THOMASVAER EN PIETERNEL


Tekst van Albert Jalvingh.
.
Voordracht van Albert Jalving en Jannie Timmerman-Wever op maandag 6 januari 2020 in de Buddingehof.

T. Tjonge jonge Pieternel waor is die tied ebleven.
Want dit is al de 15 e keer dat wij hier staot um oe mit mekare in het nije jaor te weinsen veul heil en zegen.
2019 is veur Runerwold een jaor waor in iets heel bizunders is gebeurd.
Daor heb ie ongetwiefeld wel over eheurd.

P. Mar wij wilt eerst wat aandere zaken an halen
waor o.a. sommige meinsen van hebt lopen balen.
Maar ook serieuze zaken hebben wij een plekkien egeven
Iets waor wij van hebt eheurd of elezen.
De volgorde van de gebeurtenissen moet ie niet op letten .
Wij hebt de zaken een beetien gevarieerd op papier proberen te zetten.

T. De Vrouwen van Nu hebt vake bijeenkomsten die bij de meeste bezukers goed in de smaak valt zo wordt er beweerd.
Mar de nijjaorsvisite vult dit keer bij een hoop dames helemaole verkeerd.
Men had een ex verslaafde en crimineel laoten komen um over inbraakpreventie te vertellen.
Een belangriek onderwep dat kun ie wel stellen.
Mar op zo n nijjaorsvisite verwacht men toch in de eerste plaats gezelligheid

P. Mar dat gelukte niet zo arg mit zien deskundig preventiebeleid
Aj het goed wilt doen dan komt er heel wat bij kieken
Zelfs vuilniscontainers an de ketting leggen was zien advies zo zul blieken.
Die containeres kunt ze gebruken as opstap um argens naor binnen te komen.
Het had een gezellige aovend moeten wezen
mar now kun ie nao ofloop de angst in sommige ogen lezen
en volgden er nog nare dromen.

T. Ie kunt as importers wel denken dat ie het Dreints goed kunt begriepen en verstaon
mar daor kun ie toch ook lelijk de mist mit in gaon
Een van elders gekomen echtpaar van de Weidenweg toonden zich getrouwe karkgangers op Blijdenstein
Ook het koffiedrinken nao de dienst viendt ze arg fijn.
Zij praot dan gezellig mit de mede kerkgangers over allerlei zaken.

P. En zo kwam ook ter sprake dat er de volgende zundag een vrumde domeneer hier zien opwachting zul maken
Toen het twij weken later ter sprake kwam dat ze heur de veurige weke emist hadden zowaor
Bleek dat ze niet zo geinteresseerd waren in een rare domeneer vandaor.
Ja vrumde betekent hier in oens geval van een aandere stee
Mar over dat woord vrumde hadden zij een heel aander idee.

T. De nije Kringloopwinkel gung op 1februari lös
Um dit op tied klaor te kriegen was veur de vrijwlligers een hele klus
Ook veur de KPN was die openingsdaotum al lange bekend
Mar hier bliekt de zaken ook altied niet goed op mekaar ofestemd
4 februari kwamen ze um de kabel an te sluten
mar toen kwamen ze er achter dat half februari de kabel etrökken zul worden vanof buten.

P. De Kringloopwinkel beschikt now over een mooi nij paand
op het industrieterrein helemaol an de zuudkaant.
Mar de meinsen weet de nije winkel wel te vienden dat is inmiddels wel ebleken
en niet allennig de eeste weken.
Toen men heurde dat er in het olde gebouw ook weer een Krinloopwinkel gung ontstaon
vreugen sommigen zich of hoe dat mit de concurentie zul gaon
Aanderen dachten dat ze mekaar kunden verstarken
Mar zo als bekend is er van concurentie niks meer te marken.

T. Nee veur die Kamper uut Kampen was die krinloophandel mar bijzaak.
Hij had aandere bezigheden as hoofdzaak.
Toen taxi Huisman op een zondagnacht late weer thuus was ekomen
zag die chaffeur water onder de veurdeure van de olde Kringloopwinkel deurstromen.
Hij denkt hoe moet ik daor now mit an
Ik heb ook gien telefoonnummer van die Kamper man

P. De poilitie hef hij mar ebeld
en die kwamen al gauw aangesneld.
Die gungen de deure intrappen
um zo naor binnen te kunnen stappen
Net op het moment dat ze naor binnen wollen gaon
bleven ze versteld staon,het plafond belast mit wietplaanten zagen ze veur heur neuze langs gaon.
Deur lekkage was het goed geisoleerde plafond zo zwaor eworden zodat het gung bezwieken.
Ie kunt begriepen dat die agenten wel heel arg raar stunden te kieken.

T. De Kringloop was in eeste instantie niet wies mit dit gebeuren
want hoe zult meinsen van elders reageren as ze van die wietkwekerije kriegt te heuren
Mar de meeste meinsen wussen de toestand wel op de juuste weerde in te schatten
Behalve Post NL die kun een en aander niet goed bevatten
Die Kamper had grote doeken mit steun an kinderen in Afrika bij zien paand anebracht um indruk te maken
Niet die Kamper mar de Kringloop kreeg opdracht um dizze reclame daor te staken.

P. Het was dit jaor weer het jaor van de 5 jaorlijkse Ondernemersbeurs in de hallen van loonbedrief Vos
Veurzitter Rene Burgwal deed de beurs officieel los
Gastspreker op dizze openingsaovend was de bekende voetbaltrainer Henk de Jong van toen de Graafschap
En dat bleek veur dizze beurs een geslaagde aftrap.

T. CDA europarlementarier Annie Schrijer-Pierik hield de vrijdag een vurig pleidooi voor meer waardering veur de boeren en het belang van de boerenstaand.
Want mit de beeldvorming is er nog wel ies wat an de haand.
Beide sprekers waren van mening dat het mit de beeldvorming van de runerwoldse ondernemers wel snor zit,ja zij bint echt onder de indruk eraakt
van wat die ondernemers hier gezamenlijk veurmekaar hebt emaakt.
Over de publieke belangstelling had men zeker niet te klagen
op dizze dagen.

