PERIODIEK ONS RUINERWOLD


Hieronder een overzicht van alle uitgaves van het periodiek "Ons Ruinerwold" van nr. 1 in 1985 tot en met uitgave nr. 2 in 2007 (24e jaargang):

“ONS RUINERWOLD” Kwartaalblad Stichting Historie Ruinerwold.

Opgave van alle artikelen.


“ONS RUINERWOLD”

Kwartaalblad Stichting Historie Ruinerwold.

Jaargang 1. Nr. 1. 1985
Blz. 2 Voorwoord - W.E.Witteveen
Blz. 3 Inleiding - W.Nijstad Blz. 5 Melkvervoer anno 1900 - G.ter Haar-Groenewold Vedder
Blz. 7 De Sultansberg - R.van Veenen
Blz. 9 Van de redactie – De tied vergiet R.Broekhuizen
Blz. 10 Wie zijn dit ?
Blz. 12 Mededelingen van het bestuur.

Jaargang 2. Nr. 1. 1986
Blz.2 In memoriam Evert Jan Schuurman
Blz. 3 Grenskwestie tussen de kerkvoogden Ruinerwold en erfgenamen van Coop Roelofs Boverhof
Blz. 7 Het ontstaan van het waterschap in Ruinerwold
Blz 11 Namen van de namen in jaargang 1 no 1
Blz.12 Klassefoto Berghuizen
Blz.14 Oproep foto,s van oude beroepen
Blz.14 Oude namen, aanvulling voor namen boerderijen, buurtschappen, veldnamen en landwegen

Jaargang 2. Nr. 2. 1986
Blz.3 Mededelingen van het bestuur, Eerste lustrum Drents Historisch Vereniging
Blz.4 Marktgang 1 Jaarmarkten te Ruinen en Dwingeloo, Vlashandel
Blz.6 Het ontstaan van bijzonder onderwijs in Ruinerwold, School Dijkmansweg schooljaar 1948-1949
Blz.12 Een oude notitie over enige geschiedkundige bijzonderheden in Ruinerwold, 1
Blz.15 Namen van een school Broekhuizen van 1913

Jaargang 2. Nr. 3. 1986
Blz.2 Wat is dialect. Van de redactie
Blz.4 Marktgang 2, De Meppeler markt
Blz.5 Het ontstaan van bijzonder onderwijs in de Gemeente Ruinerwold, 2
Blz.9 Een oude notitie van enige geschiedkundige bijzonderheden van Ruinerwold, 2
Blz.12 Schoolfoto Oosteinde 1917-1918
Blz.14 Namen foto schooljaar 1948-1949 School Dijkmansweg
Blz.15 Tienjarig bestaan Vereniging voor Volksvermaken. Meppeler Courant 18-3-1938
Blz.16 Uurlonen in 1935

Jaargang 2. Nr. 4. 1986
Blz.2 80 jaar zuivelcoöperatie in Ruinerwold
Blz.4 Braderie 23 augustus 1986, oud voorwerp “kruller of krulmachine”
Blz.7 Marktgang 3, vee en paardenmarkt in Meppel.
Blz.9 Verkoop van een paard anno 1890
Blz.10 Paaspachten 1 J.H. Baarslag
Blz.14 Overstroming in 1825
Blz.19 Aanvulling op boerderijnamen
Blz.22 Namen schoolfoto Oosteinde 1917-1918 (foto in vorige periodiek)
Blz.24 Foto Christelijke school te Berghuizen 1934

Jaargang 3. Nr. 1. 1987
Blz.5 Paaspachten 2 J.H. Baarslag
Blz.8 Enige notities van een twaalfjarige jongen uit Ruinerwold omstreeks 1868
Blz.10 Het verdwijnen van de vlashandel uit Ruinerwold. G.ter Haar-Groenewold Vedder
Blz.12 Uit de geschiedenis van Ruinerwold. Het begin van de veenkolonie? (Wordt vervolgd)
Blz.18 Namen schoolfoto Christelijke school te Berghuizen 1934. (foto in vorige periodiek)
Blz.21 Rectificatie foto School Oosteinde 1917-1918
Blz.21 Verfraaiing Kerkweg M.C. 22-08-1937
Blz.23 Wie kent deze foto van de woldruiters
Blz.24 Hoe heet dit voorwerp

Jaargang 3. Nr. 2. 1987
Blz.2 Van de redactie Dorsen zoals vroeger
Blz.5 Lezers reageren uit het vorige nummer op “Uit de geschiedenis van Ruinerwold”, G. ter Haar- Groenewold Vedder
Blz.6 De oudste geschiedenis van Ruinerwold, je voorstellen hoe het land er vroeger uitzag, W.E.Witteveen
Blz.12 Paaspachten 3, J.H.Baarslag
Blz.16 Een vluchteling 1. A. Nijmeijer
Blz.22 Meester Hunze door Jan Hester
Blz.26 Burgelijke stand door J. Hester
Blz.27 Voetbalclub SSS Oosteinde 1949

Jaargang 3. Nr. 3. 1987
Blz.3 De “Trocart”
Blz.5 De geschiedenis van Ruinerwold 2, De bodem en haar eerste gebruik. W.E.Witteveen
Blz.8 Uit de geschiedenis van Ruinerwold 2, L. Buiten. Overgenomen uit de M.C. 19-2-1964
Blz.18 Toneelvereniging Kunst na Arbeid (K.N.A) 40 jaar
Blz.23 School Broekhuizen P.A.Vedder
Blz.25 De begrafenis van Bartelt Jans Pot, G.Santing
Blz.28 Grutter J. Knol vestigde zich 50 jaar geleden in Ruinerwold
Blz.31 De Burgelijke Stand vroeger, J.Hester
Blz.34 Giften en schenkingen
Blz.34 Open monumentendag 12 september 1987
Blz.35 Namen foto de Woldruiters jaargang 3 nr.1
Blz.36 Fototentoonstelling Dorpsbeeld 1960-1987

Jaargang 3. Nr. 4. 1987
Blz.2 Reactie over Dorsen van A. Morssink
Blz.4 Mestproblemen
Blz.8 Paaspachten 4 (achterstallige paaspachten)
Blz.15 De vluchteling (52 jaar later 1919-1971)
Blz.18 De vrije vertaling van de brief uit Litauen)

Jaargang 4. Nr. 1. 1988
Blz.2 Van het bestuur
Blz.3 Foto historische boerderij van fam. Kuijer
Blz.4 Van de redactie over Spoorwegongeluk 1888
Blz.5 Foto van het oude station
Blz.6 Gedicht over het spoorwegongeluk in Ruinerwold op maandagavond 2januari 1888
Blz.9 Verslag van B.C.v.d.Valk over het spoorwegongeluk
Blz.12 Gedicht van J.J.Sterrenberg
Blz.15 Foto spoorwegpersoneel
Blz.16 Mededeling v/d Nederlandsche Spoorwegen
Blz.17 Foto van het nieuwe station
Blz.18 "Het Veurspoeksel"

Jaargang 4. Nr. 2. 1988
Blz.2 Van het bestuur, in memoriam F.Lefferts
Blz.3 Oprichting en de geschiedenis van rederijkerskamer "U.D.I."
Blz.7 Foto 60 jaar U.D.I.
Blz.8 Programma v/d uitvoering der Rederijkerskamer U.D.I. 13 en 14 dec.1917
Blz.10 Foto kerk Blijdenstein
Blz.11 Uit het geslacht "Blijdenstein" via Mevr. G. ter Haar-Groenewold-Vedder
Blz.15 Foto woning te Blijdenstein
Blz.16 Poëzie geschreven door Hendrik van Dijk
Blz.18 Van de redactie Veurspooksels
Blz.19 Veurspooksels - G.Broekhuizen
Blz.27 Scheuvellopers, lied


