WERKGROEP ONDERHOUD ARCHIEFMAPPEN

Deze werkgroep sorteert foto's en overige zaken voor o.a. foto-mappen met gerubriceerde onderwerpen als, straten, buurten, scholen, kerken, verenigingen, etc. van Ruinerwold.

Verder familieberichten, krantenknipsels, briefhoofden en gedichten van en over Ruinerwold.

Wekelijks wordt gewerkt aan het bijhouden van deze constante stroom van materiaal dat wordt aangeboden aan de Stichting Historie van Ruinerwold.

Voor overige informatie zie: Archief

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Wim van Dijk
Dirk Jonkers
Janny van Goor - Snider
Harm Luten
Henny Spekschate
Luit Oldenbanning