P. Um goed personeel te kriegen valt ook veur een schilder niet zo veule mit dat wussen ze bij de firma Lensen ook wel
en trokken mar ies bij een uutzendburo an de bel.
Daorvan kregen ze der ene toeestuurd
Mar de samenwarking hef niet zo lange eduurd
De eerste indrukken waren goed en gaven vertrouwen
Hij kreeg een bussien ter beschikking mar dat zul hun lelijk berouwen.

T. Op een gegeven moment was hij mit bus en al spoorloos vertrokken
en Lensen zaten mit de brokken.

Nao enige tied werd de busse op Kreta opespeurd. Een hotelholder had via Facebook van de vermissing eheurd
Hij kwam een bussien tegen
waor op nog heel vaag de name Lensen was te lezen

P. A.H. van de Larijweg is de jonste niet meer en ok niet meer zo mobiel
Vandaor dat hij zich nog wel ies verplaatst mit een scootmobiel
Van huus naor de boerderije is mar een honderd meter zo ongeveer
en dut dan niet altied het locht an, zo ook dizze keer
Mar toen er een tegenligger an kwam probeerde hij het locht gauw an te zetten
mar gung daorbij even niet goed opletten.
Hij raakte van de weg en kwam terecht in een sloot

T. De schrik bij de tegenligster was groot
Zij gung direct 112 bellen
En binnen korte tied kwam de brandweer an snellen
Die hef A.H. uut de sloot ehaald.
A. bleek ongedeert en hef van het hele gebeuren arg ebaald
En toen even later ook de ambulance was arriveerd
was het slachtoffer al gevlogen zo wordt er beweerd


P. Tijdens de jaorvergadering van de Vrouwen van Nu waren er nogal wat jubilarissen present. Waorvan ene 70 jaor lid en dat is toch wel ongekend
Roefie Morsink-Mulder was die betreffende persoon
en komt nog steeds trouw op de vergaderingen heel gewoon
Zij is nog goed bij de tied en komt soms nog mit zeer originele veurstellen zowaor

T. Een gezellige middag veur allent 80 jaorigen en older leek heur wel ies wat veur dit jaor.
Het bestuur hef geheur an heur wens egeven
En zo gungen bijna alle 80 jaorigen en older een prachtige middag in Frederiksoord beleven

P. Wim S. hier bij de Historie wel bekend
Stiet bekend as een rustige en safe vent
Hij had mit wat aanderen een verjaordagsfeesien in dorpshuus De Barg n mit emaakt
en hadden zich daor prima vermaakt
De henweg was op de fietse vlot verlopen
Mar de terugweg leup aanders dan zij zullen hopen
As die ene persoon now wat trammelant had mit de fietse dat weet ik niet
Mar op de thuusreize gung hij bij Wim achterop de fietse dat wil ik hier toch wel even kwiet

T. Die mitvaarder gung op de Butenhuzerweg echter wat spats maken
waordeur Wim van de weg of zul raken
Normaal hef hij het stuur altied stevig in de haand
mar now was hij er veur dat hij er arg in had al in de Wold Ao belaand
De passagier had de fietse op tied verlaoten
Mar al mit al hadden ze later genog stof um over nao te praoten.

P. Het is vaak een interessant gebeuren hoe de betreffende personen naor het gemeentehuus wordt elokt mit de jaorlijkse lintiesregen
De lintieseregen vult veur Runerwold dit jaor wat tegen.
Martin Westerd was de enigste die er veur in anmarking kwam.
Mar hem op de bewuste dag naor het gemeentehuus te lokken dat was niet gelukt bij dizze man.
Hij was in Denemarken an het vekaantie holden
En kreeg zien onderscheiding bij terugkeer in de Wolden.

T. Kios was in 2018 in de veldcompetitie naor de overgangsklasse promoveerd.
Mar is nao een jaor op wat ongelokkige maniere wer naor de eerste klasse degradeert.
Inmiddels staot ze nao de eerste helfte van de competitie hier weer bovenan.
En zult ze in 2020 het grote jubileumjaor graag weer promoveren as het even kan.
Ook in de zaalcompetitie staot ze der in de eerste klasse goed veur dat is waor
En Overgangsklasse speulen in zowel de veld as zaalcompetitie is nog niet eerder gebeurd in heur bestaon van 100 jaor.

P. De ankondiging van Ds Kloosterziel dat hij Runerwold gung verlaoten kwam hard an.
Men had veul sympathie hier van zowel kerkgangers as niet gelovigen veur dizze man.
Het bevul hem hier zo goed leut hij vake blieken.
Mar ja dominees koomt en gaot en daorum wol hij toch nog een keer naor een aandere plekke uutkieken.
En as ie dan in Ootmarsum en Weerselo kunt komen
kan ik mij veurstellen dat dat een omgeving is waor aj van kunt dromen.

T. Ook veur oens Thomasvear en Pieternel was hij mit zien optreden en schrieven een dankbare inspiratiebron dat is wel ebleken
In zien ofscheidsdienst op Blijdenstein 30 juni hebbe wij daor nog ies even op trogge ekeken.
Enkele van zien bijdragen hebbe wij daor nog even weer doen herleven
En gebundelt mit de overige bijdragen uut zien Runerwoldse tied hebben wij hem dit as herinnering aan T.en P. mit egeven.