Jaargang 4. Nr. 3. 1988
Blz. 3 Uit de tijd van de Heren van Ruinen - W.E.Witteveen
Blz.7 Afschrift brief over het verlenen v/h Gemeentewapen
Blz.10 Het Gemeentewapen
Blz.11 De landbouw in het verleden - T.R.Stegeman
Blz.18 Vervolg: "Het geslacht Blijdenstein"
Blz.24 Het kaf van het koren scheiden - redaktie

Jaargang 4. Nr. 4. 1988
Blz.4 Foto school Oosteinde ± 1900
Blz.6 Gedicht van Hendrik van Dijk
Blz.9 Het doktersbosje - G.ter Haar-Groenewold Vedder
Blz.10 Foto school Dijkhuizen 1933
Blz.12 De geschiedenis van de Ruinerwoldsche Electrische Centrale - W.Nijstad
Blz.17 Foto Volksonderwijs 1939
Blz.19 Een bezundere dag in November. Slachtdag in November - A.Morssink

Jaargang 5. Nr. 1. 1989
Blz. 3 Afscheid burgemeester Buiten, Mepp. Cour.1934
Blz. 11 Foto buurtfeest Havelterweg
Blz. 12 Rogge het belangrijkste akkerbouwgewas - T.R.Stegeman
Blz. 14 Foto Zonnedag 1953
Blz. 20 In 't holt - H.Zegeren

Jaargang 5. Nr. 2. 1989
Blz. 2 Behoorde het huidige Ruinerwold helemaal tot de heerlijk heid Ruinen? G.ter Haar-Groenewold Vedder
Blz. 7 Inhalen Burgemeesterspaar Gelinck - J.Hester
Blz. 8 Veurjaor en Schoonmaaktied - J.Mulder
Blz.12 Foto school Broekhuizen 1934
Blz.14 De Koddensleper in de oude lantschap, Agr.Nws. 1938
Blz.18 Foto op weg naar de molen 1948
Blz.19 Gezondheidszorg en Geluidshinder - H.Slomp
Blz.20 Foto oud voorwerp, patronenkruller
Blz.21 Oude gezegden en hun betekenis
Blz.22 Lied over moord te Ruinerwold

Jaargang 5. Nr. 3. 1989
Blz.2 Van de redaktie, o.a. leidekkersgereedschap
Blz.6 Varkenshouderij - 17e en 18e eeuw
Blz.15 Rectificatie en reacties op jaargang 5 nr.1
Blz.16 De Ruinerwoldsche stroompjes, oorsprong e.d.
Blz.20 Biggenhandel - R.Broekhuizen

Jaargang 5. Nr. 4. 1989
Blz.4 Commentaar Aanvulling namen bejaardenreisje jaargang 5, nr. 3
Blz.5 Braderie (bedankje)
Blz.6 Signalement Derk Huiskes
Blz.8 Oud voorwerp Klerenklopper uit 1886
Blz.9 Landschapssoldaten voorg. v. Dorpsveldwachters - T.R.Stegeman
Blz.14 Foto school Dijkhuizen 1952-1953
Blz.16 Boter maken in de vorige eeuw - J.Mulder
Blz.23 Varkenshouderij vervolg - R.Broekhuizen

Jaargang 6. Nr. 1. 1990
Blz.4 Pieter Albert Derks - T.R.Stegeman
Blz.9 ' t Pad thans Dr. Larijweg - J.Hester
Blz.14 Foto school Berghuizen 1920
Blz.17 Mededelingen uit notulen van burgemeesters en wethouders 21-1-1925
Blz.20 Naamgeving Dokter Larijweg
Blz.23 Het reizen en het verkeer in den ouden tijd

Jaargang 6. Nr. 2. 1990
Blz. 2 Het reizen en het verkeer in den ouden tijd, vervolg
Blz. 9 Van zandweg tot straatweg - L.Schuring
Blz.12 Foto school Dijkmansweg 1951
Blz.16 'd Olde Klonie, lied door A.Morssink
Blz.18 Wat beter zou kunnen, oproep voor Karstenhoeve
Blz.19 Van toen, uit Meppeler Courant 1890
Blz.20 Pieter Albert Derks, vervolg - T.R.Stegeman


Jaargang 6. Nr. 3. 1990
Blz.2 Open Monumenten Dag
Blz.3 Ontspanning v.d. jeugd in vrogger jaoren J.Mulder
Blz.9 Het reizen en het verkeer, vervolg - B.Lonsain
Blz.12 Foto school Dijkhuizen 1936
Blz.14 Boenende boerin (beeld) - redactie
Blz.16 De boerenstand in Ruinerwold 100 jaar geleden- T.R.Stegeman

Open Monumenten Dag 8 september 1990.

Jaargang 7. Nr. 1. 1991
Blz.2 Van het bestuur
Blz.3 Ruinerwold 850 jaren v.d. redaktie
Blz.4 Mededelingen
Blz.5 Maandelijks te verrichten arbeid uit almanak 1916
Blz.9 Historie van Ruinerwold in boekvorm
Blz.11 Lezing van H.D.Minderhoud tijdens Monumentendag
Blz.21 Radio Drenthe
Blz.23 De kerk te Ruinerwold - Ds.A.E.T.de Boer

Jaargang 7. Nr. 2. 1991
Blz. 2 Van het bestuur: Stamboom onderzoek
Blz. 2 Ontboezeming van J.Hester
Blz 10 Raads- en B.& W. vergaderingen in de vorige eeuw
Blz.12 Foto school Dijkhuizen 1961
Blz.17 Uut de spinstertied, gedicht van J.M.Schiphorst
Blz.22 Maandelijks te verrichten arbeid, vervolg

Jaargang 7. Nr. 3. 1991
Blz.2 Rondgang door het verleden, uitgifte boek
Blz.3 Berichten van toen M.C. 1888
Blz.4 Emigratie door R.Broekhuizen
Blz10 Oogstlied en verhaal (Staring)
Blz 13 De Daad gedicht van J.Mulder
Blz.16 Verdere mededelingen over emigratie
Blz.20 Foto school Dijkmansweg 1929
Blz.23 Bijgeloof
Blz.24 De Heksenbrouwketel
Blz.27 Maandelijks te verrichten arbeid, vervolg

Jaargang 7. Nr. 4. 1991
Blz.2 Dialect - redaktie
Blz.3 Fam. Kleene en emigratie - R.Broekhuizen
Blz.12 Een oud Drents gebruik (haam in de Boom)
Blz.13 Verdere mededelingen over emigratie - J.Hester
Blz.17 De Heksenbrouwketel vervolg
Blz.22 Maandelijks te verrichten arbeid
Blz.24 Berichten van toen

Jaargang 8. Nr. 1. 1992
Blz.2 De beste wensen
Blz.4 Mededelingen
Blz.5 Emigratie, aanvulling
Blz.6 Het bakken van brood in vroeger dagen - J.Mulder
Blz.10 Foto school Dijkhuizen 1958 / 59
Blz.12 Namenlijst foto 1958 - 1959
Blz.13 Vroeger
Blz.16 Zondag hoe werd die vroeger beleefd -Dr.P.W.J.v/d BERG
Blz.23 Berichten van toen
Blz.24 De Heksenbrouwketel vervolg - G.Broekhuizen

Jaargang 8. Nr. 2. 1992
Blz.2 Braderie
Blz.3 Financieel overzicht
Blz.4 "de Broek- huuzen", redaktie
Blz.14 Melkboer in de dertiger jaren - M.de Boer
Blz.16 Foto school Dijkmansweg 1919
Blz.18 Namenlijst schoolfoto dijkmansweg 1919
Blz.19 Boerschool - J.Schoemaker
Blz.20 Twee schoolmeesters in Ruinerwold van ± 1800 - ± 1900 door H.Kuiper
Blz.28 Berichten van toen

