WERKGROEP KIEKIESDAGEN

Snuffelen in de fotoboeken


Jaarlijks, in het najaar, organiseert de Stichting Historie de zgn. "Kiekiesdagen".
In de museumboerderij de Karstenhoeve wordt een deel van ons archief uitgestald en kan een- ieder zelf snuffelen in alle beschikbare informatie.
Deze informatie bestaat dan met name uit de fotoboeken van de diverse straten, de scholen, de verenigingen, mappen met oude huwelijksregisters, knipsel-mappen, geboorteberichten, etc.

Op de achtergrond de stookhokken-expositie

J

Top-overleg

Vaak wordt er ook een expositie gehouden, b.v. in het kader van het stookhokkenproject, naambordjes op huizen etc. Tevens draaide er een doorlopende voorstelling van de ruim 200 bij ons be- schikbare ansichtkaarten van Ruinerwold.
Op de bijgaande foto’s een impressie van de Kiekiesdagen van 2004.

Tijdens deze Kiekiesdagen kunnen foto’s worden aangeboden, die ter plekke kunnen worden ingescand. Ook kan men tegen betaling een afdruk krijgen van een foto die men in één van de fotoboeken heeft aangetroffen.

Houdt onze webstee in de gaten voor de data van de Kiekiesdagen van dit jaar!

De werkgroep Kiekiesdagen bestaat uit:

Harm Luten

Wim van Dijk

Janny van Goor

Herma Boomsma

Gré Mos-Heida

Dirk Jonkers

Luit Oldenbanning

Het computergebeuren

Gezellige drukte op de kiekiesdagen

Volop aandacht voor de ansichtkaarten

naar boven