P. Een kat in het nauw maakt rare sprongen zegt men vaak
Ook bij de Runerwoldse voetbal was het dit jaor raak.
Waren ze het veurige jaor van de twijde naor de darde klasse degradeerd
Dit jaor dreigde het degradatiespook weer zo had de tied eleerd.
Het bestuur zat lelijk mit de kwestie in de maag
Want oen eigen Runerwoldse trainer ontslaon doe ie niet zo graag

T. Toch kwam men tot het besluut
en mus Henry Spijkerman de laan uut
Mar ook de tiedelijke opvolgers hebt niet zoveul punten kunnen halen
waordeur VVR niet naor de veerde klasse hoefde of te dalen.
Mar net now ze hier goed kunt mitkomen
En misschien al weer over de darde klasse gaot dromen
giet hun dit jaor nije trainer Visser per 1 jan.wegens prive omstandigheden al weer weg
En dat is veur VVRdus weer nije pech

P. De finale van Got Talent in de wolden
werd dit jaor in de Buddingehof eholden
Lieselotte Muskee van het Oosteinde werd winnares
Mit haar hoepel act oogste zij veel succes.

T. De buurtvereniging Oosteinde is een actieve club dat hebbe wij hier al vaker laoten heuren
Een oldiezerdag is een nog betrkkelijk nij gebeuren
De darde zaoterdag in februari is de dag
dat men het olde iezer anleveren mag

P. 14000 kilo worde er dit keer anevoerd
Ja bij de belangen vereniging wordt goed eboerd
Zij kunt mit dit geld weer leuke dingen doen
Want och er is altied wel weer gebrek an de neudige poen.

T. Het Huus van de Taol in Drente organiseert een keer in de twij jaor een Eenakter festival
Udi had daor 2 jaor geleden an mitedaone en de finale bij Ogterop ehaald en dat was beslist gien toeval.
Mit een groep helemaole aandere speulers as 2 jaor geleden
gungen ze dit keer optreden
men had mit het stuk de Kleine Jonker mit de Udi uutvoering al goed succes ehad.
Mar dat was nog mar een begun op hun succesvolle pad

P. Tiedens de veurronde hier bij Centraal mussen ze de strijd angaon
mit Zwiggelte en op de Planken uut Zuudwolde en die werden verslaon.
Mit veule vertrouwen gung men naor Ogterop
Ook daor was de uutvoering zundermeer top.
En toen de juri nao ofloop de 4 stukken gung bespreken
bleek ook dat men hier mit veul plezier naor Udi hadden ekeken
T. Ja ook gezien het commentaar kun men de eerste pries haoste niet missen
Mar toch bleek men zich daor in te vergissen .
Toneelvereniging Gieten gung mit de winst strieken
en dat was toch een kleine teleurstelling zo leuten de Udianen blieken.

P. Dat ie ongewild mit de fietse te water kunt raken hebben wij al vermeld
Mar ook mit vissen kan oe dat overkomen zo is mij verteld.
H. de R. van de Larijweg
had mit het vissen in de OldeVaort lelijk pech
Het haokien belaande op een gegeven moment in het riet

T. Now ja en ie weet wel hoe dat dan giet
Hij probeerde dat haokien lös te maken
mar zul daorbij zulf te water raken.
En zo mus Harm mit een nat pak op huus an
in plaats van mit een bulte vis veur de braodpan.

P. Volk wij gaot now de microfoon even overgeven
en nao de pauze komen wij weer mit wat er nog meer vult te beleven

P. Het cateringbedrief Slager Ard is een beetien an zien eigen succes te onder egaon
Het wark veural in de weekenden was nooit daon
Ard is een vakman en ook een goed leider dat had hij al eerder bewezen
En now kun hij as bedrijfsleider van de slachterije bij Vion in Leeuwarden komen zo hebbe wij elezen
Hij hoopt zo wat meer van zien priveleven te kunnen genieten
En och der bint veur oens nog genog mogelijkheden um niet op een holtien te hoeven bieten.

T. De 11 jaorige Esmee Mulder uut Oostende is een groot zwemtalent
Tiedens de Nederlandse kampioenschappen korte baan haalde ze vier keer het podium en dat is toch ongekend
2 keer gold 1 keer zilver en 1 keer brons wun ze bij dit gebeuren
En ik denke dat wij in de toekomst nog wel meer van dizze dame zult heuren.

P. Toen Albert en Dina J. rustig naor de televisie zaten te kieken
zag Albert opeens een schaop meende hij veur het raam langs zien gaon,mar het bleek een grote hond te wezen zo zul even later blieken
Die hond was schienbaar verdwaald
en worde graag anehaald.
Buurvrouw Grietje dacht wel te weten van wie die hond was
Van Alie en Gerard Benak die hebt een hond van dat soort ras

T. Ik heb der wel ies op epast bijna zeker weten
Buurvrouw Anja had zo heur twiefels leut ze weten.
Grietje is mit de hond en Gerard en Alie egaon
mar nao een posien kwam ze weer mit de hond bij oens staon.
Hij bleek daor toch niet te heuren
Mar ja wat mus er now gebeuren
De hele buurte mus die aovend wel argens naor toe
en de oplossing veur die hond worde nog een heel gedoe

P. De Dierenambulance werd ebeld
en het verhaal verteld
Die beloofden er binnen een kwartier te wezen um die hond op te halen As ie oen hond via de dieren ambulance terogge kriegt moet ie wel 75 euro
betalen.

T. Mar Dina zag een paar jongens langzaam op de fietse deur de Gelinckstraote gaon
en toen die op het ende van de straote bleven staon
reup Dina hun toe zuuk ie wat
En daor hebt ze gelok mit ehad.
Want now hadden ze de hond net weer in bezit
veur dat de Dierenambulance arriveerde bij de oprit

P. Kloosterziel hef an veule Boerendrokte dagen bij de Karstenhoeve kleur egeven.
En now mus men opeens zunder hem wieder leven
Mar mit ds. Naber uut Rune was in de vacature snel voorzien
en hij toonde zich een waardig vervanger bovendien.
Bij een optreden is het echter ebleven
Want ook hij ging zich naor een aandere standplaats begeven

T. Een insigne in gold mit een briljant die kreeg mar niet zo
Aly Zwikker Schiphorst kreeg dit veur 55jaor organist en verdere Kerkelijke betrokkenheid as wel verdient kado
Beschikbaar esteld deur Rentmeesterlijk Beheer Nederland
kreeg zij dit kado uut Klaas Roze s hand.
Wat het nog meer bizunder maakt
is het feit dat heur vader in 1964 nao 30 jaor als organist was estaakt.
Op Blijdenstein hebt ze samen dus de 90 jaor orgelspeulen al vol
en Aly dut het nog steeds mit veule lol.