Jaargang 8. Nr. 3. 1992
Blz.2 De Kadastrale Atlas - J.R.Westerhuis
Blz.6 De Landarbeider – redaktie
Blz.15 Berichten van toen uit de Meppeler Courant oktober 1890
Blz.16 Foto school Dijkmansweg 1922
Blz.19. Harm de Boer - H.Slomp
Blz.22 De Klompenmakerij van Ruinerwold - J.Mulder

Jaargang 9. Nr. 1. 1993
Blz.2 1992 - 1993 v/h bestuur
Blz.4 De vroedvrouw - A.Bouwkamp-Huisman
Blz.15 Zuud West Drenthe, lied
Blz.16 Een herinnering uit de oorlog 1914-1918 - J.v/d Veen
Blz.18 Puzzel
Blz.20 Wie is A.J.Pol
Blz.22 De 18e Eeuwse boerderij aan de Larijweg 124 - Albert Jan Pol

Jaargang 9. Nr. 2. 1993
Blz.1 Mededelingen
Blz.2 Drentsche Biografien
Blz.3 Financieel overzicht jaar 1992
Blz.4 De post in vroeger dagen - J.Mulder
Blz.13 Turfvervoer door D.Roffel
Blz.16 Armenzorg in Ruinerwold anno 1743 - Aaldert Pol
Blz.23 De Dokter Larijweg - J.W. Pol
Blz.29 Oplossing puzzel jaargang.9 nr.1
Blz.30 Puzzel
Blz.32 Berichten van toen

Jaargang 9. Nr. 3. 1993
Blz.1 Mededelingen
Blz.2 Mannes Rollen - R.Broekhuizen
Blz.11 Het Sultansmeer met schaatspret en winterongerief - J.Hester
Blz.16 Foto van IJsclub
Blz.18 Het Potschip - K.Tissingh
Blz.23 Oplossing puzzel jaargang 9 nr.2
Blz.24 Liedjen uut de Vromde - J.Mulder
Blz.25 Armenzorg te Ruinerwold anno 1743, vervolg

Jaargang 9. Nr. 4. 1993
Blz.2 Van het bestuur
Blz.3 Mededelingen
Blz.4 De Franse tijd 1795 tot en met 1813, redaktie
Blz.13 Dreinse taol! - J.Mulder
Blz.14 Foto school Dijkmansweg 1966
Blz.16 Berichten van toen
Blz.17 De 18e Eeuwse Boerderij aan de Larijweg nr.124 - A.J.Pol

Jaargang 10. Nr. 1. 1994
Blz.2 Van het bestuur
Blz.4 Van de redaktie
Blz.5 Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange - J.v.d.Veen
Blz.8 De eerste Kerkgang. lied van G.Broekhuizen
Blz.9 Aanvulling over de Franse tijd
Blz.11 Hooien
Blz.16 Hooibroei inspectie - J.Mulder
Blz.25 Berichten van toen
Blz.26 Foto school Broekhuizen 1934
Blz.28 Broekhuizen door R.H.Gortemaker

Jaargang 10. Nr. 2. 1994
Blz.2 De kadastrale atlas
Blz.4 Mededeling (Waardeel)
Blz.5 . Museumboerderij "De Karstenhoeve"- (geschiedenis) redaktie
Blz.14 Het bestek - Aaldert Pol
Blz.16 Het oude beroep huisslachter - J.Mulder
Blz.19 De Wold Aa - J.Hester
Blz.23 Vervolg Broekhuizen - R.H.Gortemaker

Jaargang 10. Nr. 3. 1994
Blz.1 Mededelingen (excursie Staphorst)
Blz.3 Bewoners Blijdenstein en hun nakomelingen - K.Konjer
Blz.9 Overstroming te Tweelo 13-12-1929 - A.Morssink
Blz.10 Weersverwachting nu en vroeger - Jan Versteegt
Blz.16 Foto school Berghuizen 1937
Blz.18 Het Paard - redaktie
7. Vervolg Broekhuizen - R.H.Gortemaker
8. Berichten van toen

Jaargang 10. Nr. 4. 1994
1. Van de redaktie
2. Mededeling van het bestuur
3. Over prijzen en lonen in vroeger dagen - J.Mulder
4. Ontginningen in Drenthe
5. Foto school Dijkhuizen jaar ?
6. De vrees van Geert Broekhuizen
7. Geen weg terug, maar toch... - T.R.Stegeman

Jaargang 11. Nr. 1. 1995
1. Van het bestuur
2. Kort overzicht van enige plaatselijke vroegere geldzaken - J.Hester
3. De weerman en de computer - Jan Versteegt
4. Foto school Dijkhuizen 1952
5. Mais - redaktie
6. Het Wijkerbroek
7. De Trappertoer - G.ter Haar- Groenewold Vedder
8. Hoe ziet de Trappertoer er uit
9. Berichten van toen

Jaargang 11. Nr. 2. 1995
1. Van het bestuur
2. Evacuees in oorlogstijd - G.Mulder
3. Het Vaandel v.d. Rederijkerskamer "Leven"
4. Foto Nieuw Leven
5. De Koster - redaktie
6. De Weerman vervolg - Jan Versteegt
7. Foto Kleuterschool "Sprinkplank" 1970
8. Berichten van toen

Jaargang 11. Nr. 3. 1995
1. Mededeling van het bestuur
2. Van het bestuur
3. Stambomen - J.van Rietschoten
4. Reactie op het artikel "De Koster"
5. Het distributiekantoor Ruinerwold en verhalen uit de jaren 1940-1945 -G.van Diermen
6. Oorlogsherinneringen van Johan ter Haar
7. Arbeid inzet, een levensverslag van E.Snider
8. Een greep uit een dagboek van Jan Hester

Jaargang 12. Nr. 1. 1996
1. Van de voorzitter
2. In memoriam
3. Van de redaktie
4. De Arke - G.ter Haar
5. Eigenaren v/d Arke - H.Snijder
6. Foto school Berghuizen 1927
7. Jan Grunninger - G.van Diermen
8. Het botermaken op de boerderij - R.Schuurmans
9. Anne From - A.Morssink

Jaargang 12. Nr. 2. 1996
1. Van de redaktie
2. De breischool - G.van Diermen
3. De ouderavond - G.van Diermen
4. Aanvulling op De Arke - G.ter Haar-Groenewold Vedder
5. Henk Zwart in oorlogstijd, intervieuw E.Slomp
6. De vroegere begrafenissen te Ruinerwold - K.Konjer
7. Foto van Anne From

Jaargang 12. Nr. 3. 1996
1. Van de voorzitter
2. Van de redaktie
3. Aanvulling "De Arke" - G.ter Haar
4. Aanleg Boerpad, 28-11-1911
5. Jenever, lied - A.Morssink
6. Grotere veiligheid op den weg! lied M.C.1934
7. Tweeloo, Mepp.Cour. 1966
8. Telefoonboek van 1915
9. Harm de Bofferd - Johan ter Haar
10. De trekhond - een hondebaan? - J.Hester
11. Landbouwvereniging "Ceres" - W.Nijstad

Jaargang 12. Nr. 4. 1996
1. Een genealoog op bezoek in Ruinerwold - G.ter Haar
2. Oorlogsherinneringen van K.H.Niekerk
3. De 18e eeuwse boerderij Larijweg 124 - Albert-Jan Pol
4. Het "onderknechien" - W.Nijstad
5. De politiek in "onze school - G.van Dorsten-van Diermen
6. De visakte - G.van Dorsten-van Diermen
7. Van de redaktie
8. Drents Museum
9. Rijksarchief Drenthe te Assen
10. Drentsche Historische Vereniging

