ARCHIEF


Vanaf de oprichting van de stichting is gewerkt aan het opslaan van het beschikbare materiaal.
Aanvankelijk werd het gebruik gemaakt van (beperkte) ruimte bij de secretaris en de archivaris thuis.
Sinds 29 maart 2014 bevind ons archief zich in de Buddingehof, naast de bibliotheek,
Dijkhuizen 66 in Ruinerwold.
Wij zijn iedere woensdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur geopend. Het pand is rolstoel-vriendelijk!

Het archief is in te delen in 2 hoofdafdelingen: de afdeling foto en dia en de afdeling geschreven woord.

Foto en dia

We beschikken over enkele duizenden foto's en dia's. Voor een groot deel zijn deze gegroepeerd
naar straat. Daarnaast beschikken we over boeken met schoolfoto’s en verenigingen.
Ook bevat het archief fotocollecties van bepaalde gebeurtenissen (b. v. de ruilverkaveling) en een
aantal families.
Alle foto's en dia zijn tevens digitaal opgeslagen.

Geschreven woord

De hoofdgroepen van dit onderdeel zijn:
- registers burgerlijke stand van de voormalige gemeente Ruinerwold
- archieven van veelal niet meer bestaande verenigingen of stichtingen
- krantenknipsels
- overzichten burgerlijke stand en familieberichten uit vnl. de Meppeler Courant
- een bescheiden bibliotheek
- een onderwerpenarchief op alfabet
We blijven werken aan het vervolmaken van het archief. Het bezit van veel zaken is belangrijk, maar we moeten
weten wat we bezitten en waar het is te vinden!

We stellen inbreng van foto's en geschreven woord, in welke vorm dan ook, zeer op prijs. We beschikken over apparatuur
voor het maken van een kopie en we kunnen scannen. Op woensdagochtend is iedereen welkom op het archief.
Op andere tijdstippen kunt u terecht bij de bestuursleden.

Waar vindt u ons ?

In het Multicultureel Centrum de Buddingehof, naast de bibliotheek, Dijkhuizen 66.
Wij zijn iedere woensdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur geopend. Het pand is rolstoel-vriendelijk!

Contactadres per e-mail: archief@historieruinerwold.nl

Boekenlijst SHR is hier te vinden

Oudst bekende vaandel in de provincie Drenthe uit de 19e eeuw van toneelvereniging "Nieuw Leven"

naar boven