T. Jan W. een bekende inwoner van Diekhuzen wol ook ies een keer en de kark
toen ik dat heurde leek mij dat wel wat stark
Och ja een ieder hef zo zien reden um daor naor toe te gaon
Mar hij is ummekeert toen hij daor an de vroggere Boerstege op een bord kerk weg zag staon

P. 18 januari was het 50 jaor eleden
dat de barre elfstedentocht van 63 is verreden.
o.a. Harm Luten,Reinie Jonkers en Wouter Schuurmans deden as Runerwoldigers hieran mit
Mar ook zij haalden niet de finisch van dizze rit.
Wouter was in Workum ook nog zien stempelkaorte kwiet
en staakte daor de stried.
Harm en Reinie bint in Franeker van het ies ehaald
Zij hebt daor beheurlijk van ebaald
Zunder het fel begeerde kruus
mussen ze weer naor huus.
De Muppeler kraante had een reunie organiseerd
en hier bint heel wat herinnerings opehaald zo wordt er beweerd.

T. Anbo Ruinerwold is uutebreid
umdat ze der in Koekange en de Wiek mit bint uutescheid.
Zij bint in Runerwold opegaon
zodat ze now een kleine 200 leden op de lieste hebt staon.
Ook hebt ze ekapt mit de FNV
en dat was volgens velen een goed idee.

P. 85 jaor
en nog altied stiet ze in t Vonder as vrijwilligster klaor
Dit is op zich al het vermelden weert.
Veur dit en nog veul meer vrijwilligers activiteiten worde Albertje
Steenbergen mit een lintie vereerd

T. Dat men de moed niet te gauw mut opgeven,
dat hef Kios het ofgelopen zaalseizoen wel bewezen.
In een beslissingswedstried um overgangsklasse behoud
had de tegenstaander tot 20 minuten veur het ende een 18-11
veursprong opebouwd.
Toch gung A.K.C. Almelo nog mit 22-19 in de boot
De ontlading bij Kios en de grote aanhang was bizunder groot.

P. De Vrouwen van Nu gaot nog wel ies een dag op stap
en onder de middag neemt ze dan vake een kolde of warme hap.
Hierveur kwamen ze op een keer in het Grunniger laand in een cafe belaand.
Een glassien wien bij het eten is goed veur de sfeer,
Marrie T. denkt ik probere dat ook ies een keer.
Mar het vult heur niet mit die wien,
het pruufde as azien.

T. Zij zag op de taofel een mooi bakkien mit bloemen staon
en hef daor mar gauw die wien in edaon
Zij denkt die kunt er nog van gruien
en nog mooier gaon bluien
Mar zij had heur vergist zo zul blieken,
want die bloemen waren kuunst as ie goed gungen kieken.

P. Het zwumbad is veur Runerwold verleuren egaon,
mar op die plekke is toen wel een geheel nij bedrief ontstaon
10 jaor geleden startten Andre en Margriet Hilbrink hier mit de visvijver de Woldstek
en die is nog steeds bij veul meensen in trek
Het was toendertied wel een hele gok um dat zwumbad te kopen
en zij hadden zulf ook niet verwacht dat het zo zul lopen.

T. Mit een old huus is er altied wel wat,
zo ook bij de Karstenhoeve toen bleek dater een draagbalken zien beste tied ehad had.
Dit ontdekten ze vrij kort veur het nije seizoen
Gelokkig kwam de Gemeente vlot over de brogge mit de neudige poen
Veur de vrijwilligers was het een hectische tied zowaor
want alles mus wel veur 1 mei klaor.

P. Henny Buld gaf bijtieds an dat ze as beheerster wol gaon stoppen,
het bestuur kwam mit Petra Niewenhuis als vervangster op de proppen.
Zij giet now vanof 1 januari het museum beheren
en hef het ofgelopen jaor al mit edreit um het een en aander te
leren.

T. An alles komp een ende
as braandweerman hij veule lol mar ook ellende
Bennie Flinkert was meer dan 28 jaor brandweer man in hart en nieren
mar nao lange wikken en wegen had hij besleuten zien ofscheid te vieren
Hij kreeg een Koninklijke onderscheiding
as waarderende herinnering.

P. Nao een indrukwekkende tweide helfte van het voetbalseizoen
werd Runerwold in de darde klasse kampioen.
Zij magt het now in de tweide klasse proberen
en zo het now liekt hoeft ze niet direct weer te degraderen

T. Het is mar waor aj van hold
mar het ofgelopen jaor vierde ene een heel bizunder jubileum in Runerwold.
Albert Jonkers van de veurmalige pottenbakekrij
woonde veur de zestegste keer de TT in Assen bij

P. Old huusarts jan Velthuis is het ofgelopen jaor overleden
daor wilt wij toch ook nog even aandacht an besteden
In zien praktijktied hef hij in veule gezinnen vreugde en verdriet mitemaakt.
Mar prive is dizze man ook nog al ies deur verdriet eraakt.
In de sport daor vundt hij zien vertier,
biljarten en tennissen deut hij lange tied mit veul plezier.

