WERKGROEP 2E WERELDOORLOG

De werkgroep 2e Wereldoorlog houdt zich bezig met alles wat verband houdt met WOII.

Albert Boverhof
Frans Bork
Egbert Wever
Wim van Dijk
Luit Oldenbanning

Een van de zaken waar de commissie zich mee bezig houdt is het oorlogsmonument, wat op 3 mei 2017 is onthuld aan de Hardenweg. Jaarlijks wordt hier, op 27 december, een herdenking georganiseerd. In lustrumjaren (2023, 2028 etc.) wordt dit wat groter aangepakt. Het netjes houden van het monument (onkruid wieden etc.) gebeurt door Wim van Dijk.
Ook is men bezig met de bewegwijzering naar het monument en van het monument naar de oorlogsgraven op het kerkhof op Blijdenstein en vice versa.

De in het archief aanwezige oorlogsdocumentatie wordt ook bijgehouden door deze werkgroep.

In 2020 (75 jaar vrijheid) had de werkgroep het plan opgevat hier met onder andere een tentoonstelling veel aandacht aan te besteden, maar de pandemie gooide roet in het eten. Helaas.

naar boven