PERIODIEK ONS RUINERWOLD

De redactie bestaat uit:

- Karel Bordewijk
- Luit Oldenbanning
- Sytse van der Pol
- Henny Spekschate
- Rolf Wiltinge

Een aantal personen heeft aangegeven regelmatig een stukje te willen schrijven voor Ons Ruinerwold, te weten:
- Liesbeth Bordewijk
- Frans Bork
- Sipke Groen
- Petra Hessels
- Sienette van het Hof
- Henk van Netten
- Luit Oldenbanning
- Klaas Rooze.

Redactieadres:
Berghuizen 30 7961 LT Ruinerwold
email naar : redactie@historieruinerwold.nl

Voor de inhoud van de periodieken kun je kijken op de periodieken-verzameling van onze Stichting. Hier zijn alle periodieken terug te vinden. Van periodieken ouder dan 5 jaar is de volledige inhoud te zien.

Ons Ruinerwold verschijnt 4x per jaar en wordt bezorgd/verstuurd naar alle donateurs van de Stichting Historie van Ruinerwold.

De bezorging geschiedt door:
- Wim van Dijk
- Egbert Wever
- Liesbeth Bordewijk-Barelds
- Herma Boomsma-ten Kate
- Luit Oldenbanning
- Arend Jan Donker
- Janny van Goor-Snider
- Grietje Redeker-Santing
- Dirk Jonkers
- Henk Middelveldt


Enquete voor ons periodiek

Lezersonderzoek voor ons periodiek Ons Ruinerwold.
Ieder kwartaal doen wij ons best interessante verhalen te verzamelen voor ons periodiek Ons Ruinerwold.
Graag geven wij u als lezer de mogelijkheid uw mening te geven over dit periodiek.
Dit gaan we doen via dit lezersonderzoek dat nu voor u ligt. We hopen op een groot aantal ingevulde formulieren!
Aan de hand van een aantal meerkeuze en open vragen ontvangen wij graag (indien gewenst anoniem) uw mening over ons periodiek en eventuele suggesties en verbeterpunten, om zo Ons Ruinerwold nog beter bij uw wensen te laten aansluiten.

Inleveren ingevuld lezersonderzoek
Nadat u het lezersonderzoek heeft ingevuld, ontvangen wij deze graag. U kunt deze inleveren in de bus bij de Coop in Ruinerwold of bij onze secretaresse Herma Boomsma-ten Kate, Leeuwerikstraat 7, 7961BV Ruinerwold.
Ook kunt u de vragen hieronder kopieren en in een mail plakken en verder invullen. Daarna mailen naar secretaris@historieruinerwold.nl. Ook kunt u een ingevuld exemplaar fotograferen en dan deze foto’s opsturen.

Wij willen u vragen om het ingevulde lezersonderzoek voor 1 februari a.s. in te leveren of te versturen. Wij gaan vervolgens alle antwoorden analyseren en geven in het volgende periodiek een conclusie van de uitkomsten.

Vragen.
Mocht u nog vragen hebben over het lezersonderzoek, neem dan gerust per mail (secretaris@historieruinerwold.nl) contact met ons op.

Wij bedanken u alvast voor uw deelname, dit wordt erg gewaardeerd!

De vragen.

1. Ons Ruinerwold van de Stichting Historie van Ruinerwold komt 4x per jaar uit. Wat vindt u van de frequentie?
O lk vind 4x per jaar te vaak.
Wat zou voor u een betere frequentie zijn? .......keer per jaar
O Precies goed
O lk vind 4x per jaar te weinig.
Wat zou voor u een betere frequentie zijn? .......keer per jaar
O Weet ik niet/geen mening

Voor uw keuze de O vervangen door een X.


2. a) AIs u ons periodiek een rapportcijfer zou moeten geven, welk cijfer zou dit dan zijn? (tussen 1 en 10)
.......

b) Kunt en wilt u dit rapportcijfer toelichten?

........


3. Bent u tevreden met de onderwerpen die nu aan de orde komen in ons periodiek.
O Zeer tevreden
O Enigszins tevreden
O Niet tevreden, niet ontevreden
O Enigszins ontevreden
O Zeer ontevreden
O Weet niet / geen mening


4. Zijn er bepaalde onderwerpen, die u mist of waar u graag vaker over zou willen lezen in Ons Ruinerwold.
( meerdere antwoorden mogelijk)
Ik zou graag meer willen lezen over:
O de periode voor 1920
O de periode tussen 1920 en 1940
O de periode tussen 1940 en 1960
O de periode tussen 1960 en 1980
O de periode tussen 1980 en nu
O oude voorwerpen
O tweede wereldoorlog
O landbouw
O ondernemers
O beroepen
O onderwijs
O verkeer en vervoer
O sport
O evenementen
O iets anders, namelijk over:
..........
O ik mis niets
O weet ik niet


5. Wat vindt u van de lengte van de artikelen, die nu in ons periodiek staan?
O lk vind ze te lang
O lk vind ze precies goed
O lk vind ze te kort
O Weet ik niet/geen mening


6. We knippen wel eens langere artikelen op in twee kortere artikelen, verdeeld over twee achtereenvolgende uitgaven. Vindt u dit prettig?
O Ja, ik vind dit prettig
O Nee, ik vind dit niet prettig
O Neutraal
O Weet ik niet/geen mening


7. Heeft u verder nog opmerkingen, tips of suggesties voor ons waarmee we ons periodiek kunnen verbeteren?
................

8. Aanvullende- en achtergrondvragen
- Zou u zelf ook wel eens een artikel/artikelen willen schrijven voor ons periodiek?
O Ja
O Nee

- Heeft u wellicht interessante onderwerpen waarover we u mogen interviewen?
O Ja
O Nee

- Wat is uw leeftijd?
O t/m 24 jaar
O 25 t/m 40 jaar
O 41 t/m 55 jaar
O 56 t/m 70 jaar
O 71 t/m 85 jaar
O ouder dan 85 jaar
O geen antwoord

Als we naar aanleiding van deze enquete contact met u mogen opnemen wilt u dan hieronder uw naam, telefoonnummer en/of mailadres doorgeven?


naar boven