Jaargang 13. Nr. 1. 1997
1. Beste vrienden - W.Nijstad
2. Hendrikje Weide - G.ter Haar-Groenewold Vedder
3. In memoriam K.H.Niekerk - G.ter Haar- Groenwold Vedder
4. De nije meister door P.Hommes
5. De grote schoonmaak - G.van Diermen van Dorsten
6. De 18e eeuwse boerderij vervolg
7. Het vaandel van de ARP - G.van Diermen
8. Het ontstaan van wegdorpen - G.Groenewold Vedder
9. Dokter Larij, huiarts 1909-1950 - W.Nijstad
10. Over trekhonden gesproken - P.A.Vedder
11. Veenkoloniale Familiegeschiedenis

Jaargang 13. Nr. 2. 1997
1. Van de redaktie
2. Dagboek - J.Hester
3. Worstjes - G.van Diermen
4. Roelof Lotterman - A.Morssink
5. Monument in Blijdenstein - G.van Diermen
6. Vriendschap met de Appleyard's - Frans Bork
7. Tocht naar Hindeloopen - G.van Diermen
8. Een arm mens leeft ook - E.Slomp
9. Hendrik Jan Moes door T.R.Stegeman

Jaargang 13. Nr. 3. 1997
1. Lynden, een Ned./Amer.stadje - G.Groenewold Vedder
2. Bedankje van archivaris voor bescheiden
3. Nabestelling boek Ruinerwold - Het Bestuur
4. Mensen gaan voorbij - G.van Diermen
5. En liedje uit 1940-1945 - A.Morssink
6. De tandem - G.van Diermen
7. Foto's en kopij -redaktie
8. Hendrik Jan Moes vervolg - T.R.Stegeman
9. Rek met melkbussen - T.Wolt
10. Bloot - E.Slomp
11. Tocht naar Andijk 1940-1945 - G.van Diermen

Jaargang 13. Nr. 4. 1997
1. De beste wensen - E.Slomp
2. Bedank aan fam. Smit-Theijssen
3. Van de redaktie
4. Regio Projekt - E.Slomp
5. De tram - K.Tissingh
6. De padjong'n - A.Vogelzang
7. De Buitenhuizerweg in Ruinerwold rond 1944 - L.L.Trijzen/T.Hagewoud/G.van Diermen
8. De galant - A.Vogelzang
9. Het duifje van broer Jacob - G.van Diermen
10. Een onschuldig jongetje - A.Vogelzang
11. Het bijschooltje in Broekhuizen - G.Groenewold Vedder
12. 'tLoshuussie - A.Vogelzang

Jaargang 14. Nr. 1. 1998
1. Mededeling van het bestuur
2. Jan Hagel - A.Morssink
3. Naoberplichten - G.van Diermen
4. De Erdalman - G.van Diermen
5. 80-jaar Zuivelcooperatie - J.F.ter Haar
6. Film fam.Schiphorst Preuper - A.Morssink
7. Op zoek naar het verleden - E.Slomp
8. Heite, de eerste busondernemer - G.van Diermen
9. Landgenoten in de Ver.Staten - G.van Diermen

Jaargang 14. Nr. 2. 1998
1. Archivaris - W.Nijstad
2. Ruinerwold in 1844 - redaktie
3. Foto school Oosteinde 1912
4. Een 81-jarige vertelt (R.Kraal) - G.van Diermen
5. Hongertochten - E.Verschoor
6. Frits de Zwerver - J.Wierenga
7. Kerk Berghuizen - K.Pool
8. Schilderij - L.L.Trijzen

Jaargang 14. Nr. 3. 1998
1. Archief - redaktie
2. Roeffie - G.van Diermen
3. Wegen en waterlopen - H.Luten
4. Dorpsschoolmeester - G.van Diermen
5. Chocolade - A.Vogelzang
6. Foto KIOS ? - redaktie
7. Weerwilliger Plaggen - E.Slomp
8. Steven Coerts - H.Koops van 'tJagt
9. Hammen - A.Vogelzang
10. Evert Jan Schuurman - Lammert Huizingh
11. Dialect - W.Nijstad
12. Gedicht 1846 - K.H.Schoemaker

Jaargang 14. Nr. 4. 1998
1. Alg.verhaal historie Ruinerwold - G.ter Haar
2. Roeffie - vervolg G.van Diermen
3. De Afgescheidenen - E.J.Schuurman
4. Geschiedenis van Ruinerwold - G.Groenewold Vedder
5. 13 juni jaarmarkt Ruinerwold
6. Sientje ten Hoeve-Soeten - G.van Diermen
7. Weerwilligerplaggen vervolg - E.Slomp
8. Humor en tragiek tijdens de oorlog - G.van Diermen
9. Wat een bedrijvigheid - W.Nijstad
10. Zanglust - L.L.Trijzen
11. Van Meppel..... naar Beilen - G.Groenewold Vedder
12. De hond in de schoorsteen - L.Huizing

Jaargang 15. Nr. 1. 1999
1. Jaarwisseling 1998-1999 - W.Nijstad
2. Foto school Oosteinde 1954
3. Willekeur Weerwille - E.Slomp
4. Tabelle der wegen en voetpaden - H.Luten
5. Emolumenten - G.Groenewold Vedder
6. Aanhouding Amerikaanse piloot - redaktie
7. Evert Jan Schuurman - B.Schut
8. Dialect uit deze omgeving 2. - W.Nijstad
9. Proces-Verbaal ds.E.T.de Boer
10. Gaap - G.van Diermen
11. Proces-Verbaal Bulder - redaktie
12. Schilderij Algemeen Belang - J.F.ter Haar
13. Oorlog 1940-1945 - R.J.Hummel
14. Tijd - E.Slomp
15. De boordenman - G.van Diermen
16. Reclame slagerij Koetsier - redaktie
17. De Brandpreventie - W.Nijstad
18. Oproep foto's van schoolklassen - redaktie

Jaargang 15. Nr. 2. 1999
1. Oorlogsherinneringen - A.van Diermen
2. De iesbane op ‘t Vledder - H.Werners
3. 427 jaar voor Christus - Plato
4. Grenskwestie - J.H.Baarslag
5. Rondgang + luchtbescherming - J.van der Veen
6. Een geheime vergadering - G.van Dorsten-van Diermen
7. Akte en uittreksel geboorteregister Reint Bruins
8. Oproep voor copy en foto’s - Redactie
9. Mededeling van het bestuur
10. Wie weet wie waar staat ?

Jaargang 15. Nr. 3. 1999
1. Algemeen verhaal Ruinerwold - G.ter Haar-Groenewold Vedder
2. Aanleg van wegen - L.L.Trijzen
3. Vreemde eend in de bijt - H.Luten
4. Huishoudschool Meppel - G.van Dorsten-van Diermen
5. Oude Drentse woorden - W.Nijstad
6. Een bezoek aan de T.T. Assen - W.Nijstad
7. Ruinerwold uit het verleden - M.Turksma

Jaargang 15. Nr. 4. 1999
1. In memoriam Jan Westerhuis - W.Nijstad
2. Belasting - A. J.Pol
3. Opsporing verzocht - foto uit 1933 ? - H.Snijder
4. CEDE - fabriek - W.Nijstad
5. Een echte Drent - G.van Dorsten
6. Mobilisatie 1939 / 1940 - J.Oosterhof
7. Toen en nu aan de Dijkhuizen - K.Konjer
8. Huishoudschool Meppel, deel 2 - G.van Dorsten

Jaargang 16. Nr. 1. 2000
1. Gelukkig nieuwjaar
2. De Zuivelcooperatie
3. Waterbeheersing
4. Ontsluiting
5. Onderwijs
6. Technische ontwikkeling
7. Energiebehoefte
8. Mechanisatie
9. Oorlog 1914-1918 en 1940-1945
10. Gezonheidszorg
11. De diergeneeskunde
12. Het verkeer
13. De middenstand
14. De ruilverkaveling
15. Uitbreiding woningbouw
16. Verenigingsleven
17. De landbouwcrisis
18. Welzijn in de samenleving
19. Het computertijdperk
20. Slotwoord - W.Nijstad