T. Mar de leste jaoren gung het tennissen niet meer
mar toch kwam hij bij de tennisbane iedere keer weer.
An de tennisveteranen had hij zien harte verpaand
en ook umgekeerd was dat het geval en zo ontstund een hechte baand.
Dat bleek ook wel uut het feit
dat zij hem de crematoriumaula kwamen binnendragen bij zien ofscheid.

P. Mit de jonge heer B. van de Larijweg is nog al ies wat an de haand.
Zo was er van t veurjaor ook al ies een deurwaarder anelaand.
Deur te gooien mit stienen
nam die weer de bienen.
Een poossien later was het weer raak,
hij brulde ik blaoze op de hele zaak.
Zien va hef toen de politie ebeld
en hef bij de buren zien verhaal verteld
De politie dreigde hij te beschieten mit een buks.
Hij had ook een gasflesse en een molotovcocktail en nog meer van zuks.

T. Old buurman Willem O. gung de politie influsteren
dat hij naor hum vaak goed wol lusteren.
Mar die bemiddelingspoging meuk bij de politie geen kaans.
Nee die wussen wel wat aans.
Hun leek het een beter idee
het oproepen van het arrestatieteam van de M.E.
Nao verloop van tied kwamen die lui hier an mit menig man
en trukken heur kogelvrije vesten an

P. Toen was het mit B. gauw gebeurd,
die lui hadden wel veur hetere vuren estaone zo hebbe wij eheurd.
Mar al mit al had die consternatie wel een paar ure eduurt
Veurdat hij weer veilig verklaord worde dizze buurt.
B. bliekt ziek
en wordt now behandelt in een klieniek .

T. Zeg Pieternel bin ie ook wel ies argens bange veur?

P. Now niet zo gauw heur.
Mar Thomasvear waorum vraog ie dat zo?

T. Now vrouwlu bint nog wel ies bange veur bepaalde vake kleine dieren.
Mar now heurde ik een verhaal um van te gieren.
Lammie S. van de Butenhuzerweg is toch niet zo gauw veraldereert,
mar zij is bange veur kiepen zo wordt er beweert.
Zij wol ies echte scharreleier halen bij Gunnink an de Weidenweg,
mar ojee wat een pech.
Zij was nog mar net van de straote toen kwamen de kiepen heur al integen lopen.
Lammie kreeg het benauwd en dacht zo gao ik hier gien eier kopen.
Dat was balen
Zij is toen naor de veur heur bekende buurman van Gunnink W. egaone um te vraogen of die wel even eier veur heur wol halen.

P. Ridder in de orde van Oranje Nassau dat worde ie zo mar niet
Mar de Historie hef er now ook ene dat moete wij hier now toch ook wel even kwiet.
Volgens oens hef runerwold er now 2
Nau Klaas Steenbeek kwam er dit jaor Eiso Eisinga bij.
Veule verenigings hebt deur de jaoren hen van zien capaciteiten en inzet profiteert.
En as er een koning der bijen verkeuzen zul worden dan gooit Eiso
ook hoge ogen zo wordt er beweerd.

T. De Karstenhoeve had een grote onderholdsbeurte ehad dat hebbe wij al vermeld.

P. Mar mit de herinrichting gung er iets mis dat hebbe wij nog niet verteld.

T. Bij het onderhold had men ook het veurhuus van asbest ontdaon
Mar daorbij was er iets misegaon waordeur de butenmure wat uut het lood is komen te staon.
Dat is natuurlijk niet zo as het heurd,
mar och der bint an de Larijweg wel meer huzen mit scheve muren en daor is nog nooit wat mit gebeurd.

P. Ook de beddestee was ontruumd mit dizze klus
en mus herinnericht worden dus.
Henny B. dacht de beddeplaanke te zien stoan
en zul die weer anbrengen gaon.
Mar die paste niet, zij snapte der niks van.
Veurzitter en vrijwilliger Jan wus misschien wel hoe dat kan.
Die tummerlieden hebt dat ding vaste in de ofvalcotainer edaon,
en hij is daor flink in an het zuken egaon.

T. Mar de ene plaanke was te kort en een aandere weer te laank
en zo bleef hij een hele tied an de gaank
Mar toen opeens toen was er ene die had goed opelet
en zeg het is ook gien wonder dat hij niet past want die butenmure is ja ontzet.