P. Stef en Roelien J. uut de kosterij
waren mit hun splinternije caravan erg blij.
De vouwwagen hadden ze van de haand edaon
en wollen now mit dizze caravan deur heel Europa gaon.
As ie zulke grote reizen gaot maken dan moet ie gien onneudige risico s lopen
En Stef gung veur de zekerheid een extra reservewiel en een stoere krikke kopen

T. Ja zij waren goed veurbereid op de lange reis zo zeden ze tegen de buren
Toch zul dizze reize ineerste instantie mar arg kort duren.
Zo n caravan kun ie tegenwoordig mit een mover zo achter de auto haoken, ja een kwestie van een cent
Kabeltien ansluten en ie kunt rieden de mens wordt verwend
Zij hebt nog even naor de buren ezwaaid
en even later de Kerkweg opedraaid.

P. Mar mit het in de spiegel kieken
zat er gien caravan achter heur auto zo zul blieken
Hij had schienbaar toch iets niet goed edaon
waordeur de caravan bij huus was blieven staon.
Bij huus worden ze deur de buren al opewacht
want dat ze niet zo lange weg zullen blieven hadden die al edacht.
Mit hun hulp hebt ze een nije start emaakt
en hebt ze heur in de vekaantie verder naor ik meen goed vermaakt.

T. De Whatsapp Buurtpreventie Ruinerwold Wees Alert hef in ieder geval al een keer tot actie eleid zo is bewezen
Dat hebben wij in de Meppeler kraante kunnen lezen
In Oostende reed een bussien langzaam langs de huzen hen en weer
en dat gebeurde menig keer.
Het kenteken werd o.a. an de politie deuregeven
Mar ondertussen gungen ook aandere inwoners zich deur de buurte begeven
De bestuurder van het bussien vuulde nattigheid reken mar heur
en gung er mit hoge snelheid richting Uffelte vandeur.
De bevolking was now zulf misschien wat te actief ewest
en had het daordeur veur de politie wat verpest.

P. De Trekkerslep is een evenement
dat veule belangstelling kent
In korte tied zat de inschrieving vol zo zul blieken
En hier koomt veural veul jongelui naor kieken
Ook Welzijn de Wolden was hier mit heur Camper present
En hebt het publiek mit gratis dreuge worst verwend.
De bedoeling was om op dizze maniere mit de jeugd in gesprek te komen
over allerlei zaken waor de jeugd van ligt te dromen
Ja dat lukte hier beter dan eerder dit jaor bij Klok mit een politieke kwis
Daor kwamen mar 5 jongeren op of as ik mij niet vergis.

T. Buurtfeest Oostende hef al een lange traditie
Regen op de dag van de optocht is ook min of meer traditie
Mar daor worde mit ebreuken dizze keer
Het was now stralend weer.
Een kwart van de inwoners deut an de optocht mit dit jaor
Ik vraoge mij wel of in welk aander dorp kriegt ze dat klaor.
Men had dit jaor veur een thema ekeuzen en wel Tirol
en dat zorgde het hele weekend veur veul pret en jool.

P. Roelie B. hef het op de slaopkamer graag lekker fris
Mar ook weer niet te kold as ik mij niet vergis
Zij had op een dag het slaopkamerraam wat wieder lös ezet dan normaal
en dat leverde het volgende verhaal:
Roelie scheut het s aovends te binnen dat ze het raam nog wied lös had staon
waordeur er eventuele indringers gemakkelijk naor binnen kunnen gaon.

T. Toen zij de deure lös deed en het locht an zette bint er 2 enorm eschrokken
Roelie vult zowat steil achterover en de katte van de buren steuf in de gordienen mar bezorgde verder gien brokken
Man Henk bleef vrij rustig onder het gebeuren van zo net
En dacht denk ik liever een vrumde poes dan een vrumde kerel in bed.

P. De Gemeente de Wolden bliekt een goeie kweekvijver veur politici te wezen. Nao dat Jan ten Kate het veurige jaor naor Hardenberg is promoveerd
Is het now wetholder Mirjam Pauwels die op een promotie naor Assen is tracteerd
Of dit nog wel zo n goeie keuze ewest is weet ik niet
Want het rommelt daor nogal in het college de leste tied. En dan is er nog de opvallende promotie van oenze old bu
rgemeester Peter Snijders van Hardenberg naor Zwolle dit jaor
En dit kan best nog wel ies niet zien eindstreep wezen daor.

T. Vakantiepark De Toffe Peer van de familie Bal an de Larijweg stiet in de top 10 van beste vaderlandse parken dat hef Zoover bepaald.
Het is het enige park in het noorden van het laand die dizze onderscheiding hef behaald.
Het is niet allent meer de plaggenhutte waor ze heur mit onderscheid
mar zij bint now ook mit een groepsaccomodatie uutebreid.

P. Klaverjassen is veur Koop H. zien lust en zien leven
Hij is in dizze tak van sport dan ook zeer bedreven
Is het now bij de voetbal de korfbal of ook de Kastelein
Koop viendt het overal fijn.
Lest wun Koop bij de korfbal de eerste pries
Een beste deuze mit vleis ,ja echt onwies.
Het is veur Koop nogal een hele toer um zich via de trappe naor de kantine te begeven
Mar mit het naor beneden gaon gung hij dit keer ook problemen beleven.

