PERIODIEK ONS RUINERWOLD

De redactie bestaat uit:

- Ina Slomp

- Karel Bordewijk

- Frans Bork

- Lammert van der Heide

Redactieadres:

Berghuizen 30 7961 LT Ruinerwold

email naar : redaktie@historieruinerwold.nl


Voor de inhoud van de periodieken kan je kijken op de boeken-site van de Stichting.


Ons Ruinerwold verschijnt 4x per jaar en wordt bezorgd/verstuurd naar alle donateurs van de Stichting Historie Ruinerwold


naar boven