P. Volk, wej wollen now pauze holden
Mar ik wil oe het volgende verhaal toch niet ontholden.
Albert J en Dina gungen op verjoardag bij 1 van de kiender van Alien
Noa een mooie dag in Wageningen, dachten ze loat wej mar ies weer op huus an rien.
Albert zeg tegen Dina, heb ie eigenlijk ook de sleutel van de veurdeure van ’t huus
Nee zeg Dina, die heb ie toch in de buus.
Albert har hem niet,
Mar ze gungen op Ruunerwold an, het worde neudig tied.
Onderweg in de auto kregen ze telefoon
Dat was Alien op hoge toon.
Ge Benak har heur gebeld dat de sleutel van de veurdeure in de brievenbusse was belaand
Hillie Kok was nl. an de deure ewest en dacht, wat is hier an de haand
Gien mense in huus en de sleutel in ’t slot
Mar gauw in de brievenbusse veurdat er inebroken wordt.
Albert was be’j ut weggoan de jasse vergeten en mus die nog even uut huus halen
Dina zat allange in de auto en gung er een beetie van balen
Ze reden doarna van de dam mit veule gas
En dachten er niet an, dat de sleutel in in de deure blieven zitten was

Volk wij gaot het podium now even verlaoten
um Ans Klok de gelegenheid te geven hier now een posien te gaon praoten.

P. Tennisclub t Wold
had een kantine die was al arg old.
Nau tien jaor veurderijding
volgde now de opening
van het nije tennisonderkomen
en hef runerwold een sportpark waor veul dorpen allent mar van kunt dromen.

T. Een van de hoogtepunten van het ofgelopen jaor
was toch wel de verkiezing Leukste dorp van Drente zowaor.
Ronald Buld en Henk Smit
bint echt mannen mit pit.
Zij gungen veurop in de strijd
van de Leukste dorp van Drente wedstrijd.
In de veurronde wus runerwold zoveul stemmen te vergaren
dat ze in de finale kwamen deur zich bij de leste tiene te scharen.
De leuze Runerwold Peregoed
is een leuze die het arg goed doet.

P. De volgende opdracht was een dag televisie maken
waordeur heel veul meensen onder de indruk zullen raken
Het werd een geweldige dag
waor een ieder mit voldoening op terogge kieken mag.
En dat de runerwoldse paren niet allent geschikt bint um op te eten dat leut Henk Smit hier ook nog even weten.
Och Henk is niks te dol
zien gemaakte filmpies mit pereneulie en perensmeer zorgden veur veule lol.

T .Op 15 juni waren alle stemmen eteld
en zul in Assen de uutslag deur RTV Drente worden vermeld.
50 meensen van hier waoronder Burgemeester de Groot hebt die aovend mitemaakt
en hebt zich daor bizunder goed vermaakt.
Runerwold kwam as derde uut de hoge hoed
en dat is op zich toch wel Beregoed

P. De riolering in Diekhuzen is toe an vervanging
Een mooi moment veur een algehele herinrichting.
Dorpsbelangen hef een mooi plan opesteld
mar um alles tegelieke uut te voeren is nog niet zo simpel zo wordt er vermeld.
Old Gemeenteambtenaar Frans B. dacht ik gao vaste wat an de verfraaing van Diekhuzen doen
en dat kost de gemeenschap ook gien poen.

T. Samen mit buurman Koop v. D. hebt ze der heel wat uren inesteuken
Mar zij hebt dan now ook wel een mooie gevel an hun huus emeuken.

P. As taxiechaffeur maak ie van alles mit
Zo vergung het ook Rinus v. d. H. nao een nachtelijke rit.
Hij had een koppeltien jongen van Zuudwolde naor IJhorst ebracht
Het was nog niet zo slim late en dacht ik kriege toch nog wel wat slaop vannacht.
Mar nao een paar ure kreeg hij telefoon
Huisman op hoge toon.
Of hij nog wel ies even in de busse wol kieken,
want der zat er nog ene in zo zul blieken.

T. Die jongen was in zo n diepe slaop eraakt
dat hij het uutstappen van zien kammeraoden niet bewust had mitemaakt.
Toen hij eindelijk bij kennis kwam schruk hij zich rot
en dacht dit is toch al te zot
Mit zien mobieltien hef hij toen taxiebedrief Huisman ebeld
en hum het verhaal verteld.
Rinus zien nachtrust was beheurlijk verpest,
mar ook veur hum hef het denk ik een goeie les ewest.

P. Waorin een klein dorp groot kan wezen
dat hebt ze op Oostende ook wel weer bewezen.
De buurtvereniging had weer een geweldig feest organiseerd
Dat het mit het weer tiedens de optocht nog wel ies mis giet dat hef de tied inmiddels ook wel eleerd.

T. De oldtimerdag hebbe wij now veur de 21ste keer ehad
en tjoge jonge wat was er weer een volk bij pad
Het weer dat was weer veurtreffeluk
en dan denk ie zij hebt alweer geluk.
Mar zo is het niet hef Bertus R. mij verteld
Zie vrouwe Grietje hef bizundere gaven,daor staoi van versteld.
Een maond laank veur die tied
giet ze op de knieen veur bedde veurdat ze slaopen giet.
Now mar hopen dat die knieen van Grietje dat nog jaoren volhold,
zodat wij nog veule mooie oldtimerdagen hebben zult op Runerwold.