T. As het now deur die vracht van het vleis kwam dat weten wij niet
Mar van zien broek knapte een knope subiet.
En Koop kennende kun ie oe veurstellen dat die broek niet op zien heupen blef hangen
En mit zo n grote deuze mit vleis in de haandenvalt het ook niet zoveule mit om die broek op te vangen
Gelokkig was Roelof E. der bij um het vleis over te nemen
tot dat Koop op de fietse zat en de deuze weer an hum kun geven

P. Het is mit de Oldtimerdag net as vrogger mit de TT in Assen De weerberichte kunt wel slecht wezen ,zo ook dizze keer
mar uiteindelijk valt het toch vake wer mit mit het weer.
En dat was ook nu het geval.
En dan nog even wat aanders mar wel apart bovenal
Vrouwen kriegt steeds meer taken binnen de Oldtrimerdag
Nog niet in het bestuur mar ik denke dat het niet zo lange meer zal duren dat die dag komen mag.

T. In Zuudwolde mut er wat gebeuren mit de sportgebouwen bliekbaar
Een drietal opties liggen er klaar
1 Bouw nije gymzaal en renovatie sporthal 2 Bouw nije sporthal inclusief gymzaal
3 Een compleet nij multifunctioneel gebouw B en W schient de veurkeur te geven an optie drie inclusief een theaterzaal.

P. Een aantal personen uut Runerwold zet grote vraogtekens bij het financiele beleid van de Wolden en hebt dat ook dudelijk laoten marken
het is de vraoge in hoeverre hier naor elusterd want het liekt niet altied zo te warken
Alle krietiek van die groep kunnen wij niet achterstaon.
Mar een nije theaterzaal viene wij wel wat te wied gaon
Aj ziet dat er bij de Tamboer en Ogterop jaorlijks grote sommen geld bij moet
dan riekt dit naor hoogmoed en dat is nooit goed.

T. Blijdenstede is de name van het eventuele appartementecomplex dat mogelijk giet komen op de plekke van de olde SNS baank
En as alles mit zit kan men er begun 2020 mit de bouw an de gaank.
Mar meestal zit mit dit soort gebeuttenissen niet alles mit
En het zul mij verbazen as er eind 2020 de eerste bewoners al zit.

P. Touwtrekvereniging de Kastelein speuld al jaoren een belangrijke rol in de Noordelijke competitie dat is bekend Men hef tegernwoordig zelfs 2 teams die in de top mit stried
en dat is men in aandere dorpen niet ewend.
Het eerste had deur de thuuswedstried te winnen
mit nog ene wedstried te gaon het kampioenschap al binnen.

T. Udiaan Lea P. besteld geregeld allerlei dingen via internet
Wanneer zij mit de bezorging niet thuus is wordt dat keurig bij de buren ofezet.
Zo had ze veur een verjaordagskado een flesse wien besteld
en dit ook an de buurman verteld
Zo als dus wel vaker mit dizze man
mit de bezorging pakte hij dit pakkettien an.

P. Die buurman die hold wel van een grap
en verwisselde die flesse wien veur een stien heel rap
Toen Lea het pakkien kwam ophalen hoopte die buurman dat ze er direct even in zul kieken
Mar Lea had haost zo zul blieken.
Veur de buurman braken er spannende dagen an
Want ja stel oe veur dat ze zo mit dit pakkettien naor de jaorige giet, ja wat dan?

T. Mar Lea wol er op het leste moment toch nog even een leuke surprise van maken.
Bij het openen gung ze een enorme gil slaken
Zij hef meende ik de Coop en aandere bezorgdiensten ebeld
en ook die stunden allemaole versteld.
Toen gung ze naor de buurman mit wat rare gedachten
Die zag heur ankomen en stund heur mit een brede grijns en de flesse wien in de haand al op te wachten

P. De peren veiling veur kiender was dit jaor een nij evenement
bij het jaorlijkse paren verkoop evenement.
Doel hiervan was um de kiender niet allent het veilen van de paren te leren ervaren.
Mar ook kennis te maken mit de verschillende rassen van paren.

T. Deur de veule aktiviteiten die er tegenwoordig op die dag wordt organiseerd dekte de titel Perenverkoopdag de lading niet meer.
Stoofperenfeest heet het now vanof dizze keer.
Ook de verplaatsing van de activiteiten bij de Karstenhoeve van het parkeerterrein naor de veurtuun bleek een goeie zet te wezen
Het gaf meer sfeer an het hele gebeuren zo hebben wij kunnen lezen.

P. De traditionele Boerderijen fietstocht was dit jaor mede deur het mooie weer een bizunder geslaagde dag.
De commissie had ook weer een programma en route uutezet die der wezen mag.
Naost melkveebedrieven had men dit jaor ook het vleisveebedrief van de gebroeders Horlings uutezocht en dat was een goeie zet zo zul blieken
Menigeen gung zich hier de ogen uutkieken
Dizze vee liefhebbers hebt mit heur dieren ook al heel wat keuringen mit veule succes bezocht.
Mar dizze dag hebt ze heel wat hamburgers van hun eigengefokte vee verkocht.

T. Toen een arg onverzorgde jongeman veur de tweede keer in korte tied bij de Kastelein was belaand
gaf hij zulf te kennen er was heel wat mit hem an de haand.
Hij had hulp neudig zo wus hij te vertellen
En Cristiaan Westerbeek gung de politie bellen.
Die hebt een heel gesprek mit hum ehad op de late aovend en hebt hum toen weer laoten gaon

P. Mar de aandere morgen bleek hij al weer vrog op de stoepe van het politieburo van Möppel te staon
Nao enig overleg
gungen er twee agenten op pad naor een adres an de Butenhuzerweg.
Van wat heur daor te wachten stund hadden ze gien idee
Mar um binnen te komen dat vult nog niet zo veule mit want zij stuitten op hevig verzet van Jozef B.

T. Wat men daor antrof is algemeen bekend en ik wil hier dan ook niet wieder op in gaon
Mar een feit is dat Runerwold plotseling in een heel aander licht kwam te staon
De Oldtimerdag,Larijweg mit parenbomen,IJsboerderij de Drentse koe bint zo wat dingen die Runerwold in de regio en ook landelijk een positieve bekendheid geven
Mar mit die gebeurtenissen an de Butenhuizerweg zul men hier heel wat aanders beleven.
Het is onveurstelbaar wat daor allemaole onopgemarkt is gebeurd
En daor hef inmiddels de hele wereld wel zowat van eheurd.

