WERKGROEP KRANTENKNIPSELS


De Stichting Historie van Ruinerwold heeft vele werkgroepen. Één van die werkgroepen verzamelt krantenknipsels over alle zaken die met Ruinerwold en haar inwoners te maken hebben.
Al het verzamelde materiaal wordt in mappen gedaan, zodat van iedere krant elk jaar weer een map tot stand komt.

De volgende personen hebben zitting in deze werkgroep:

Annebett Oldenbanning-Slomp - De nieuwtjes uit de Meppeler Courant
Arend Jan Donker - De nieuwtjes uit de Woldenkrant
vacature - De nieuwtjes uit andere kranten en Boerderij
Frans van Saagsvelt - De nieuwtjes uit het Dagblad van het Noorden
Annebett Oldenbanning-Slomp - De familieberichten uit de Meppeler Courant
Harm Luten - De nieuwtjes uit de Nieuwe Oogst

Dit alles onder het motto: Alles wat nu actueel is, is morgen historie.

naar boven