COMMISSIE BOERDERIJEN-ONDERZOEK


Commissie boerderijenonderzoek

Roelof Gortemaker Jr - Eindredacteur
Piety Haikens - Gegevens verzamelen en vastleggen, secretaris
Harm Luten Lzn. - Gegevens verzamelen en ordenen
Albert Slomp - Gegevens verzamelen en vastleggen
Luit Oldenbanning - Computerdeskundige
Henk van Goor - Gegevens verzamelen en vastleggen
Karel Bordewijk - Fotografie kaarten bij Gem. De Wolden

Na het uitbrengen van het boerderijenboek van Haakswold in 2011 is er een commissie bezig met het in kaart brengen van de gegevens van die boerderijen die in het vorige boek niet zijn behandeld.
Dit wordt dan vastgelegd in een boek maar of dit nu één of meerdere boeken zullen worden, wordt op een later tijdstip besloten. Het wordt eenzelfde soort boek als het boerderijenboek Haakswold.
Er zijn op dit moment heel veel medewerkers actief in de commissie boerderijenboek 2.
De commissie gaat op de volgende manier te werk:
Er worden van elke boerderij een enveloppe gemaakt. Er wordt gekeken wat er in het archief al is aan gegevens. Er is in het Drents Archief naar info gezocht en er wordt ook in het gemeentehuis in De Wolden informatie verzameld.
Vervolgens worden de bewoners op een bepaald adres benaderd. Men gaat er met de informatie die er over dat adres al is naar toe en daar wordt ook weer informatie gevraagd dan wel gecontroleerd of de reeds verzamelde info klopt. Ook bezoekt men vroegere bewoners van dat adres.
Andere medewerkers en bestuursleden van onze stichting kunnen ook gegevens aanleveren. Verder gaan er nog medewerkers naar de notarissen om akten in te zien.
Niet alle informatie wordt in het boek gebruikt want dan ontstaat er een boek met een opsomming van gegevens en dat is niet de bedoeling. Alle informatie blijft in de enveloppen en die wordt in het archief bewaard zodat dit altijd ingezien kan worden.

Informatie kunt u per mail doorgeven aan: info@historieruinerwold.nl

naar boven