P. Het bekende Oosterse echtpaar Henk K. en Maria
bint now ook opa en oma.
Dochter Anita had in het ziekenhuus een kleine ekregen
en Henk en Maria zullen zich daor snel naor toe begeven.
Mar in Muppel an de Hoogeveenseweg gung Henk plotseling veursorteren
Maria zeg moet ik oe now de weg naor Zwolle nog leren.
Hehk had er niet zo gauw bij stille estaon
dat ie veur een bevalling tegenwoordig naor Zwolle moet gaon.

T. Reestmond medewarkers waren bezig mit de plantsoenen in de Perenhof,
komp er opeens een hondtien op heur of.
Now ja hond, het was meer zo n bossien wolle op 4 poten dat dier.
Zij denkt dat hondtien hebbe wij nog niet eerder anetruffen hier.
Hij is vaste verdwaalt
en hebt er de dierenambulance bij ehaald.
Het diertien bleek veurzien te wezen van een chip.
De familie Wiend Diekhuzen 104 bleek de eigenaar dat wussen ze in tied van een wip.
Die hadden hum nog helemaole niet emist,hij giet aanders ook nooit weglopen
mar now mussen ze heur eigen hondtien veur 25 euro weerkopen.

P. Johan v.D. een bekend UDI acteur
Kwam het ofgelopen jaor ook in een televisie uutzending veur.
Hij is nogal een druk bezet man
en verplaatst zich graag snel van de ene plekke naor de aandere as het even kan.
Op een keer kreeg het TV programma wegmisbruikers hem in het vizier
en daoran beleef ie vake niet zo veule plezier.
Johan was wel zo verstaandig um die politie niet teveule tegen te praoten.
Want aanders dan kunnen ze het nog wel ies niet bij een dikke bekeuring laoten.

T. Ja wij hebt begrepen
dat hij hef hum wel even eknepen.
Een dikke bekeuring is een naar ding,
mar dat hij zien riebewies mug holden was een hele opluchting.
As acteur in een televisieprogramma optreden daor had hij misschien wel ies van liggen dromen,
mar dan wol hij toch zeker in een aander programma veurkomen.

P. .Het is zo langzamerhaand een traditie eworden
dat op de leste zaoterdag van juli de openboerderijen dag wordt eholden.
Een brede regenzone zorgde erveur dat veul meensen lange op ene plekke bleven plakken,
want de regen kwam uut de locht mit bakken.
Toch kun de organisatie tevreden terogge kieken
want der kwamen toch zo n 800 bezukers zo zul blieken.

T. Eindelijk was hij dan klaor
de warktugen spoelplaats dit jaor.
Veule jaoren van veurbereiding waren der an veurof egaon
en wetholder en boer Jan ten Kate hef de officiele opening edaon

P. Mar binnen de kortst mogelijke tied
waren ze de stoomcleaner al weer kwiet
Dieven hadden de boel ekraakt
en de cleaner buitemaakt
Inmiddels is er weer een nije komen
en bint er nog betere veurzorgsmaatregelen genomen.

T. Jan T. uut de Schoelstraote is een man mit een kop,
as hij argens an begunt dan gef hij het niet gauw op.
Zo is hij nog arg actief op de tennisbaan
En ook op de race fietse dacht hij zien mannegien nog wel te staan.
Tennisgenoot Lammert M. en enkele fietsmaoten
gaot alle weken wel een toertocht maken, ja dat kunt ze niet laoten.
Lammert zeg tegen Jan T. ie moet ook ies mit gaon,dat is net wat veur oe man.
Het tempo dat passe wij dan eventueel wel naor oe an.

P. Zo gezegd zo gedaon
en zo is old militair Jan ies mit die mannen mit egaon.
Dizze mannen bint goed getraind,ja die kunt er wat van,
mar ik laot mij zeker niet kennen denkt Jan.
Hij deut die aandere mannen versteld staon
dat hij zo lange hard mit kun gaon.
De aandere dag zul hij op het karkelijk arf komen
um de boel op te schonen .

T. Zien vrouwe Martha hef ofebeld
en het verhaal verteld.
Hij kun nog aamper op zien benen staon
en was weer en bedde egaon.
Alles deut hum zeer die man,
zien vrouwe zeg dat komt er van ,ie meent ook altied dat alles kan.
Hij hef er zo n14 dagen heugenis van ehad
en giet denke wij niet zo gauw weer mit dizze mannen op pad.

P. Dat ze in Muppel de City run zundag 8 september gungen organiseren
kun de Runerwoldse loopgroep nie zo arg waarderen.
Men verwachte now minder lopers hier op de zaoterdag der veur
Mar de deelname stelde niet teleur.

T. 278 lopers deden er an de Diekhuzenrun mit
en dat betekende dat er een stijgende lijn in zit.

P. Twintig nije wonings in Runerwold zuud
dat is in dizze tied een ongekend geluud.
Een projekt ontwikkelaar hef plannen ontwikkeld um die te gaon bouwen
en waorvan de helfte beschikbaar komp veur jonge mannen en vrouwen.
Wetholder ten Kate denkt dat het moet kunnen lukken dit plan,
mar veurlopig heure wij der weinig meer van.