Jaargang 16. Nr. 2. 2000
1. Verbaal van het verhandelde gemeenteraad in 1847.
2. Verhaal huishoudschool - F.Lier-Zandstra
3. Verhaal huishoudschool - G.van Dorsten- van Diermen
4. Verhaal huishoudschool - Jentje Weide
5. De Kerk te Blijdenstein - Albert Jan Pol
6. De Kiekiesdagen in de Karstenhoeve - W.Nijstad
7. In Brooklyn staat een huis - Joop van Rietschoten
8. Onderduiken in de Tweede Wereldoorlog - Harm Mos
9. De Ruinerwoldschedijk vervolg - K.Pool / H.Luten
10. Het college van Heer en Twaalven - H.Koops van ‘tJagt
11. Kasteel Blijdenstein - J.van Rietschoten
12. Afscheid Secretaris - W.Nijstad
13. Herinneringscentrum kamp Westerbork
14. Geheimen van een oude boerderij - (Karstenhoeve)

Jaargang 16. Nr. 3. 2000
1. Van het bestuur
2. Het meubilair - W.Nijstad
3. In memoriam - W.Nijstad
4. Expositie tegeltableaus in de Karstenhoeve - de Comm.
5. Brandweer - Joh. ter Haar
6. Het Boerenleven van 1900 - 2000 - R.Hummel
7. Uut de Spinstertied - J.M.Schiphorst
8. De Wagenmakerij van Geert Mos - H.Mos
9. De Ruinerwolschedijk - Harm Luten
10. Het verhaal over het Haakswold,Groenenberg en Groeneveld - M.Turksma
11. Een Momberstelling - J.H.Baarslag
12. Twee Testamenten - J.H.Baarslag

Jaargang 16. Nr. 4. 2000
1. Van het bestuur
2. Rectificatie Brandweer - Joh.ter Haar
3. Handtekeningen in oude aktes - G.ter Haar-Groenewold Vedder
4. De huisslachter en rietdekker Pieter Morsink - W.Nijstad
5. Schoolfoto Kerkweg, foto Brandverzekering
6. De wagenmakerij van Geert Mos (2) - Harm Mos
7. Leef- en woonomstandigheden boeren-families - werkgroep
8. Perenraper - M.C. 1933
9. Drents Archief - cursussen
10. Een emigrant anno 1920 - G.van Dorsten-van Diermen
11. Prikken-steege - A.Schiphorst Preuper
12. Van voorheen en thans - M.C. 1928
13. Het geslacht Slomp - M.C. 1995

Jaargang 17. Nr. 1. 2001
1. Jaarwisseling - W.Nijstad
2. Van het bestuur
3. Foto versierde wagen, plattelands vr.Oosteinde
4. Brandweer Ruinerwold - J.F. ter Haar
5. Woldboeren van ‘t Golden Endtie” - Lammert Huizing
6. Straatnamen in de Wijerd - W.Nijstad
7. Foto Bazar “Groene Kruis”
8. Het Landrecht voor Buddinge en Haakswolde van 24 maart 1428
9. Van voorheen en thans M.C. 1928
10. Van overal en uit alle tijden - M.C. 1930
11. Foto Zangkoortje Volksonderwijs 1937-1938
12. Delen van een walvisachtig dier - M.C. 1946

Jaargang 17. Nr. 2. 2001
1. Afscheid Willem Nijstad - Janny van Goor-Snider
2. Meester Hunze - W.Nijstad
3. Van het bestuur
4. De schooljaren van Jan Tuut 1926-1930 (deel 1)
5. Wecken en inmaken - G.van Dorsten-van Diermen
6. Foto Geref.Jongelingsver. “Nathanael” Berghuizen 1937
7. Wapendropping in de oorlog - G.van Dorsten-van Diermen
8. In memoriam Willem Nijstad - J.E. van Goor-Snider
9. Verhaal op rijm over Oosteinde - Koop van Dijk
10. Foto 1934 Zangver. Exelsior
11. Het Slot in de Oosterboer - J.Poortman

Jaargang 17. Nr. 3. 2001
1. Van het bestuur
2. Memoriam Joop van Rietschoten - J.E.van Goor-Snider
3. De geschiedenis van Broekhuizen
4. De schooljaren van Jan Tuut (deel 2)
5. Geref. Jongelingsver. ‘Nathanael “ 1937
6. Drents Archief
7. Digitale speurders zoeken Drentse gegevens
8. Nationaal digitaliseringsplan voor de archieven
9. Informatie over een familie Smit - G.ter Haar-Groenewold Vedder
10. Gedicht installatie burgermeester Gelinck

Jaargang 17. Nr. 4. 2001
1. Van het bestuur
2. De familie Alberti - G.van Diermen / H.Luten
3. De schooljaren van Jan Tuut (deel 3)
4. Het Leeskabinet - Joh.Barelds
5. Gedane Zaken - een uniek boek, plus een unieke CD

Jaargang 18. Nr. 1. 2002
1. Van het bestuur
2. De jaarwisseling 2001-2002 - Janny van Goor
3. Ruinerwold niet typisch Drents - M.C. 1967
4. De schooljaren van Jan Tuut (slot)
5. Ingezonden brief - Dr. J.Nieuwenhuis
6. Een reus werd geveld - D.Huiskes
7. Evert Jan Schuurman - Jantiene Barelds
8. Priester Christioni paste zich aan - M.C. 1967

Jaargang 18. Nr. 2. 2002
1. Van het bestuur
2. Zestig jaar terug in de tijd - Loek Schouten
3. Foto van R.Meijer en Coba / foto K.I.O.S
4. Boerderijonderzoek - H.Koops van ‘t Jagt
5. Juffrouw Vonck, terug blik - T.Barelds-Bos
6. Een achttiende eeuws reisverslag - H.Koops van ‘t Jagt
7. Paard van Jan Zoer - M.C. 1966
8. Het klokje van mijn moeder - Grietje van Diermen
9. Museum Boerderij de Karstenhoeve

Jaargang 18. Nr. 3. 2002
1. Van het bestuur
2. Tweeloo moet vallen onder slopershamer - De Spiegel 1956
3. Oude kruiken uit Ruinerwold - G.de Leeuw en J.N.Lanting
4. Het Steriliseren - T.Barelds-Bos
5. Een bijensteek is goed tegen de rheumatiek - M.C. 1972
6. Aanleg spoorlijn Meppel - Hoogeveen 1866 - H.Luten JBzn
7. Foto U.D.I. en foto K.I.O.S.
8. Onttrekking Kerkpad aan openbaar verkeer - 1957
9. Molensteiger te Ruinerwold bezweken - M.C.
10. Spoorweghalte Broekhuizen - 1870
11. Hoe een Ruinerwolds meisje op stage ging in Zeist - Grietje van Diermen