P. Dat zo iets bij oens op Runerwold gebeurt daor kun ie mit oen verstaand niet bij.
Ook een bult butenstaonders kunt niet snappen dat dat zo mar op het plattelaand kan gebeuren en de meenst vervelende reacties op o.a. sociale media kwamen veurbij.
Runerwold mut toch een verschrikkelijk gehucht wezen
zo heb ie o.a. kunnen lezen
Achterof is alles makkelijk zat.
Mar gien enkele Runerwolder hef hier schuld an ehad
Hoe de zaak zich verder nog giet ontwikkelen dat mut nog blieken
Wij denkt dat wij hier volgend jaor nog wel weer op terogge zult kieken.

T. Mar veureerst kunnen wij vien ik nog steeds achter Henk Smit zien leuze staon:
,,Ik bin der trots op dat ik een Runerwolder bin” En dat maakt dizze gebeurtenis niet ongedaon.

P. Trijnie de B. is bij heel wat koren dirigent
Heur kwaliteiten bint alom bekendheid.
As ie zo veule koren hebt dan kan ik mij veurstellen dat ie in de muziekstukken kunt ummekomen
Zij hef heel wat mappen en ook tassen zo heb ik vernomen
En toen op een keer veur de repetitie van Kerkkoor Conamore Trijnie op de verhoging gung staon en het goeie muziekpapier wol pakken.
Gung heur de moed in de schoenen zakken

T. Zij bladerde mar en bladerde en verscheut van kleur
mar het bleek dat ze de verkeerde tasse mit muziek mit eneumen had en dat is normaal niks veur heur.
Ja zij stund even lelijk te balen.
Er zat niks aanders op dan naor huus te gaon um de goeie papieren op te halen.
Gelokkig is Conamore veur heur zo n beetien een thuuswedstried
en zij was dan ook weer terogge binnen de kortst moglijke tied.

P. Volk wij viendt het now wel even mooi ewest
en koomt straks nog een keer terogge veur de rest

P. Um tot woningbouw te komen op de plekke van de olde schoele hef heel wat voeten in eerde had.
Mede deur de aanwezigheid van garage Jonkers-Dolfsma zat een en aander niet zo glad
Ook tegen hoogbouw waren nogal wat bezwaoren
en zo duurde al mit al dizze kwestie jaoren
Mar de olde Dissel an de Butenweg is eindelijk esloopt zowaor
En de bedoeling is een tiental nije wonings volgend jaor.

T. Old raodslid veur de VVD Hilda Mulder volgt Mirjam Pauwels as wetholder in de Wolden op
en stopt hierdeur mit heur wark veur het Recreatieschop.
Het zal ook Mirjam Pauwels goed doen dat het weer een vrouw eworden is
Want zij is een ambasadeur veur meer vrouwen in de politiek as ik mij niet vergis.

P. Gerard S. hef al heel wat jaoren zien beste krachten an o.a. de Karstenhoeve egeven.
Mar zij kunt daor ook nog wel ies wat mit hum beleven
Gerard kan geweldig in zien wark opgaon
waordeur er prive nog wel ies iets mis wil gaon.
Zo was zien geheurapparaat een paar jaor geleden al ies in de nije dele belaand
en now was er iets mit zien mobiele telefoon wat an de haand.

T. Hij was dat ding kwiet eraakt mit de rogge van het laand halen dat mus haost wel
Want as hij thuus het nummer intoetste dan heurde hij nargens een bel.
Gerard mit Aly naor ik meen hebt het roggelaand minutieus ofezocht mar gien telefoon te bekennen die dag.
Hij had in die telefoon veur hum heel wat belangrieke gegevens zitten en hoopte toch wel arg dat hij hum weervienden mag.
De aandere dag hef Gerard het gebeuren an veurzitter Jan die ook eholpen had mit de rogge verteld
En ja as hij niet op het laand lag dan mus hij wel in of tussen de bossen die op een van die twij wagens zit zo worde er verondersteld.

P . En bossien veur bossien hebt ze toen die twij wagens vol mit rogge uuteschut en overeladen.
De mannen kunnen heur wel haoste in heur eigen zweet baden.
Mar zunder resultaat gungen ze weer op huus an .
En daor gung Gerard op Aly zien advies nog ies weer heel goed naodenken hoe dit now kan.
Hij leut het hele gebeuren nog ies weer de revue passeren.
Hij was op de fietse naor de Karstenhoeve egaon en had die naost die van Willem van Anna ezet zo zul zien herinnering leren.
Daor had hij bij de fietse zien aandere kleren anedaone
en mischien was toen dat ding in de fietstasse van Willem egaone.

T. Zowel Willem as ook Anna gungen in die fietstasse kieken
mar gien telefoon zo zul blieken
Gerard die worde er naar van
Hij wol die aovend naor het concours in Norg gaon mar hij gaf het over en dat is toch niks veur dizze man.
Willem en Anna gungen die aovend bij hun dochter op bezuuk, Willem zette de fietse op slot en deut de fietstasse dicht
en toen kwam er plotseling iets bizunders in het zicht.
Gerard had de telefoon niet in de fietstasse mar onder de pakkiesdrager edaone
Hij is er mar gauw mit naor Gerard toe egaone
Die kun zien gelok niet op
Mar vundt zich zulf toch ook wel een beetien een stomkop.