T. Petra en Bert N. van de Binnendiekshof lagen nog niet zo lange op bedde toe het gung gebeuren.
Zij meenden beneden in de kamer wat gestommel te heuren
.Bert gung mit een zaklanteren het hele huus verkennen
mar der bleek niks verkeerds te bekennen
Mar ja ie weet wel hoe as dat giet
direct in slaop komen kui dan niet.
Mar toen opeens toen was er weer iets mis
Zij heurden stemmen buten dat was gewis.

P. Bert mit de kop deur het raam egaon
en zag daor 3 mannen staon.
Het bleken de buren van Binendieshof
die kwamen op het gelocht in hun kamer of.
Sociale controle nuumt ze dat,
en dat is goed want der bint toch wel geregeld inbrekers bij pad.
Uuteindelijk kunnen ze allemaole rustig slaopen gaon
mar het is goed dat dit soort sociale controle blef bestaon.

T. Op t Oostende bint ze regen mit de optocht wel ewend
Mar op Runerwold was dat wat minder goed bekend
De weerberichten waren dat het kun gaon stromen
en dus waren er de neudige veurzieningen enomen.
Gelokkig bleef het bij overwegend motregen
en daor kunnen de deelnemers en het publiek wel tegen.

P. Dat een medaile twij kaanten hef
dat is misschien now ook wel deur edrungen tot Cornando en Eefje de V. heur besef.
Cornando alias de Paus had mit wat onderdanen in de Runerwoldse optocht mitedaon
en bint mit de publiekspries strieken gaon.
Een joekel van een beker muggen ze mit naor huus nemen
En Cornando denkt die gao ik een mooi plekkien geven.
Hij hef hum veur het raam ezet
zodat iederene hum kan zien die goed oplet.
Mar een vrumdeling kan denken wie zo n grote troffee hef behaald
wordt daor vake ook heel goed veur betaald.

T. Hier kun wel ies een heel groot sportman of zoiets wonen
en denkt hier moete wij mar ies zien binnen te komen.
Wij weet niet of het zo egaone is
mar op 4 november was het goed mis
Inbrekers hebt de achterdeure forceerd
en hebt niet de beker mar wel de neudige sierraoden miteneumen zo wordt er beweerd.

P. Wat is er toch an de haand
mit die conniferen van Henk Kwaant.
Die kregen in november zo ineens een aandere kleur.
Nao een strege winter wil dat nog wel ies een keer,mar in november dat valt niet vake veur.
Zeg Thomasvaer heb ie daor misschien wat van eheurd

T. Ja Pieternel ik heb er wel wat over eheurd waordeur dit is gebeurd
Henk die hef de caravan schoonemaakt
ook het veurtente vloerkleed want die was nogal smerig eraakt.
Normaal giet hij er mit de stofzoeger over dan
mar now mus die ies een grote beurte hebben as het even kan
Hij spreide dat kleed uut in de garage die man
zo dat hij hum goed inziepen kan
Zo gezegd zo gedaon.
En toen is hij der mit de hogedrukspuite opegaon,
het zaand en de shampoo die krulden der of,
mar daornao was dat kleed nog wel arg dof
Hij denkt die gao ik even op de conniferen laoten dreugen.
Now dit zal hum nog lange heugen.
De shampoo was er toch niet goed uut egaon
en daordeur is die broene kleur van die conniferen ontstaon.

P. De paren van de Larijweg waren ook dit jaor weer geweldig in trek.
An belangstelling bij de verkoop gien gebrek.
Veur een tientien hij dan vake al heel wat paren,
mar ie hebt ook altied nog weer meinsen die dat geld wilt uutsparen.
Dat sommige n daorin wel arg wied kunt gaon
deut Jan T. versteld staon.
Nao een toneelrepetitie gung hij um een uur of elf op huus an.
Kurt bij zien huus denkt hij wat is dit now dan
Hij .zag een auto langs de kante van de weg en een ledder tegen een pareboom staon.

T. Het was achter an de Larijweg
en as erop dat tiedstip nog ene langes komp ,ja dan hij echt pech.
Toen Jan de ledder weg gung halen
hef die man denk ik wel even zitten balen.
Zo komt boontje veur zien loontje denkt Jan,
en had weinig medelieden mit dizze man.
Nao een goed gesprek hef Jan de ledder terogge ezet.
Mar veur die veur hem onbekende man was het uut mit de pret.
Zunder al te veule paren is hij ofereisd subiet.
Of hij ook op de parenverkoopdag ewest is dat wete wij niet.