Jaargang 18. Nr. 4. 2002
1. Van het bestuur
2. Geschiedenis van het zwembad Ruinerwold/Koekange - Axel Wiewel
3. Oude Kruiken uit Ruinerwold
4. Oudste ingezetene van Ruinerwold 90 jaar - M.C. 1936
5. Schoonschrift van Lambert Jans uit de Bloemen 1860 - H.Luten JBzn
6. Foto voetbalclub S.S.S. 1949 Oosteinde
7. Vervolgstage in Oranje Nassauoord - Grietje van Diermen
8. Verbod op winkelruit - G.Ham
9. Waarom zou je een monument bewaren - Heemschut
10. Politieagenten in optocht, foto
11. Herinneringen aan de Gloriedagen van Leo Huizinga - M.C. 1957
12. Drogiste geslaagd - A.Huizinga
13. Wegverbreding Meppel-Ruinerwold - 1868
14. Het verhandelde bij Gedeputeerde Staten - 1868
15. Vroede Vaderen van Ruinerwold beheren ook 800 perebomen - redactie Hoogeveen
16. Hooiruiterkampioenschappen Zuid-West Drenthe - M.C. 1955
17. De nieuwe weg door de Oosterboer / Broekhuizen - H.Luten JBzn
18. Weer een tol opgeheven - H.Luten JBzn
19. Toen een kroket nog 40 cent kostte aan de Havelterweg, fam. KL.Mulder
20. Procesverbaal - 9-03-1910 21. Bespreking noodtoestand in de Landbouw - M.C. 1962

Jaargang 19. Nr. 1 2003
1. Gelukkig Nieuwjaar, J.E.van Goor-Snider
2. Van het bestuur
3. In memorium Herman Snijder, J.E.van Goor-Snider
4. Geschiedenis van zwembad Ruinerwold-Koekange, deel 2
5. Geheimen van een oude boerderij (Karstenhoeve), M.C. 11-09-1957
6. Vroege lente (sneeuwklokjes), H.D. 10-03-1988
7. Baily-brug in Ruinerwold afgebroken, M.C. 19-08-1966
8. Ds. Wolter Kok, eerst voor, later tegen de Gereformeerd onderwijs, bron onbekend
9. Jubileum imkervereniging plus foto, M.C. 21-07-1939
10. Oeroud ambacht (korenvlechten) door L. Snider, N.v.h.N.
11. Hondenbelasting 1929, Jacob van der Veen
12. Historie van Ruinerwold, feuilleton, M.C. 1927
13. Het logement van der Woude
14. Ruinerwold staat voor belangrijke problemen, ruilverkaveling, Boerpad, M.C. 17-05-1968
15. Klasse-foto optocht 1965
16. Boerpad geopend, M.C. 1970
17. Uit de Karstenhoeve, de kraantjeskan, kerkstoof
18. Uit den omtrek, verbinding Ruinerwold-Havelte, M.C. 5-06-1926
19. Boerinnenbond, M.C. 1945
20. Een kerkelijke stalknecht, M.C. 19-08-1947
21. Laatste tolhuis in Ruinerwold wordt gesloopt, M.C.
22. Nieuwjaarswens 1889, Zogpoeder 1910, Prijsnoteringen timmerlieden 1942

Jaargang 19. No. 2 . 2003
1. Historie van Ruinerwold, feuilleton, deel 2
2. Aanhouding Amerikaanse piloot,1943
3. Vrijwillige Landstorm, Bijzonder Vrijwillige Landstorm, G. van Diermen / Egbert Slomp
4. Neergekomen bommen in Oosteinde, 1944
5. Brief van Wolter Bos van Weerwille, 1749
6. Apsapsiepe fluities
7. Drentsche prestatietocht Assen (op schaatsen) foto, 1940
8. Uit de Karstenhoeve, beddenpan, diergeleidestok
9. Aanleg kerkhof, 1873, deel 1
10. Aanbesteding woonhuis Geneesheer, tevens school Kerkweg
11. Sempre Sereno, foto van 1925
12. Een eeuw geleden (1934), het honderdjarig bestaan der Gereformeerde Kerk deel 1
13. Luchtbrug in Ruinerwold, M.C. 19-01-1974
14. Kerkboek met beslag, van 1770
15. De begrafenis van Barteldt Jans Pot in 1769, G. Santing
16. Rekening van J. Seijdel over het jaar 1866
17. Bericht van militair J. Oosterhof, 17-05-1940
18. De Boerschoele
19. Van het bestuur

Jaargang 19. No. 3. 2003
1. Memorium Jan Boer, H. Luten
2. Kiekiesdagen
3. Zwembad Ruinerwold-Koekange, deel 3
4. Geschiedkundige bijzonderheden van Ruinerwold, J, Santing 1843
5. Reacties lezers, over vorige editie
6. Historie van Ruinerwold, feuilleton, deel 3
7. Aanleg Kerkhof, deel 2
8. Groepsfoto van school Oosteinde
9. Een eeuw geleden 1934, deel 2
10. Spinmalen, J.M.Schiphorst 1904
11. Uit de Karstenhoeve, snotneus, negosiekist
12. Wat is de algemene toestand der gemeente Ruinerwold, in 1888 P.A. Derks
13. Handleiding voor het maken van een Boerhoorn
14. De Tweeloër Grappenmarkt, M.C.
15. Notitie van Schiphorst-Preuper,1962
16. Ouderdomswet 1919, betalingskaart
17. Steek de voet in hout, dan wordt men oud, alles over klompen.
18. Verdeling der kluften in 1941 en 1970
19. Geschiedenis aanleg Dr. Larijweg en de beplanting

Jaargang 19. No. 4. 2003
1. Van het bestuur
2. Zwembad Ruinerwold –Koekange deel 4
3 Reacties lezers
4 Historie van Ruinerwold deel 4
5 Aanleg kerkhof deel 4
6 Afkopen van een bruidschat
7 Tiendlijsten, over Broekhuizen-Oosterboer, 1770-1791
8 Woldruiters, foto 1953
9 Huwelijksovereenkomst van 1759
10 Een eeuw geleden slot
11 Broekhuizen 15 en 19, G. ter Haar – Groenewold Vedder
12 Oorlog en ontginning op de grens van Dr. En Overijssel, lezing R. Gortemaker
13 Midwinterhoornblazen
14 Vroegere bewoners van Kraloo 2, G. ter haar Groenewold-Vedder
15 Notitie van Schiphorst – Preuper, 1962
16 Ouderdomswet 1919, betalingskaart
17 Steek de voet in hout, dan wordt men oud, alles over klompen
18 Verdeling der kluften in 1941 en 1970
19 Geschiedenis aanleg Dr. Larijweg en de beplanting

Jaargang 20. No.1 2004
1. Gelukkig nieuwjaar
2. Van het bestuur (o.a.in memorium Jacob van der Veen
3. Zwembad Ruinerwold-Koekange, deel 5
4. Inventarisatie van stookhokken in Drenthe
5. Reacties van lezers
6. Kleuterklasfoto
7. Feuilleton Historie van Ruinerwold, deel5
8. De Karstenhoeve
9. Een verdwenen vonderpad in Broekhuizen
10. Karsiens Diekien
11. Dood en begrafenis
12. Uit de tijd van de heren van Ruinen
13. Berend Krikken
14. Melkbrood Courant
15. Recepten
16. Vogelverschrikker
17. Staat van uitkering
18. verkeer over water
19. Hoge en lage brug

Jaargang 20. No.2 2004
1. Van het bestuur
2. Reacties van lezers
3. Zwembad Ruinerwold-Koekange, deel 6
4. 1940 - 1945
5. De Karstenhoeve
6. Belangrijk diepploeg project te Ruinerwold
7. Dorpsfilms uit Ruinerwold
8. Albert Timpman een schoenmaker met verve
9. Verloren gedane paden
10. Spreuken van de zolderbalken
11. Trouw akte van Grietje Hilberts en Jan Jans Holterman
12. Hagedoorn - Kolte
13. Een impressie van het oude kerkpad
14. Broekhuizen 18
15. Foto van school Oosteinde 1960
16. Ruinerwold uit de lucht 1932 en 1983
17. Cursus Drentse taol

Jaargang 20. No.3 2004
1. Van het bestuur
2. Reacties van lezers
3. Geschiedenis van het zwembad Ruinerwold - Koekange
4. Een smid van 1973
5. De Karstenhoeve
6. De Dorpspaander
7. Wie was Geu Benak
8. Schoolfoto Broekhuizen
9. Nog meer over het kerkpad Berghuizen - Blijdenstein
10. Het geheim van het sultansmeer
11. Het vliegende evangelie van Marcus
12. Preekverbod voor dominee Ruinerwold
13. Verhalen uit een opstelschrift
14. Publieksavond van het Drents archief