P. Toen in 1985 de zuuvelfabriek hier ophuld te bestaon
is die deur Ruitenberg as z.g. Bloedfabriek verder egaon.
Een klein aantal van het personeel bleef hier warken
Mar wat er echt gebeurde daor zul men niet zoveule van marken.
Wel dat er zo rond 2000 deur de MKZ en BSE gien bloed meer beschikbaar kwam zo was er te lezen.
Mar dat Ruitenberg wel creatief is hebt ze toen wel bewezen

T. De fabriek bleef bestaon
en nao een aantal jaoren waren er geruchten dat men zelfs uutbreiden wol gaon.
Mar bij plannen is het enkele jaoren ebleven
Tot dat vuer een jaor of twij de opdracht veur complete nijbouw worde egeven
Achter de olde fabriek is een enorm nij gebouw verrezen
mar zij warkt nog steeds mit het zelfde aantal van 8 personen zo hebben wij kunnen lezen.

P. Tiedens de openbedrijven dag op 2 november kreeg Jan Publiek de gelegenheid um een en aander binnen de muren te bekieken.
En veule meinsen keken hun ogen uut zo zul blieken.
Ruitenberg bliekt heel verschillende halffabrikaten te maken veur de levensmiddelen industie wereldwied.
Hoe verschillende processen precies verloopt dat verteld ze begriepelijk niet.
Zij maakt o.a. drop, vloeibare rook, vullings veur kaas en gebak
mar ook vleesvervangers, dat is nog een vrij nije tak.

T. Veule meinsen vraogt zich of wat er now mit de olde fabriek giet gebeuren.
Mar Ruitenberg hebt nog gien idee zo te heuren.
De piepe van de olde fabriek die zal in ieder geval nog wel een tied bleven bestaon
Want ook de ofvoergassen van de nije fabriek bliekt hier deur de locht in te gaon.

P. Het valt hum zwaor
mar Henk Smit was mit Opoe s Erfenis wel klaor.
Zien gezondheid dwingt hem tot stoppen
Mar gelokkig kwam hij mit een opvolger op de proppen.
Henk wus zich as kleinste krudenier van Nederland te onderscheiden mit krudenierswaren uut grootmoeders tied
Mar daornaost kun ie via de site brood en gebak bij hum kopen via de modernste tied.
Mark Emmink giet now proberen dizze bizundere winkel in staand te holden
Mug het niet lukken dan zul dat arg jammer wezen en niet allent veur de Wolden.

T. Heel Oosteinde plakt
is een geslaagde variant op heel Nederland bakt.
Een groep personen hebt hier op een heel creatieve maniere een heel fleurige baank doen verriezen
Dat dit op het Oostende kan stiet heur toch zeker weer te priezen.

P. In 2017 was Udi de eerste van een aantal eeuwelingen in de catogorie sport en culturele zaken.
2019 was het jaor dat de iesclub het gelukt is de 100 jaor vol te maken
Kios is in 2020 an de beurt daor heb ie al van kunnen heuren
O.a. 14 maart giet er het een en aander gebeuren

T. Het ene eeuwfeest is het aandere niet
Mar van dit gebeuren bij de iesclub hebben wij dit jaor niet veule emarkt dat wil ik hier toch nog wel even kwiet.
Het weer gung dit jaor roet in het eten gooien
um op de iesbane activiteiten te ontplooien.
Mar mug het zowied komen dat de iesbane lös kan gaon
Dan bliekt dat ze jeugdkluunkampioenschappen op de agenda hebt staon.

P. Loonbedrief Vos giet een nije tak an het bedrief toevoegen
Stroom verkopen en dat is heel wat aanders dan maaien -zaaien en ploegen
Alle schuren en dat bint er nog al wat
wordt veurziene van zonnepanelen en dat levert heel wat stroom op makkelijk zat.
Ondanks veule subsidie is het toch een grote investering zowaor
Mar deur op dizze maniere ook min of meer CO2 neutraal te worden bint ze ook veur de toekomst klaor.

T. Het Kerstrondtien was weer een sfeervol gebeuren
een tiental bedrieven openden de deuren
Sommige bedrieven haokt of en aanderen koomt er weer bij.
Zo was Kapsalon v.d. Berg dit jaor nij.
Ook nij was dat men op de zaoterdag saovends tot acht ure deur kun gaon
En zo kunnen de bezukers diverse gebouwen fraai in het locht zien staon.
Toch bleek de belangstelling veur dizze late uren niet arg groot te wezen.
Wij zult dan ook veur het voortbestaan hiervan vrezen.

P. Sempre Sereno bestund dit jaor 95 jaor
maar had gien reden um dit uutgebreid te vieren zowaor
Het Fanfare orkest had gien bestaonsrechtige bezetting meer
En ja dan hold het op een keer
Een aantal muzikanten is toeetreden tot de Bergklanken en dat is mooi te heuren.
De goed lopende malletband hef now veurlopig nog de Sempre Sereno kleuren.

T. Een paar weken eleden heurden medewarkers van de kringloopwinkel op maandagmorgen tiedens het klussen
Kattengemiauw argens tussen
Die katte mus op een onbewaakt moment naor binnen wezen lopen.
Maar zo dacht men de meinsen moet toch niet denken dat ze hier ook katten kunt kopen.
Dus Warner S. gung op katten jacht zowaar
Hij gung overal tussen en onder en bovenop kieken mar nargens een katte en dat was toch raar.
Toen opeens heurde hij van dichte bij het gemiauw weer
en now had hij succes dizze keer

P. Hij deut de deure van een kaste los en toen kwam die katte in het zicht
Van schrik deut hij die kaste ook mar snel weer dicht.
Die kaste was ofgelopen zaoterdag ebracht,mar deur wie dat wus men niet
Der bint twee opties,is die persoon de katte now kwiet of wol hij die kwiet?
De dierenambulance hef de katte opehaald
en hef een oproep op Facebook eplaatst dat hij bij hun kun worden ofehaald.
En now zal waarschijnlijk wel blieken welke optie de juuste is
Hoe dat verder is ofelopen heb ik nog niet kunnen lezen maar misschien heb ik dat mis.