P. Kevin v. D. is voetballer bij Runerwold.
Mar er is schienbaar ook nog wel een aandere club waor hij van hold.
Op een aovend verscheen hij bij VVRs stamcafe v. Spil in een shirt van Alcides.
Enkele ploeggenoten vunden dat niet zo gepast dus
en zeden daor wat van.
Mar dat vult helemaole verkeerd bij dizze jonge man.
Zij kregen dikke ruzie en v. D. kwam in het naow
en dacht ik hale mien Va der bij en gauw.

T. Die was bij cafe Centraal dat was hum bekend
en hij is daor naor toe erend.
Daor hef hij zien verhaal edaon
en Pa v. D. zul wel ies even mit zien zeune mit gaon.
Gerko T. die ook bij centraal was greep Pa v. D. beet um dit te beletten.
Mar v.D. wus zich mit geweld te ontzetten.
Gerko kwam mit een smak op de grond
en raakte beheurlijk gewond.

P. Een ofgescheurde peze in de scholder bleek het resultaat
van zien goed bedoelde daad.
Er is gien aangifte bij de politie edaon,
en dat was veur Pa v. D. mar goed ook want die had nog een proeftied staon.

T. Mar Pietenel die Gerko T. is toch ook wel een pechveugel is het niet.

P. Zeg dat wel,bij een val op de Zwarte Cros scheurde hij een kniebaand subiet.

T. Ja en het leste wat ik heb eheurd
dat is dat er bij een soort workshop baordscheren ook wat is gebeurd.
Ook daor was er bij hum iets misegaon
waodeur een beste snee op zien wange was ontstaon.
Wij wilt hopen
dat 2014 veur hum beter giet verlopen.

P. Mar Thomasvaer, ken ie Albert en Dina wel ?
Nee, nou die beleeft ook nogal ies wat dat stel
Meuj mar ies even luustern
Albert J lag ’s nachts in bedde en kun niet sloapen, de hele mond dud hum zeer
Hej dacht, ik doe mien kunstgebit uut en leg hem onder het kussen neer.
Hej is toen in een diepe sloap ekomen
En gunk overal over dromen
De volgende morgen paniek,
Dina, ik bin mien kunstgebit kwiet
Het hele huus wurde uutekamd van onder tot boven
E n ook het bedde mus er an geloven
Ze gungen al oardig tekeer
Mar vunden uuteindelijk het gebit in het kussensloop weer

Meinsen wij viendt het now wel even mooi ewest
en koomt straks mit de rest.

P. Ruinerwold Peregoed
is een slogan die het erg goed doet
Um dit nog meer uuttebuten
deut een speciale werkgroep besluten
op de eerste zaoterdag in oktober niet allent de paren te verkopen
mar daor ook diverse parenactiviteiten bij an te knopen.
Dit mit de bedoeling um de meinsen te vermaken
en waordeur de bezukers nog meer onder de indruk van Runerwold zult raken.

T. Runerwold hef het uuteindelijk toch ered
en wordt niet op de lieste van cultureel erfgoed ezet.
De Wolden en de Provincie waren ook tegen het anbrengen
mar dit was schienbaar nog niet genog um de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tot aandere gedachten te brengen.
Dat vult bij mit name Gemeentebelangen en de VVD volkomen verkeerd
en hebt de Tweede Kamer mit acties vereerd.
o.a. Veule ansichten mit de tekst Ruinerwold Beschermd Dorpsgezicht? De groeten. bint daor naor toe egaon
en is uuteindelijk de minister die mus beslissen deur de knieen egaon.
Een hele opluchting
nao een enkele jaoren durende dreiging.

P. J.P. uut Diekhuzen hef 2 honden en 5 katten waor hij arg wies mit is
mar de buren niet en daordeur giet daor nog wel ies wat mis.
Och ja ie weet wel hoe as dat giet,
die katten blieft niet altied op heur eigen grondgebied.
Lammert M.van de Arke had ook geregeld bezuuk van die katten in de tuun ehad.
Hij had ook al ies an zien achterbuurman J.P. laoten weten dat hij die katten was dikke zat.
Mar Lammert had een plan bedacht
en had wat sensoren in zien tuun anebracht.
Die apparaten kunt honden en katten laoten schrikken waordeur ze wieder lopen wel zult vertikken.
Hij had het mit een hond uutprobeert
en het warkte goed zo had hij eleerd.

T. Toen Lammert en zie vrouw een hele dag waren wegewest
dacht hij bij thuuskomst kreeg now de pest.
Die sensoren die stunden er niet meer
en hij gung direct aordig tekeer
Hij denkt ik heb wel een idee
dit liekt mij echt wark van JP.
Lammert een borrel op
worde geweldig hellig in de kop.

P. Hij op hoge benen naor JP mar die was inmiddels al naor bedde gaon.
Mar L. sleug alarm zo dat hij op zul staon.
Die verscheen in nachtkleding op het balkon en dacht wat is hier toch loos
en zag toen dat zien buurman was heel arg boos.
Wat veur woorden er allemaole gebruukt bint wete wij niet zozeer,
mar Lammert kreeg zien sensoren wel weer.

