ARCHIEF


Vanaf de oprichting van de Stichting Historie van Ruinerwold is gewerkt aan het opslaan van het beschikbare materiaal. Aanvankelijk werd gebruik gemaakt van (beperkte) ruimte bij de secretaris en de archivaris thuis. Sinds 29 maart 2014 bevindt ons archief zich in de Buddingehof, naast de bibliotheek, Dijkhuizen 66 in Ruinerwold. Wij zijn iedere woensdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur geopend. Het pand is rolstoel-vriendelijk!

Het archief is in te delen in 2 hoofdafdelingen: de afdeling foto en dia en de afdeling geschreven woord.

Foto en dia

We beschikken over enkele tienduizenden foto's en dia's. Voor een groot deel zijn deze gegroepeerd naar straat. Daarnaast beschikken we over boeken met schoolfoto's en verenigingen.

Ook bevat het archief fotocollecties van bepaalde gebeurtenissen (b. v. de ruilverkaveling) en van een aantal families.
In al die jaren is er veel verzameld en zo beschikken we momenteel over ruim 23.000 foto's en dia's.

Tevens zijn bekende figuren uit Ruinerwold op video vastgelegd, krantenknipsels en advertenties worden ingeplakt om in het archief te bewaren.

Alle foto's staan op onze beeldbank, met een beschrijving, zodat u op b.v. straatnaam of familienaam in de foto's kunt zoeken.

Naast de beeldbank met foto's hebben we nog meer verzamelingen online staan:
- alle periodieken zijn doorzoekbaar, de losse artikelen zijn hier allemaal terug te vinden.
- vele krantenknipsels staan online, met onder meer vele familieberichten.
- de drie begraafplaatsen zijn volledig ontsloten, alle graven zijn terug te vinden.
- onze eigen bescheiden bibliotheek is online te vinden.
- en de rest van ons archief is digitaal ontsloten.

Op de startpagina van elke verzameling kunt u eenvoudig wisselen van verzameling.

Geschreven woord

De hoofdgroepen van dit onderdeel zijn:
- registers burgerlijke stand van de voormalige gemeente Ruinerwold
- archieven van veelal niet meer bestaande verenigingen of stichtingen
- krantenknipsels
- overzichten burgerlijke stand en familieberichten uit vnl. de Meppeler Courant
- een bescheiden bibliotheek
- een onderwerpenarchief op alfabet
We blijven werken aan het vervolmaken van het archief. Het bezit van veel zaken is belangrijk, maar we moeten weten wat we bezitten en waar het is te vinden!

We stellen inbreng van foto's en geschreven woord, in welke vorm dan ook, zeer op prijs. We beschikken over apparatuur voor het maken van een kopie en we kunnen scannen. Op woensdagochtend is iedereen welkom op het archief.
Op andere tijdstippen kunt u terecht bij de bestuursleden.

Waar vindt u ons?

In het Multicultureel Centrum de Buddingehof, naast de bibliotheek, Dijkhuizen 66.
Wij zijn iedere woensdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur geopend. Het pand is rolstoel-vriendelijk!

Contactadres per e-mail: archief@historieruinerwold.nl

Oudst bekende vaandel in de provincie Drenthe uit de 19e eeuw van toneelvereniging "Nieuw Leven",
aanwezig in ons archief

naar boven