WERKGROEP INTERVIEWS

Janny van Goor-Snider / Luit Oldenbanning, Coördinatie
Margriet Jans-Teunissen, Voorbereiding en interviews
Anneke Pool-Barelds, Voorbereiding en interviews
Frans Bork, voorbereiding en interviews
Liesbeth Bordewijk-Barelds, voorbereiding en interviews
Jan Willem Timmerman, voorbereiding en interviews
Albert Brunsting, Vastleggen beeld en geluid
Harm Buld, Beeld- en geluidsbewerking


Doel van de commissie is het interviewen van dorpsgenoten en het vastleggen hiervan op papier dan wel op beeld- en/of geluiddragers.
Een aantal interviews heeft in de afgelopen 25 jaar al plaatsgevonden en zijn soms op video, soms op geluidsband vastgelegd.
Ook heeft de commissie zich ten doel gesteld in ieder periodiek een interview te plaatsen.

De op video opgenomen interviews zijn later bewerkt tot een opname van ca. 45 minuten tot 1 uur. Op verzoek kunnen we deze komen vertonen. Hieronder de lijst.

DVD Albert Morssink, oud-Indiėganger en oud-bestuurslid Stichting Historie
DVD Egbert Slomp, wethouder gemeente Ruinerwold
DVD Femmie Lier-Zandstra, diverse bestuursfuncties
DVD Grietje van Dorsten-van Diermen, koerierster in de tweede wereldoorlog
DVD Jaap Jonker, wethouder gemeente Ruinerwold
DVD Jaap Oosterhof, militair aan de Grebbeberg
DVD Jacob van der Veen, lid van Stichting Historie
DVD Jan C. Veldhuis, huisarts
DVD Jan D. Alberti, veehouder en bestuurder
DVD Jan Schoemaker, hoofdonderwijzer
DVD Koop Pool, bestuurder Stichting Historie
DVD Piebe Boomsma, middenstander en draaiorgel-liefhebber.
DVD Roel en Annie Wolbers-van de Tuuk, beheerdersechtpaar van 't Vonder
DVD Willem Nijstad, voorzitter Stichting Historie
DVD Greetje Werners-Alberti, geboren Ruinerwoldse
DVD Henk Vrielink, voormalig predikant aan de NH-kerk te Blijdenstein
DVD Vraaggesprek met zeven oud-Indiėgangers, opgenomen in 2007 in het dorpshuis, onder leiding van Jaap Jonker. Het betrof Remy Biemold, Albert Morssink, Koop Niemer, Derk Huiskes, Willem Jonkers, Lucas Nijland en Tieme van Dijk.
DVD met een aantal voordrachten, van Roelof Jonker, Berend Burgwal en Tinus Ham, uit 1986.