T. Het Hunefestival hebbe wij dit jaor ook weer ehad
Op het laand van Dekker an het Boerpad.
Andre Wienen en Erwin Buld bint de grote mannen achter dit grootse gebeuren.
Op vrijdag opende men de deuren.
Men had heel veule propoganda weten te maken
waordeur men rekende zo n 4000 meinsen te kunnen vermaken.
Mar ja het weer hij niet in de haand
en deur de veule regen was het bizunder nat daor in het laand.
Zo n 3000 man hebt het terrein finaal op de kop ezet
mar dat drukte naor men zegt niet de pret.
Het Greenfield festival op de zaoterdag middag en aovend worde arg goed bezocht deur de jeugd.

P. Van een gruun veld was toen trouwens al gien sprake meer mar de muziek was wel hard, en dat vundt men een deugt.
In de Oosterboer kunden ze het nog goed heuren
en sommige meisen daor begunden er over te zeuren.
Al mit al hebt de veule vrijwilligers weer enorm veule wark verzet
en ook nogal wat extra wark ehad.
De gevolgen van dit festival kui nog steeds goed zien daor an het Boerpad.

T. Zeg Pieternel now hebbe wij het over ene activiteit van het festival nog helemaole niet ehad.

P. Ie bedoelt Poep je Rijk zeker want dat kun toch ook daor an het Boerpad.?

T. Ja sommige meinsen kunt de gekste dingen bedenken um mit te stunten.
Zo bedacht Henri Frijlink ,,poepen vanof grote hoogte”” veur wat festivalmunten.
Men had het groots anepakt en Peter Jan Rens en Johan Vlemmix
zullen het presenteren.
Now dat worde een makkie veur die heren.
Slechts ene dame leut zich naor boven hijsen
en begunde onderweg al te krijsen
zij kreeg het benauwd zo hoog in de locht en was de ontlasting misschien wel al kwiet
veur de starttied.
Dit evenement was dus een grote flop
en veur de organisatie denk ik een strop.

P. Eindelijk liekt het dan zo wied
dat de stichting Historie naor de Buddingehof toe giet
Deur verbouw mut er een ruumte ontstaon
die zowel de biblioteek as de Historie gebruken kunt gaon

T. Niet zo veule Runerwoldse sporters deden an een EK mee
mar Hans Wever,Roeland Oostra,Reinder Rooze,Lindro Kreuze en Jeroen Straathof bleken daor goed op hun stee.
Touwtrekploeg de Kastelein hef samen mit de Wiek as een team an het Europees kampioenschap touwtrekken mit edaon
en het is hun daor beslist goed ofegaon.
Zij behaalden in heur gewichtsklasse een viefde plek
en dat vunden ze in zo n gezelschap lange niet gek.

P. Muis nu Thuis
stund op een groot spandoek an een vrachtwagen van v. Diek te lezen.
Dan denkie waor mag dit now weer op slaon want bij een uutspraak van een v. Diek moet ie altied wat op oen hoede wezen.
Mar dizze tekst was goed deurdacht
Want het was Tinus Muis zien leste vracht.
Meer as 40 jaor had hij veur de firma v.Diek klaorestaon
en is now mit de VUT egaon.

T. Ina Scheper huurde cafe Oosteinde eerst veur een jaor,
mar now bliekt dat zij is er nog lange niet mit klaor.
Het is weer goed gaon lopen,
beter zelfs dan ze zulf had durven hopen.
Ook Boerenblond had hier weer een veurstelling in november eplend
en die was in een mum van tied uutverkocht, ja ongekend.
Ina gao zo deur.
Dat is mooi veur het Oostende en ook veur heur.

P. Udi gaf in november weer een uutvoering bij Centraal
en ondanks de cocurentie van dr.Feelgood bij Oosteinde had men een overvolle zaal.
,,In naam der wet” van Harm Dijkstra is een crimi en blijspel te geliek
en vult arg in de smaak bij het overwegend jeugdige publiek.
Een weke later een opvoering veur de vrouwenraad in de Buddingehof
Ook daor kwam flink wat publiek op of.

T. De Bond van zangkoren hef een onderscheiding uutereikt
an Jan Meier en Klaas Kreuze umdat ze een respectievelijk 50 en 40jaorige zangcarieremijlpaal hadden bereikt.
Dizze enthousiaste old Runerwolds Mannenkoorleden
bint nao de opheffing tot het Wijker Kunst toe etreden.
Daor bint ze in het zunnegien ezet
tiedens in IJhorst geholden groot concert.

P. Jan Mos was nog niet zo arg old
toen hij garageholder worde op Runerwold.
Het is alweer 55 jaor eleden dat hij garage Bensik hef ekocht
en hef deur de jaoren hen heel wat auto s verkocht.
Ook in Steenwiek en Muppel had hij filialen
mar de importeurs gungen de eisen steeds strakker anhalen.
Dochter Maja en schoonzeune Frank beheert now alweer 14 jaor het bedrief
en Jan Mos zulf is nog steeds mit zien Hestra actief.

