ORGANISATIE

BESTUUR

Het bestuur wordt gevormd door:


Janny van Goor-Snider - Voorzitter
Herma Boomsma - Secretaris . . . . .secretaris@historieruinerwold.nl
Jaap Muller - Penningmeester/Ledenadministratie . . . . penningmeester@historieruinerwold.nl
Wim van Dijk - archivaris . . . . . archief@historieruinerwold.nl
Luit Oldenbanning - bestuurslid . . .info@historieruinerwold.nlDe Stichting Historie Ruinerwold is in 1984 opgericht en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Ruinerwold in de breedste zin des woords. Belangrijke werkzaamheden worden verricht door de werkgroepen:

WERKGROEP BOERDERIJEN-ONDERZOEK

WERKGROEP KIEKIESDAGEN

WERKGROEP FOTO'S DIGITAAL

WERKGROEP ONDERHOUD ARCHIEFMAPPEN


Vier maal per jaar verschijnt het tijdschrift: Ons Ruinerwold.

Waar vindt u ons?

In het Multicultureel Centrum de Buddingehof, naast de bibliotheek, Dijkhuizen 66. Wij zijn iedere woensdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur geopend.

Donateur worden?

Wilt U ook meehelpen om de Historie van Ruinerwold te bewaren en in stand te houden, wordt dan donateur van de Stichting Historie van Ruinerwold.

16,-- euro voor inwoners van Ruinerwold en 21,-- euro voor donateurs wonende buiten de voormalige gemeente i.v.m portokosten.
U ontvangt dan vier maal per jaar het periodiek ”Ons Ruinerwold” en steunt het werk van de stichting.

Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar oude foto’s, kaarten,oude boeken, programma's van verenigingen, kranten of verhalen over vroeger tijd wat te maken heeft met de historie van Ruinerwold. Losse nummers van ons periodiek zijn nu verkrijgbaar à 4 euro per stuk

Donatie voldoen op rekening van de Stichting Historie Ruinerwold bij de S.N.S bankrekeningnummer NL40SNSB0915548100

Extra donaties zijn ook altijd welkom, om het werk te steunen.

Hoe meldt U zich aan als Donateur?

Aanmelding schriftelijk of per e-mail onder vermeling van naam adres en postkode bij onze penningmeester:


J. Muller, Ledenadministratie
Gieser Wildeman 18, 7961 GD Ruinerwold.

Nieuw op onze site: Zie de rubriek Nieuws en Agenda

Ontstaans-geschiedenis Stichting Historie Ruinerwold.


We schrijven 1983: In de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Ruinerwold was reeds enige keren de wenselijkheid geuit voor de toekomst, middels een werkgroep, de geschiedenis van Ruinerwold schriftelijk alsmede mogelijk in de vorm van dia’s en foto’s vast te leggen.

Jaap Jonker, destijds wethouder van de gemeente Ruinerwold, heeft negen personen benaderd, waarvan vier personen uit de gemeenteraad, om de geschiedenis van Ruinerwold vast te leggen. Hierop werd zeer positief gereageerd.

De oprichtingsvergadering was op 10 mei 1984 en op 25 juli 1984 heette het officieel Stichting Historie van Ruinerwold.

Men is zich daarna al vrij vlot gaan beraden een boek van Ruinerwold te gaan uitgeven. Er werden een aantal personen gevraagd om stukjes te schrijven en op deze manier werden er veel gegevens verzamelt. In 1991 tijdens de viering van 850 jaar Ruinerwold werd het boek “Rondgang door het verleden”uitgegeven.

Maar onze vrijwilligers zaten niet stil en in 1993 kwam het boek “Oosteinde in woord en beeld” uit, in 1995 kwam de Kadastrale Atlas van Ruinerwold tot stand en in 1999 kwam het boek “Wat een bedrijvigheid”uit. In 2011 zagen maar liefst twee nieuwe boeken het levenslicht, te weten het boerderijenboek "De rijke geschiedenis van Haakswold" en het begraafplaatsenboek "Uut de tied komen".

In al die jaren is er veel verzameld en zo beschikken we momenteel over 2300 dia’s en 4000 foto’s.
Tevens zijn bekende figuren uit Ruinerwold op video vastgelegd, krantenknipsels en advertenties worden ingeplakt om in het archief te bewaren.

Ook de Stichting Historie gaat met de tijd mee, foto’s en dia’s staan inmiddels allemaal in de computer. Ze staan ook op onze webstee.
We zijn momenteel druk bezig naast de foto's ook de beschrijvingen van de foto's op de webstee ter zetten, waarmee u dan ook op b.v. een familienaam kunt gaan zoeken..

Momenteel wordt er gewerkt aan een boek over de boerderijen in Ruinerwold (m.u.v. Haakswold/Boerpad/Kraloo) waarin onder meer de bewoningsgeschiedenis van deze boerderijen wordt weergegeven.

naar boven