Jaargang 20 No. 4 2004
1. Van het bestuur
2. Reacties van lezers
3. Geschiedenis van het zwembad Ruinerwold – Koekange
4. De Karstenhoeve
5. Hondenkarren in Drenthe
6. Hoe weeskinderen per opbod werden aanbesteed
7. Wie zijn deze dames
8. Rust Roest
9. Music lovers
10. Een Drentse jongen onder de tropenzon

Jaargang 21 No. 1 2005
1 Ons Ruinerwold
2 Gelukkig Nieuwjaar
3 Van het bestuur
4 Reacties van lezers
5 Ontwikkeling van de bibliotheek
6 De Maatschappij Het Nut van ‘t Algemeen
7 Geschiedenis van het zwembad Ruinerwold- Koekange
8 De Karstenhoeve
9 Een boerderij afgebroken
10 Pöezie album E. Vedder
11 IJsclub Ruinerwold bestaat 50 jaar

Jaargang 22 No. 2 2005
1 Ons Ruinerwold
2 De tweede Wereld oorlog
3 Herinneringen van een jongen geboren in 1935 over 1940-1954 en daarna
4 Hongerwinter januari 1945
5 Apparaten uit de oorlog
6 Februari 1945 door Grietje van Dorsten van Diermen
7 Enkele krantenknipsels uit de Meppeler Courant
8 Een geleend leven
9 Improviseren troef in mobierle radiozender
10 Oorlogservaringen van an en Gré Mos
11 Fragmenten over Frits de Zwerver

Jaargang 21 No. 3 2005
Blz. 5 Reactie lezer op Weerwille 13
Blz. 7 Een hommage aan een bijzondere burgemeestersvrouw
Blz. 19 Groepsfoto bij een vliegtuig
Blz. 19 Veertig jaar loondorser
Blz. 21 Geschiedenis van het zwembad Ruinerwold-Koekange (deel 10 slot)
Blz. 28 Iemand over de hekel halen. Hete Hangijzers (De Karstenhoeve)
Blz. 29 Programma der plechtigheden 160 jaar geleden.


Jaargang 21 No. 4 2005
Blz. 5 Wat was dat voor een huis in Nijentap?
Blz. 14 Zo gezegd: Iemand (of iets) aan de kaak stellen. Voor iemand een lans breken
Blz. 15 Een eigenaardig bezoekje met jeugd herinneringen!
Blz. 18 Over het ontstaan van de zgn. “Tienden”
Blz. 20 Het Groene Kruis (Deel 1 )
Blz. 28 Burgemeester Mr. Dr. Gelinck van Ruinerwold viert zilveren jubileum
Blz. 33 Foto optocht (Waar is deze foto gemaakt)
Blz. 34 Schuldbekentenis ten last de Gemeente Ruinerwold
Blz. 35 Kommer en “kwiel”. Aan de leiband lopen. Onder de plak zitten. ( De Karstenhoeve )

Jaargang 22 No. 1 2006
Blz. 5 Uit het archief van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
Blz. 7 Schoolfoto Broekhuizen ong. 1951
Blz. 8 Reglement betreffende het beheer en bestuur van het armenhuis der Hervormde Gemeente te Ruinerwold ui 1871.
Blz. 17 Aan het dorsen aan de Dr. Larijweg 71
Blz. 18 Het Groene Kruis in de dertiger jaren
Blz. 21 De Uier der koeijen
Blz. 23 Een grenskwestie tussen de kerkvoogden van Ruinerwold en de erfgenamen van Coop Roelofs Boverhof
Blz. 26 Houd je nou maar bij je wafelijzer (De Karstenhoeve)
Blz. 26 Het donderglas (oud voorwerp)
Blz. 28 Dokter H. Larij

Jaargang 22 No.2 2006
Blz. 4 Het Groene Kruis in de veertiger en vijtiger jaren. ( Deel 3 )
Blz. 10 De strijd tegen de tuberculose na 1945
Blz. 12 Openbaar onderwijs vanaf 1665 tot in de twintigste eeuw
Blz. 20 De pin op de neus. De Karstenhoeve
Blz. 21 Herinneringen aan de mobilisatie 1939
Blz. 24 Schoolfoto Dijkhuizen 1976
Blz. 25 Groenteteelt bij de boerderij.
Blz. 31 Pachtvoorwaarden.
Blz. 33 Bewoners Blijdenstein en hun nakomelingen.

Jaargang 22 No. 3 2006
Blz. 5 Het ‘Groene Kruis’ in de zestiger en zeventiger jaren. (Deel 4, slot)
Blz. 10 Het Buurtschap Nijentap
Blz. 14 “Smakelijk” De Karstenhoeve
Blz. 15 Een oud voorwerp
Blz. 16 Reglement voor den vader en de moeder.
Blz. 21 School met den bijbel over het onderwijs.
Blz. 29 Schoolfoto Dijkmansweg circa 1928
Blz. 30 Schoolfoto O.L.S. Oosteinde.
Blz. 31 Ruinerwold krijgt een nieuw postkantoor.

Jaargang 22 No. 4 2006
Blz. 4 Het kanaal door Ruinerwold (deel 1)
Blz. 14 Wie kent deze 6 dames
Blz. 15 De lakens uit delen (De Karstenhoeve)
Blz. 16 Statenbijbel
Blz. 21 De Palinghaak (oud voorwerp)
Blz. 22 Draagtijdstafel voor het vee
Blz. 23 School met de bijbel
Blz. 35 Op zijn falie krijgen (Spreuk)
Blz. 35 Alle gekheid op een stokje (Spreuk)
Blz. 36 Kleuterschool Dijkhuizen (klassenfoto)

Jaargang 23 No. 1 2007
Blz. 6 Het Zuid-West Drents waterplan (deel 2)
Blz. 16 Staatsieportretten
Blz. 18 “ `t Huussie “
Blz. 19 Gortemaker, blikseminslag in boerderij
Blz. 20 Opdirken (spreuk oud)
Blz. 21 Dominee Kroes
Blz. 30 Blijdenstein De torenklok
Blz. 32 Brief van een gedetineerde aan Ruinerwoldse vrienden
Blz. 34 Schoolfoto School Berghuizen anno 1949
Blz. 36 Voorwerp Tabaksnijmachine uit de tweede wereldoorlog

Jaargang 23 No. 2 2007
Blz. 5 Een kanaal door Ruinerwold
Blz .6 Een kanaal door Ruinerwold (deel 3)
Blz. 14 Westenbrink J.J. brieven aan Albert Bos.1929 – 1030
Blz. 18 Statieportretten
Blz. 20 Klaas Buiten Burgemeester van Ruinerwold 1909-1934
Blz. 27 Iemand over de hekel halen (Karstenhoeve)
Blz. 28 Roelof Gortemaker vertelt over stamboomonderzoek en waar je tegenaan loopt.
Blz. 33 Rijkslandbouwschool begin jaren 1930 (Groepsfoto)
Blz. 34 Voorwerp (oud) droogrek aan zolder
Blz. 35 Maand en veertiendaagesche- en weekmarkten in Drenthe
Blz. 36 Mengings-veelhoek voor meststoffen

Jaargang 23 No. 3 2007
Blz. 7 Wandelvereniging D.E.S.
Blz. 26 De torenklok van Blijdenstein, (vervolg)
Blz. 30 Bakerpraatjes en ingewikkelde kinderen. (Karstenhoeve).
Blz. 32 Bulderij; De familie Bulder
Blz. 35 Ontstaan van Ruinerwold en Broekhuizen.