T. Jan Piepot is in 1981 begunt as braandweerman
en had het tot bevelvoerder eschupt veur dat hij ofscheid nam.
Tiedens een ofscheidsreceptie in de kazerne worde hij uutgebreid
e eerd
en deur Burgemeester de Groot mit een Koninklijke onderscheiding vereert.

P. Zwaore storms hadden wij de leste jaoren niet vaak
mar ofgelopen eind oktober was het goed raak.
Overal zag ie umgeweeide bomen
en auto s en huzen die der waren onder ekomen.
Gonny T. van de Larijweg worde mit een hekke dichte doen tegen de grond esmeten
now en dat hef ze eweten
Botbreuken had ze opelopen en het herstel zul lange duren,
zodat ze de bemuienissen mit het hekke lillijk hef moeten bezuren.

T. Harm en Grietje L. van Diekhuzen
gungen op een aovend hun laand naost het huus goed uutpluzen.
Grietje die hef heur harte an egelties verpaand
dit tot glorie van de egelstaand.
Harm had toen hij mit de auto thuus kwam een jong egeltien zien lopen op de inrit.
Toen hij dit an Grietje vertelde zat die daor toch wel aordig mit.
Egelties moet een bepaald gewicht hebben zo hef ze eleerd,
aanders giet het de komende winter verkeerd.
Grietje zeg ik hope dat wij hum viendt,
dan zal ik het verzorgen as was het mien kiend.

P. Zij bint mit een zaklanteern in de haand
gaon zuken in het naostgelegen laand.
En terwijl zij daor an het zuken waren
zagen ze een auto langzaam over Diekhuzen varen.
Dan stopte hij ies weer,
reed ook weer terogge een keer.
Bij de fabriek al ies naor binnen ereden,
ja dit was toch wel een geval um aandacht an te besteden.

T. Ja het was verdacht
en uut eindelijk reed hij naor binnen bij L. op Diekhuzen 108.
Harm en Grietje bint er toen op ofegaon,
het bleek een butenlaander die ze mar moeilijk kunnen verstaon.
Het bleek dat hij an het zuken was naor Dijkhuizen 104
en tja dat valt nog niet zoveule mit hier.
Zij hebt hum probeert de weg te wiezen
deur eerst het weggien naor de manege te kiezen.
Op104 woont de fam. Wiend
En het is gien wonder dat een vrumde die bij aovend niet viendt.

P. Een posien later Harm en Grietje zaten rustig wat te lezen
koomt er 2 politieauto s an racen.
Buurman Albert K. had de politie ebeld
en het auto en zaklanteern verhaal verteld.
Die agenten wollen toch wel graag wat bizunderheden van die auto weten.
Harm zeg der stund opedrukt Bezorgdienst La Luna bij mien weten.
Zowel bij Harm en Grietje as bij de agenten gung er nog gien lochien braanden
Waorumme dizze auto op Diekhuzen 104 mus belaanden.

T. De aandere morgen denkt Harm ik wil toch ies even op google kieken
en toen was het raodsel gauw opelost zo zul blieken.
La Luna bleek namelijk oenze eigen Pizza bakkerije van de Haovelterweg te wezen.
Dat Harm en Grietje hier niet geregeld koomt pizza s halen is hier ook wel mit bewezen.

P. Hairtrands tummerde het ofgelopen jaor flink an de weg in de Buddingehof.
In April een zomerfair samen mit de sportverenigings en in december een winterfair en daor kwamen weer heel aandere bedrieven op of.
Het was een drokke en gezellige aovend dizze keer ook weer
en wat aj allemaole kunt kopen in oens eigen dorp dat verbaasd iedere keer weer.

T. Het Karstrondtie trekt dan misschien niet zo veule bezukers meer as weleer
toch waren der wel deelnemers die zo n duzend bezukers trokken dizze keer.
Nije bedrieven kwamen er roetreden
aanderen haokten of um diverse reden.
De organisatie kun zeker tevreden terogge kieken.
Het projektkoor van Conamore was een schot in de roos zo zul blieken.
De Singin mit medewarking van dit zo n 70 koppen tellende koor
in een volle karke van Bleidenstein
was een mooie ofsluting van dit tweedaagse festijn.

P. Een aangename verrassing veur de Vrouwen van Nu leden
was de binnenkomst van Andre Rieu en enkele orkestleden.
De dames van de feestcommissie hadden zich heel goed in die figuren ineleefd
en mede hierdeur hebt de bijna 100 aanwezigen een hele mooie Karstaovend beleefd.

T Volk ie hebt vanaovend weer heel wat eheurd
waorvan het meeste echt warkelijk is gebeurd.
Sommige zaken hebbe wij misschien wat opefleurd,
mar hoopt dat die personen daor niet over zeurt.

P. Beste meinsen dit was het veur dizze keer

T. As het an oens lig dan stao wij hier volgend jaor weer.

.

naar boven