WERKGROEP OORLOGSDOCUMENTATIE

De commissie Oorlogsdocumentatie is weer nieuw leven in geblazen,


Jan Boverhof – Voorzitter en gegevens verzamelen en vastleggen
Janny van Goor - Snider – Secretaris en gegevens verzamelen en vastleggen
Albert Boverhof - Gegevens verzamelen en vastleggen
Luit Oldenbanning - IT-ondersteuning
Inge Rössle - Gegevens verzamelen en vastleggen

Fien van der Pol - Gegevens verzamelen en vastleggen

Rense Vriesema - Gegevens verzamelen en vastleggen en tekst-correcties

Sytse van der Pol - Gegevens verzamelen en vastleggen

Frits Heidinga - Gegevens verzamelen en vastleggen

Het doel van de commissie is in eerste instantie zoveel mogelijk gegevens verzamelen en vastleggen door gesprekken met (oud-)inwoners van Ruinerwold, alsmede archief onderzoek en het verzamelen van foto’s en documenten, etc.
Of deze gegevens uiteindelijk zullen resulteren in een uit te brengen boek is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid verzamelde informatie en zal op een later tijdstip worden besloten door het bestuur.
De werkwijze is dat er in eerste instantie gesprekken worden gevoerd met (oud-)inwoners die de oorlog bewust hebben meegemaakt en/of van belangrijke gebeurtenissen kunnen verhalen en met inwoners die vanuit overlevering hier over kunnen vertellen.
Daarnaast wordt er gekeken wat er in het archief van historie Ruinerwold aanwezig is en in de archieven van diverse instanties (o.a. Meppeler Courant, Drents Archief, archief gemeente De Wolden, archief Ned. Spoorwegen, Rijksarchief, etc.).
Informatie en opgave voor een gesprek kunt u per mail doorgeven aan: info@historieruinerwold.nl

naar boven