T. Steeds meer dieren en plaanten moeten wij missen zo wordt er beweerd
As ie die milieu meinsen en sommige geleerden heurd dan giet het mit de biodiversiteit helemaole verkeerd.
Mar wie had er hier now veur een jaor of wat van stienmarters,dassen of eikenprocessierupsen eheurd?
Ik denke nog wel ies wij kriegt er hier steeds meer diersoorten bij want ook een schildpad antreffen bij de Ontmoeting is al gebeurd.

P. Now wij het toch over de natuur hebt dan kome wij automatisch toch ook bij het stikstof probleem terecht.
Want volgens sommigen giet het mit de natuur echt slecht.
De regering had een jaor of wat eleden een plan opesteld het z.g.n. PAS waordeur men tied wun um an de europese eise
n te voldoen zo werd er verondersteld.
Mar deur een uutspraak van de Raad van State werd hun gien tied meer egund.
En now zit men mit een moeilijk punt.
Een bepaald kamerlid wus wel hoe de regering dit probleem mus oplössen
De halve veestapel oprumen zul hun van het probleem verlössen

T. En dat was now net de druppel die de emmer deed overstromen
waordeur de boeren massaal in opstaand gungen komen
Ook vanuut Runerwold werd er deur de Warktugenvereniging een oproep edaon
um mit de trekker of de busse mit naor Den Haag te gaon
Het resultaat van de oproep is bekend
De opkomst op het Malieveld was ongekend.
Het stikstof probleem ,wij wilt er hier niet zoveule meer van zeggen
Het is te hopen dat men er uut komen giet deur goed te overleggen.

P. as ie te diepe in het glassien hebt ekeken
dan wil oen kuunstgebit nog wel ies uut oen mond geraken dat is wel vaker ebleken.
Henk Smit vundt op een morgen een ondergebit bij hum in de hege echt waor
zo tussen meerdere kroegen in is de gedachte van overmatig draankgebruuk zo klaor.
Het gebit miste een paar taanden
Mar hoe kun zo n gebit now zunder braaksporen in die hege belaanden?

T. Henk plaatste een oproep op Facebook en Runerwold Info as ik mij niet heb vergist
In de veronderstelling dat de eigenaar wel gauw zul komen opdagen want een gebit wordt al gauw emist
Mar veurlopig gien reactie zo zul blieken

P Tot dat er een zekere Stef J. bij hum in de winkel kwam kieken
en vreug of hij ook nog belang bij een bovengebit had , en toen kwam de aap uut de mouw zogezegd.
Want hij had dat gebit in die hege elegd
Hij had een nij gebit ekregen
en wol mit die olde nog wel ies wat gekkigheid beleven

T. Eerst had hij het argens bij de Coop neer willen leggen zo waren zien gedachten.
Mar het leek hum toch beter um het bij Henk Smit in de hege te leggen want dan kun hij zunder meer een reactie verwachten.
Now en die kwam er zo is wel ebleken
Want menigeen hef mit verwondering naor dit bericht ekeken

P. Van dorpsfiguren tot luxe jachten en nog veul meer aandere zaken wereldwied
Gung Albert Brunsting in zien leven hoderdduzenden foto s maken tot dizze tied.
Een selectie hiervan hef hij now in boekvorm uutegeven
Een prachtig boekwark ,ook zeer geschikt um as kado weg te geven

T. Kleinzeune Rob van Johanna B. uut de Gruttostraote kwam mit het hondtien uutlaoten
ook even bij oma an um wat bij te praoten
Bij het weggaon zeg Johanna tegen Rob ie moet goed oppassen
dat dat hondtien niet bij mij op het gazon giet poepen of plassen

P. Now zeg hij dit hondtien wet al aordig goed wet wat wel en niet mag.
Toch gung het mis dizze dag
Veur dat Rob er arg in had
kwam er al een drollegien van het hondtien zien gat.

T. Rob gung later, het was inmiddels al wat schemerig eworden mit een schuppien naor de bewuste plek
mar hij kun het niet weervienden en dat was toch gek
opeens kwam hij er achter dat er mit het zuken iets mis was egaon
en dat hij zulf al in de hondenpoep had estaon

P. Onbespeuten gruunte uut eigen tuun mut arg gezond wezen
zo kun ie geregeld lezen.
Alma R. uut de Brouwerstraote leek het ook wel wat um het tunieren te leren
En gung op een klein stokkien grond verschillende gruunten proberen
Ook bloemkool want daor hold ze arg van
Gelokkig kwamen de plaanties over het algemien goed an
Alma was best trots op het hele gebeuren
Ook buurvrouw Joke mus geregeld ies komen kieken en keuren

T. Op een morgen bleek dat er al een klein kooltien in een bloemkoolplaante was ekomen zowaor.
Alma begunde al te likkebekken want over een paar weken was die kool beslist klaor.
Moeder Anna die toevallig zo mar even bij heur kwam kieken
worde deur Alma mit naor de tuun esleept um de vordering van de bloemkool te bekieken
Wat raar zeg Anna bloemkool is normaal toch witter
Now ja zeg Alma dit zal dan wel een nij soort wezen misschien wat minder bitter.
Zij gung het kooltien aaien
mar gung het toen geliek uut de plaante graaien
Zij stunden raar te kieken
want het kooltien zat helemaole niet vaste zo zul blieken.

P. Buurvrouw Joke stund an de aandere kaante van de schutting te genieten van dit tafereel
Want zij had in dit gebeuren een groot aandeel
Zij had namelijk wat broccolie in de bloemkoolplaante elegd
en verder niks ezegd
Gelokkig kun Alma dizze grap wel waarderen
en kwam ze er achter dat ze van het tunieren toch nog wel het een en aander mus leren.
As er ook echt bloemkolen ekomen bint dat weet ik niet
mar naopret hebt ze wel ehad nog een hele tied.

T. Volk wij hoopt dat jullie ook van dizze aovend naogeniet
Wij eindigt zo als altied
Wij hebt probeert de zaken zo realistisch mogelijk weer te geven
as dat hier en daor niet helemaole is gelukt dan hopen wij dat ie oens dat wilt vergeven.


.

naar boven