Jaargang 23 No. 4 2007
Blz. 5 Bakerpraatjes en ingewikkelde kinderen. (Karstenhoeve)
Blz. 6 Broekhuizen Geert pseudoniem: “Usipetus” (1844-1929)
Blz. 10 Voorwerp (oud) flesje met knikker
Blz. 12 Diensttijd in Indië 1945-1950
Blz. 15 Staatsieportretten
Blz. 17 Hommes Poppo: Onderwijzer te Oosteinde 1929 tot 1942
Blz. 30 Oosterboer een stukje historie
Blz. 32 Schoolfoto, Reünie O.B.S. Ruinerwold 1985
Blz. 33 Staphorsterboertje: Vrouwenziekten, Waterzucht,Winterhanden en Zenuwziekten.

Jaargang 24 No. 1 2008
Blz. 6 Flesje met knikker (reactie)
Blz .7 Staatsieportretten
Blz. 9 De Kolder van het karnen. (Karstenhoeve).
Blz. 11 Oud voorwerp. Gebruikt bij het schilderen.
Blz. 13 Frits de Zwerver geëerd in Hengelo Uit het nieuws; in het nieuws. Verzetsman.
Blz. 15 Wie is de man op deze foto
Blz. 16 Rust Roest; Kunstmeststoffen van Hulshof en Co.
Blz. 20 V.V.Ruinerwold Elftalfoto
Blz. 21 Rijkslandbouwwinterschool. Toelatingseisen.
Blz. 32 Protestants Christelijk onderwijs in Ruinerwold. Reünie
Blz. 33 De Arendsvleugel; Reünie 100 jarig bestaan, 7 juni 2008
Blz. 35 Oud-Indië-gangers aan het woord.

Jaargang 24 No. 2 2008
Blz. 7 Wie was Bertus Trijzen
Blz 12 De Opkamer (Karstenhoeve)
Blz.14 Botervat (oud voorwerp)
Blz.15 Vogelpark Spijkerman
Blz.26 Groepsfoto Bestuur Stichting Historie Ruinerwold
Blz.27 Buitenhuizerweg 50 jaar Deel1
Blz.30 Kinderspelletjes Bikkels
Blz.34 Stichting Historie Ruinerwold Deel 1

Jaargang 24 No. 3 2008
Blz. 7 Strijkstok en Kerfstok (de Karstenhoeve)
Blz. 8 Boterbereiding
Blz. 9 Reunie De Arendsvleugel 7 juni 2008
Blz. 12 Stichting historie Ruinerwold Deel 2
Blz. 15 Foto van de F.N.V. Vrouwenbond
Blz. 16 Buitenhuizerweg 50 jaar Deel 2
Blz. 22 Veldwachter Reint Bruins ( deel 1)
Blz. 26 Diepvrieskluis Ruinerwold
Blz. 33 Halve eeuw Christelijk Jeugdwerk

Jaargang 24 No. 4 2008
Blz. 7 Dakpannen, dokken en bedden
Blz. 8 Orgelfanaat Piebe Boomsma
Blz. 19 Stichting Historie Ruinerwold Deel 3
Blz. 22 Egbert Wever over zijn ervaringen bij de S. H.R.
Blz. 23 Een boterstempel (oud voorwerp)
Blz. 25 Trouwbrief uit het jaar 1871
Blz. 26 Veldwachter Teint Bruins (deel 2)
Blz. 28 Zwervend door Nederland; Ruinerwold (deel 1)

Jaargang 25 No. 1 2009
Blz. 7 Kokkerellen Karstenhoeve
Blz. 8 Stichting Historie Ruinerwold Deel 4
Blz. 13 Een oud voorwerp
Blz. 14 Korfbalteam Foto K.I.O.S.
Blz 14 Wintervermaak
Blz. 18 Oude nieuwjaarswensen
Blz. 20 Herinneringen aan Oosteinde door Hendrik Meijer
Blz. 22 Rituelen rond sterven, dood en begraven, op het Drentse Zand: Naoberschap
Blz. 26 Zwervend door Nederland; Ruinerwold, deel 2
Blz. 31 De aalstallen in de Drentse riviertjes
Blz. 35 Agrarisch Dagboek

Jaargang 25 No. 2 2009
Blz. 3 In memoriam Koop Pool
Blz. 4 Van de redactie Korfbalteam foto K.I.O.S.
Blz. 5 Reactie op vraag vorige periodiek
Blz. 6 Speculaasplank Hou de kop d’r bij (Karstenhoeve)
Blz. 7 Keuterijtje (keuterboer), aan de dooddiek 10 in de buurtschap De Weide (Ruinerwold)
Blz. 17 De Revolver. Nooit echt gebruikt maar wel voor de nodige commotie gezorgd In het oorlogsjaar 1944
Blz. 21 Op zoek naar een familie
Blz. 24 Foto’s van Tovos
Blz. 25 Een familie van meierboeren in Ruinerwold
Blz. 33 Gemeentewapens in Drenthe

Jaargang 25 No. 3 2009
Blz. 3 Van het bestuur arciefruimte
Blz. 4 Van de redactie Foto’s van Tovos
Blz. 6 Preekverbod voor dominee Ruinerwold
Blz. 8 Van dik hout zaagt men planken. (Karstenhoeve)
Blz. 9 Algemeen verhaal over de Historie van Ruinerwold. Door G. ter Haar-Groenewold Vedder
Blz. 15 De eerste Drenten in Amerika.
Blz. 16 Het eerste winkeltje aan de Dr. Larijweg
Blz. 20 Begraven en cremeren, Hoe gebeurde dat vroeger.
Blz. 22 Heerlijkheid en Landrecht.
Blz. 25 Oud voorwerp uit de wereld van de veeteelt.
Blz. 26 Uit het leven van een Meppeler Klokkenmaker. (door Romke J. Bloksma)
Blz. 34 Het verhaal gaat………….aan het sultanmeer.

Jubileum uitgave
Blz. 1 Voorwoord Peter Snijders, Burgemeester Gemeente De Wolden
Blz. 2 V/d redactie, Aan het verleden kent men het heden en in het heden ligt de toekomst
Blz. 3 Van de voorzitter, Janny van Goor-Snider
Blz. 4 Lokale Geschiedenis. Dr. M.A.W. Gerding, provinciaal historicus van Drenthe.
Blz. 7 Stichting Historie Ruinerwold 25 jaar (Jaap Jonker)
Blz. 11 Laatste ‘echte’ Burgemeester van Ruinerwold; Roel Cazemier.( E en WSlomp)
Blz. 16 Interview met Grietje ter Haar-Groenewold Vedder ( Margriet J.Jans-Teunissen)
Blz. 18 De oldtimerdag
Blz. 20 Interview met Egbert Slomp (Margriet)
Blz. 22 Het ontstaan van de kiekiesdagen. ( Harm Luten)
Blz. 29 Ruinerwold in beeld Toen en Nu. Blz. 29 t/m 41
Blz. 42 Koetsentocht (Luit Oldenbannig)
Blz. 45 Interview met Henk Tebbenhof. (Margriet)
Blz. 47 Interview met Jaap Jonker. (Door Annelies, Jantiene en Johan Barelds).
Blz. 51 Het archief. (Henk Middelveldt).
Blz. 58 Interview met Jan Mulder. (Margriet)
Blz. 60 De Webstee van de S.H.R. (Luit Oldenbanning)
Blz. 64 Interview met Gijs van ’t Zand (Margriet)
Blz. 66 Publieksavonden. (Johan Barelds)
Blz. 67 Interview met Albert Brunsting. ( Margriet)
Blz. 69 Interview met Grietje van Dorsten-van Diermen. (Margriet)
Blz. 71 Interview met Johan Barelds. (Margriet).

naar boven