COMMISSIE BOERDERIJEN-ONDERZOEK


Commissie boerderijenonderzoek

Roelof Gortemaker Jr - Eindredacteur
Piety Haikens - Gegevens verzamelen en vastleggen, secretaris
Harm Luten Lzn. - Gegevens verzamelen en ordenen
Albert Slomp - Gegevens verzamelen en vastleggen
Klaas Rooze - Nacontrole en correcties
Luit Oldenbanning - Computerdeskundige
Henk van Goor - Gegevens verzamelen en vastleggen
Karel Bordewijk - Fotografie kaarten bij Gem. De Wolden

Na het uitbrengen van het boerderijenboek van Haakswold in 2011 is deze commissie bezig met het in kaart brengen van de gegevens van die boerderijen die in het vorige boek niet zijn behandeld.
Dit wordt dan uiteindelijk in boekvorm uitgebracht. Er wordt nog nagedacht over de vorm en de inhoud.

Er zijn op dit moment meerdere medewerkers actief in deze commissie
Nadat er van elke boerderij een enveloppe was gemaakt zijn de bewoners van alle adressen benaderd. Men ging er met de informatie die er over dat adres al was naar toe en daar wordt ook weer extra informatie gevraagd, tevens wordt gecontroleerd of de reeds verzamelde info klopt. Ook bezoekt men vroegere bewoners van die boerderij.
Er wordt gekeken wat er in het ons eigen archief is aan gegevens. Er wordt het Drents Archief naar informatie gezocht en er wordt ook in het archief in het gemeentehuis in De Wolden informatie verzameld.
Ook worden diverse kranten doorgespit op zoek naar informatie . Denk hierbij aan advertenties voor verkoop van een boerderij of van landerijen.

Niet alle verzamelde informatie wordt uiteindelijk in het boek gebruikt, van sommige panden zijn onderhand zoveel gegevens beschikbaar dat dit alleen al 20 pagina’s in het boek zou kunnen vullen. We zijn van plan alle niet-gebruikte informatie na loop van tijd via het internet openbaar te maken.

Informatie kunt u per mail doorgeven aan: info@historieruinerwold.nl

naar boven